Pinseindsamling i en corona-tid

Indsamling 2020

I år må mange fejre pinse hver for sig. Pinsen, ’kirkens fødselsdag’, er ellers fællesskabets  og helligåndes højtid. Men netop midt i en corona-tid er pinsen en stærk påmindelse om, at der altid er mere end det fysiske, der binder os sammen – at vi hører sammen som kirker i et fællesskab med omsorg for hinanden og for de svageste iblandt os.

Folkekirkens Nødhjælp er med til at forebygge corona i 12 lande og yder en særlig støtte til kirker og trosbaserede organisationer især i Afrika, for at de kan være med til at mindske corona-spredning, hjælpe særligt sårbare mennesker og beskytte dem, der er udsættes for overgreb i corona-isolationens skygge:

  • Krisehjælp, rådgivning og sjælesorg på mobil og digitale medier i Kenya
  • Organisering og udstyr til frivillig hjemmepleje fra kirker i Zimbabwe
  • Indsatser mod misinformation og social udstødelse i slumområder og flygtningelejre
  • Opsøgende arbejde til børn og kvinder, som er isoleret og uden kontakt til andre og bliver udsat for vold i hjemmet

Tak for al støtte i en meget kritisk situation!

Coronaindsamling

Læs mere om hvad vi gør for at bekæmpe corona

Læs mere