© Sandra Cox

Transparens og regnskab

Det gik pengene til i 2020

Årets indtægter

De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2020 op på 889,0 mio. kr., den højeste omsætning nogensinde. Og set i forhold til 2019, hvor der også var rekordomsætning, er omsætningen steget med 103,5 mio. kr. I forhold til omsætningen i 2018 er omsætningen steget med 214,1 mio. kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (85,8 %)

Vores aktiviteter i arbejdet ude i 2020 – både de udviklingsskabende aktiviteter og aktiviteter inden for det humanitære katastrofearbejde – kan henføres til alle Folkekirkens Nødhjælps indsatsområder, som er at redde liv, at opbygge robuste samfund, at bekæmpe ekstrem ulighed og andet internationalt arbejde.

Der er i alt anvendt 742,3 mio. kr. på hjælpearbejdet, og i forhold til 2019 er det en betydelig stigning på 93,7 mio. kr. Stigningen i aktivitetsniveauet skyldes en markant stigning i bevillinger fra eksterne donorer, primært til de humanitære katastrofeprojekter, som er øget med 92,5 mio. kr. til i alt 497,3 mio. kr.

Der er desuden anvendt 245,1 mio. kr. på de udviklingsskabende aktiviteter. Et lidt øget forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til 2019. Der har været størst fokus på aktiviteterne inden for indsatsområderne ’redde liv’ og ’opbygge robuste samfund’.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor der er størst aktivitet, idet 407,7 mio. kr., svarende til 54,9% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats, afholdes der. Det største fokus i Afrika har været på indsatsområderne ’redde liv’ og ’opbygge robuste samfund’. Lande, hvor der har været større aktiviteter, er Sydsudan, hvor der er anvendt i alt 107,2 mio. kr. Desuden er der anvendt hhv. 89,9 mio. kr., 49,7 mio. kr. og 42,5 mio. kr. i Zimbabwe, Etiopien og Uganda.

Mellemøsten har haft de næststørste aktiviteter med 168,7 mio. kr., svarende til 22,7%. Den største fokus i Mellemøsten har været på indsatsområderne ’redde liv’ og ’bekæmpe ekstrem ulighed’. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Syrien hvor der er anvendt 55,9 mio. kr., desuden har der været anvendt hhv. 46,3 mio. kr., 36,9 mio. kr., 16,5 og 13,0 mio. kr. i West Bank/Gaza, Libyen, Libanon og Irak.

I Asien er der anvendt 110,5 mio.kr., svarende til 14,9% og den største fokus i Asien har været på indsatsområderne ’opbygge robuste samfund’ og ’redde liv’. De lande hvor der er anvendt mest er i Myanmar (38,9 mio.kr.), Bangladesh (22,7 mio.kr.), Nepal (20,6 mio.kr.) og Cambodia (23,3 mio.kr.)

På de Globale aktiviteter er der anvendt 53,7 mio.kr. (7,2%) og i Europa er der anvendt 1,7 mio.kr. (0,2%)

Oplysning og indsamling (7,7 %)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2020 67,2 mio.kr., hvilket er 3,5 mio.kr. mindre end i 2019. At de samlede udgifter er faldet, kan bl.a. henføres til besparelser som har været nødvendige grundet corona pandemien.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter for 51,2 mio.kr. til indsamlingsaktiviteter, som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) af genbrugstøj og drift af genbrugsbutikker, samt drift af Wefood butikkerne – salg af overskuds-mad.

På oplysningsarbejdet er der anvendt 16,0 mio.kr. bl.a. til det generelle medie- og oplysningsarbejde, partnerskabsaktiviteter, bæredygtighedskampagne – reduktion af fødevaretab og uddeling af Timbuktu-prisen. 

Af de 16,0 mio. kr. er 4,2 mio. kr. eksternt finansieret bl.a. fra Danida med knap 2 mio. kr. til projekt-relateret oplysning, 0,2 mio. kr. fra Timbuktufonden, 1,1 mio.kr. fra Salling Fonden til bæredygtigheds-kampagne og 0,7 mio.kr. fra CISU som kompensation for manglende indtægter på genbrugsområdet samt øvrige indsamlingsaktiviteter.

Sekretariatsudgifter (5,7 %)  

Administrationsprocenten er 5,1%, hvilket er 0,2% lavere end i 2019 (5,3%). Det lidt lavere niveau, skyldes primært at omsætningen i 2020 er noget højere end i 2019 set i forhold til at sekretariatsomkostninger forholdsmæssigt ikke er øget tilsvarende.

Administrationsprocenten beregnes af de totale omkostninger til lønninger, personale- og driftsomkostninger med fradrag af de totale omkostninger, som vedr. aktiviteter i International afdeling og Engagement i procent af den samlede omsætning.

I 2020 var de konkrete udgifter til sekretariatet i Mehldalsgade og drift af lande kontorerne i vores fokuslande på i alt 303,4 mio.kr. Driften af landekontorerne udgør 165,8 mio.kr., hvilket er 14,6 mio.kr. mere end i 2019 og hvoraf størstedelen af beløbet finansieres af hjælpearbejdet. Driften af Mehldalsgade udgør 137,5 mio.kr., hvilket er 12,3 mio.kr. mere end i 2019.

Stigningen i driften af landekontorerne kan bl.a. henføres til den markante stigning i omsætningen og derved aktivitetsniveauet i hjælpearbejdet, som kræver flere ressourcer i form af forøgelse af medarbejderstaben. Stigningen i driften af Mehldalsgade skyldes bl.a. etablering af nye IT-systemer og hensættelse af feriepengeforpligtelser.
Den del af sekretariatsomkostningerne, der relaterer sig til program- og projekt-relaterede udgifter flyttes via tidsregistrering og omkostningsfordeling til de relevante aktiviteter. Sekretariatsomkostningerne udgjorde efter flytning af disse udgifter 49,2 mio.kr. i 2020, i forhold til 2019 et fald på 2,5 mio.kr.

Folkekirkens Nødhjælp modtog administrationsbidrag på i alt 42,5 mio.kr. (gns. 5,8%) fra donorerne til at administrere de bevillinger vi modtog, hvilket er 5,1 mio.kr. mere end i 2019, hvor vi modtog 37,3 mio.kr. (gns. 5,9%).

Årets resultat

Årets resultat udgør 23,7 mio.kr., som tilføres egenkapitalen og dermed bidrager til at øge den økonomiske robusthed af Folkekirkens Nødhjælp som organisation og samarbejdspartner. Det positive resultat, skyldes bl.a., at der har været lavere udgifter til indsamlingsaktiviteter i Danmark, desuden har det været muligt at få en større del af driftsudgifterne finansieret af eksterne donor midler end forventet.

Egenkapitalen udgør 135,2 mio.kr. pr. 31.12.2020.

Bliv en del af Folkekirkens Nødhjælp

Ung pige poserer med hænderne bag hovedet op ad blå mur © Yilmaz Polat
Resultater

Se et udpluk af vores resultater, og læs om Folkekirkens Nødhjælps effekt og globale indsats for verdens fattigste familier.

Se årets resultater
© Sofia Wraber
Årsrapport

Læs ledelsesberetningen og Folkekirkens Nødhjælps årsrapport for 2020, og få styr på økonomien bag nødhjælpen.

Download årsrapport
© Mikkel Østergaard
Sådan bruger vi din støtte fra indsamlingen

I 2020 hjalp vi 4 millioner mennesker. Find ud af, hvad de er gået til, og hvilke dele af verden der har haft størst gavn af vores hjælp.

Se, hvor hjælpen går hen

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, SMS, Direct Mail, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling via egenindsamling, øvrige egen-indsamlinger via, iRaiser, direct respons TV, udsendelse af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay til Danmarks Indsamlingen.

Derudover foretages indsamling ved salg af bæredygtig el, hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp, salg af varer til virksomheder via Buy Aid, der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier samt kontakt til virksomheder.

(Journalnummer: 14-921-00047).

Lønninger

I Folkekirkens Nødhjælp følger vi helt overordnet overenskomsterne på Statens område i forhold til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår.

Generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp har en månedsløn på 91.372,06 eksl. pension kr./måned. Pension 12,17 pct. Løn i alt inkl. pension 102.492,04 kr./måned.


Kontakt

Økonomichef
Jakob Dyhr Zangenberg

Sådan arbejder Folkekirkens Nødhjælp