© Sala Lewis Kenyanske børn i skoleuniform står i rundkreds med hinanden i hånden - Folkekirkens Nødhjælp

Transparens og regnskab

Det gik pengene til i 2021

Folkekirkens Nødhjælp i 100 år

Folkekirkens Nødhjælp kan i 2022 fejre 100-års jubilæum som den ældste nødhjælpsorganisation med danske rødder. Vi er på 100 år vokset fra en frivillig mission til en global organisation. Som vores årsrapport for 2021 viser, så har der aldrig været større efterspørgsel efter vores internationale indsatser og vores engagementsarbejde i Danmark. I 2021 hjalp vi mere end 5 millioner mennesker i nød.

Folkekirkens Nødhjælp omsatte i 2021 for 917,9 mio. kr. på internationale indsatser og i Danmark. Vores rettigheds- og partnerskabsbaserede tilgang til at hjælpe mennesker i nød er bredt efterspurgt blandt donorer og samarbejdspartnere.

Folkekirkens Nødhjælps internationale indsatser for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed udspiller sig i en stadig mere vanskelig verden. Vi har historisk set været gode til at navigere i forandringer, og er blevet belønnet for det af danske og internationale donorer, og af danskerne. Det har været muligt på grund af dedikerede medarbejdere og et stærkt forankret bagland. Det er ikke et i mål i sig selv for Folkekirkens Nødhjælp at vokse. Men der er en stigende efterspørgsel efter vores hjælp i en stadig mere kompleks verden.

Vores arbejde i verdens brændpunkter

Folkekirkens Nødhjælps internationale indsatser er primært koncentreret i 19 lande. 47 pct. af bevillingerne går til Afrika, 28 pct. til Nordafrika/Mellemøsten og 17 pct. procent til Asien, de resterende bevillinger fordeler sig på andet projektarbejde.

I 2021 var vores tre største programlande Sydsudan med i alt 101,6 mio. kr., Syrien med i alt 83,5 mio. kr. og Zimbabwe med i alt 76,7 mio. kr.

I Sydsudan hjælper Folkekirkens Nødhjælp internt fordrevne fra borgerkrigen med fødevarer og støtte til små landbrug, minerydning etc.

I Syrien har Folkekirkens Nødhjælp, som en af få internationale NGO’er, adgang til de kurdiske kontrollerede områder. Her uddeler vi kontanter, yder beskyttelse til internt fordrevne syrere og rydder landsbyer og landbrugsområder for ueksploderet ammunition og landminer samt hjælper med genoprettelse af de lokale samfund.

I Zimbabwe har befolkningen været hårdt ramt af COVID-19-pandemiens socioøkonomiske følgevirkninger med arbejdsløshed, fattigdom og sult. I landområderne arbejder vi for at sikre vandforsyninger til de trængte landbrug, der i flere år har lidt af tørke.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i de nogle af de mest konfliktramte og politisk ustabile lande i verden. Vi yder akut nødhjælp, økonomisk støtte, arbejder med klimatilpasning, samt undervisning, der skal hjælpe med at beskytte civilbefolkningen mod landminer mv.

Uundværlig støtte fra danskerne

I 2021 var den samlede omsætning i Folkekirkens Nødhjælps butikker og fra indsamlede midler på 165,0 mio. kr. Det flotte resultat er til trods for, at COVID-19 pandemien igen spændte ben for mange aktiviteter, lukkede genbrugsbutikkerne i to måneder og for andet år i træk forhindrede vores store dør-til-dør sogneindsamling.

Genbrugsbutikkernes nedlukning i to måneder påvirkede både økonomien, men nedlukningen var også et tab for de mange genbrugsfrivillige, som igen måtte undvære fællesskabet. Til gengæld fandt mange frivillige på kreative måder at holde gang i genbrugssalget. Flere butikker lavede digitale salg og dørsalg med god afstand. Og da butikkerne igen kunne åbne op, var tilstrømningen af kunder stor.

I 2021 fik Danmark endnu en Wefood-butik. Takket være økonomisk støtte fra Salling Fondene og med opbakning fra Y’s Men Region Danmark og medlemmerne i organisationens 150 klubber, kunne Folkekirkens Nødhjælp åbne en ny stor Wefood-butik i Aalborg. Det blev blandt andet fejret med verdens længste træstamme af overskudsvarer. De i alt seks Wefood-butikker slog også rekord i antal solgte varer i 2021. I alt blev der reddet 417 tons varer fra skraldespanden, og det samlede overskud fra vores genbrugs- og Wefood butikker blev 29,5 mio. kr.

Overskuddet fra Børnenes U-landskalender 2021 gik til Folkekirkens Nødhjælps projekter i Turkanaregionen i Kenya, som blandet andet støtter børn i at komme i skole. Samtidig fik danske børn mulighed for at lære om Kenya med undervisningsmateriale fra Danida, og Folkekirkens Nødhjælp bakkede op om et gratis digitalt univers målrettet skolebørn og børnefamilier.

Vi er optagede af at engagere danskerne på tværs af alder, geografiske og politiske skel i en mere bæredygtig hverdag. Vi tilbyder blandt andet konkret klimahandling i vores genbrugsbutikker og i vores Wefood-butikker, hvor vi bekæmper madspild.

Administration

I Folkekirkens Nødhjælp tilstræber vi økonomisk robusthed, effektivitet og fleksibilitet, samt udvikling og vækst. Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for institutionelle donorer og en troværdig hjælpeorganisation for private bidragsydere. Det er vores mål at bidrage positivt til de lokale samfund hvor vi udfører vores arbejde. Med en lav administrationsprocent sikrer vi, at størstedelen af vores indtægter går til verdens fattigste og mest udsatte.

Administrationsprocenten er i 2021 4,4 pct., hvilket er 0,7 pct. lavere end i 2020 (5,1 pct.). Det lavere niveau skyldes primært højere omsætningen i 2021, og at administrationsomkostninger forholdsmæssigt ikke er øget tilsvarende.

Årets resultat

Årets resultat for regnskabsåret 2021 udgør 15,4 mio. kr. Det positive resultat udgøres primært af større indtægter fra institutionelle donorer og højere administrationsbidrag, samt færre egenfinansierede driftsudgifter end forventet. Årets resultat tilføres egenkapitalen som 31. december 2021 herefter udgør 150,6 mio. kr., og som bidrager til at øge den økonomiske robusthed.

Læs mere – Folkekirkens Nødhjælps årsrapport 2021

Bliv en del af Folkekirkens Nødhjælp

Ung pige poserer med hænderne bag hovedet op ad blå mur © Yilmaz Polat
Resultater

Se et udpluk af vores resultater, og læs om Folkekirkens Nødhjælps effekt og globale indsats for verdens fattigste familier.

Se årets resultater
© Sofia Wraber
Årsrapport

Læs ledelsesberetningen og Folkekirkens Nødhjælps årsrapport for 2021, og få styr på økonomien bag nødhjælpen.

Download årsrapport
© Mikkel Østergaard
Sådan bruger vi din støtte fra indsamlingen

I 2020 hjalp vi 4 millioner mennesker. Find ud af, hvad de er gået til, og hvilke dele af verden der har haft størst gavn af vores hjælp.

Se, hvor hjælpen går hen

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, SMS, Direct Mail, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling via egenindsamling, øvrige egen-indsamlinger via, iRaiser, direct respons TV, udsendelse af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay til Danmarks Indsamlingen.

Derudover foretages indsamling ved salg af bæredygtig el, hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp, salg af varer til virksomheder via Buy Aid, der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier samt kontakt til virksomheder.

(Journalnummer: 14-921-00047).

Lønninger

I Folkekirkens Nødhjælp følger vi helt overordnet overenskomsterne på Statens område i forhold til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår.
 
Generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp havde i 2021 en månedsløn på 92.291,39 kr. eksl. pension. Pension udgør 12,17 pct. Den samlede månedsløn er i alt inkl. pension 103.523,25 kr.


Kontakt

Regnskabsspecialist
Pia Larsen

Sådan arbejder Folkekirkens Nødhjælp