© Jakob Dall Rådgivning om testamente fra Folkekirkens Nødhjælp

Gratis rådgivning om testamente

Ønsker du at betænke verdens mest udsatte mennesker med en testamentarisk gave?

Vil du gerne betænke verdens mest udsatte mennesker med en del af din arv? Så hjælper vi dig gratis med at oprette et testamente.

Der er mange gode grunde til at skrive mennesker i yderste nød ind i dit testamente:

  • Dine værdier kommer til at hjælpe verdens fattigste familier. Sultne mennesker får mad, børn kommer i skole, og udsatte familier får mulighed for et værdigt liv.
  • Der er intet minimumsbeløb. Alle beløb gør en verden til forskel.
  • Betænker du velgørende organisationer i dit testamente, vil din gave være fritaget for den såkaldte boafgift, som ellers tilfalder staten.

Giv livet videre, når du er gået bort

Mød Kirsten, der har betænkt Folkekirkens Nødhjælp i sit testamente:

En sidste tanke til dem, der har betydning i livet

Mange mener, at dét at oprette et testamente kun er nødvendigt, hvis man har en større formue, men flere og flere oplever, at et testamente giver mulighed for at sende en sidste tanke til dem, der har haft betydning i livet.

Mange efterladte bliver glade for den omsorg, der ligger i at blive betænkt – uanset beløbets størrelse. Og det gør Folkekirkens Nødhjælp også.

Det er de penge, som hjælper, hvor mediernes kameraer ikke optager, og det er de penge, der hjælper de steder, hvor det er svært at få hjælpen ud. Ofte er det de bidrag, der sikrer, at vi kan hjælpe mennesker helt tilbage på fode.

Et testamente til fordel for Folkekirkens Nødhjælp er med til at sikre en bedre hverdag og fremtid for dem, som har mindst.  

Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens fattigste, hvis du vil overveje at betænke Folkekirkens Nødhjælp med en gave, når du skriver dit testamente. Enhver gave er med til at gøre en forskel for nødlidende mennesker.
Erik Norman Svendsen, Biskop og tidligere Rådsformand i Folkekirkens Nødhjælp

Gratis rådgivning om arv og testamente

Når beslutningen om at oprette et testamente er taget, er det en god idé at tale med en advokat om selve udarbejdelsen af papirerne.

Folkekirkens Nødhjælp har samarbejde med advokater over hele landet, der har erfaring i at hjælpe og rådgive i denne proces.

Vi formidler kontakten og betaler de udgifter, der måtte være ved udarbejdelsen – uforpligtende*.

Vi vil være meget taknemmelige, hvis du vil overveje at betænke verdens mest udsatte mennesker med en gave, når du skriver dit testamente.

* Vores tilskud til din advokatregning bliver betragtet som en gave, og den er derfor skattepligtig.


Ønsker du at blive ringet op til en uforpligtende snak?

Udfyld formularen herunder, så hører du fra os hurtigst muligt

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tøv ikke med at kontakte os

Portræt af Valgerdur Hvidt Larsen
Valgerdur Hvidt Larsen

Ansvarlig for arv og testamente
E-mail: vhl@dca.dk
Telefon: 22 48 79 78

Vi er med i Det Gode Testamente

Mere end 50 velgørende organisationer har i fællesskab skabt Det Gode Testamente. Vi er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.


Har du nogle spørgsmål?

Hvad er et testamente?

Det er et juridisk bindende dokument, hvor i der står, hvad en person ønsker, der skal ske med vedkommendes aktiver – ejendele og eventuel formue, når vedkommende dør.

Hvad er en testator?

Det er den person, som opretter testamentet. Man skal være myndig og ved sine fulde fem for at kunne oprette et testamente.

Hvad koster det at få udarbejdet et testamente?

Det koster normalt mellem 4.000 kr. og 8.000 kr. at oprette et testamente. Men hvis du betænker Folkekirkens Nødhjælp i dit testamente, dækker vi op til 5.000 kr.
Det behøver ikke at være dyrt at få lavet et testamente. Advokaten skal selvfølgelig betales for sin tid, så det er en god ide at have tænkt lidt over relevante spørgsmål og hvem man ønsker at betænke. Det vil give dig tryghed at vide, at du har sikret dine arvinger samt de værdier, du ønsker at give videre. Set i det lys vil udgiften forhåbentlig synes lille.
Du kan altid spørge din advokat, hvad testamentet kommer til at koste.

Hvordan vælger jeg advokaten?

Du ringer til os, så henviser vi til en advokat i dit nærområde. Advokaten kender til vores ordning og sender regningen direkte til os.

Hvorfor skal jeg have et testamente?

I dit testamente tager du stilling til, hvem der skal arve dig, og hvad de skal arve. Uden testamente er det arveloven som bestemmer hvordan din arv bliver fordelt.
Det kan være mange gode grunde til at tegne et testamente – din efterladte ægtefælle eller partners retsstilling kan styrkes, fordeling mellem dine og mine børn bliver klar og uenigheder undgås forhåbentlig, der er ingen børn eller tæt familie.
Det kan også være at du måske synes dine har nok og du ønsker at betænke en sag, der står dig særligt nær og gennem hvilken du kan føle, at du vil blive husket som en der gjorde en særlig forskel.
Mange mennesker i vores del af verden oplever heldigvis at deres børn klarer sig godt og de tænker over hvordan de gerne vil opfattes i eftertiden – at deres kære husker dem for de mennesker de var og med de værdier der var styrende, mens de var i live.

Hvem arver mig?

Har du ægtefælle og børn er de tvangsarvinger ifølge arveloven. Tvangsarven udgør 1/4 af din formue. Resten kan du fordele som du vil og du kan ligeledes begrænse tvangsarven til dine børn, så de maximalt arver 1 million, kroner hver.
 
Er du ugift og uden børn, kan du frit disponere over hele din formue i et testamente.
 
Du behøver kun tegne testamente, hvis du har andre ønsker til fordeling end dem arveloven foreskriver.

Hvad betyder boafgift?

Boafgift og arveafgift er det samme. Det er en afgift til staten, som arvinger skal betale, når de arver. Afgiften afhænger af størrelsen på den arv, som du efterlader dig og af, hvordan du er relateret til dine arvinger. 
 
Folkekirkens Nødhjælp er som humanitær organisation fritaget for betaling af boafgift af arv. Det betyder, at al arv, som tilfalder Folkekirkens Nødhjælp, går ubeskåret til vores arbejde.
 
Ægtefæller er også helt fritaget for at betale boafgift af arv. Afdødes nærmeste betaler en boafgift på 15 %. Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25 %. 

Hvordan bliver arven brugt, når Folkekirkens Nødhjælp er betænkt?

De midler vi modtager i testamentariske gaver, er uendelig vigtige i vores arbejde. De er ofte ikke øremærket og kan derfor bruges i de stille katastrofer, som ikke når mediernes bevågenhed og derfor kan være svære at indsamle midler til.
 
Vi arbejder for at sikre de mest udsatte i verden et bedre liv og gennem hjælp til selvhjælp oplever vi heldigvis hele tiden hvordan et lille skub giver selv de fattigste et håb at handle på.
Vi arbejder gennem lokale partnere som ved hvad der virker i den enkelte lokale og kulturelle kontekst og ved samtidig at tildele dem vi hjælper ejerskab af hjælpen, sikre vi værdig og bæredygtig hjælp.

Kan jeg ændre mit testamente?

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Gennem livet kan dine præferencer ændre sig og du bør derfor løbende overveje om dit testamente er i overensstemmelse med dine nuværende værdier/ønsker.

Kan jeg betænke Folkekirkens Nødhjælp, uden det koster mine arvinger noget?

Ja, hvis du ikke har børn eller andre arvinger i nærmeste led, men ønsker at betænke f.eks. en nevø eller niece, kan det afgiftsmæssigt være en fordel også at testamentere et beløb til Folkekirkens Nødhjælp.
 
Du kan nemlig vælge at testamentere 30 % til Folkekirkens Nødhjælp mod, at vi betaler boafgiften (arveafgiften) for din nevø eller niece, der arver de resterende 70 %.
 
Derved modtager Folkekirkens Nødhjælp et beløb samtidigt med, at din nevø eller niece får det samme eller endda et højere beløb, end hvis han/hun selv havde betalt boafgiften.
 
Denne mulighed opstår fordi boafgiften for en niece eller nevø er 36,25 % – derved kan det svare sig for dem at afgive 30 % til Folkekirkens Nødhjælp. Vi er fritaget for at betale boafgift, og skal derfor blot betale afgiften af de 70 %, som niecen/nevøen arver.

Hvordan behandler I mine personoplysninger?

I Folkekirkens Nødhjælp passer vi godt på dine oplysninger og deler dem ikke med andre. Hvis du donerer til vores arbejde og har oplyst dit CPR-nummer, indberetter vi automatisk dine donationer til SKAT, så du kan få skattefradrag for din støtte.
 
I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvorfor betaler Folkekirkens Nødhjælp for en gratis advokat?

Såfremt en testator ønsker at betænke vores arbejde, synes vi det er passende at give et tilskud til udarbejdning af testamentet. Vi er naturligvis altid opmærksomme på hvordan vi bruger de indsamlede midler, men at betale et tilskud giver heldigvis rigtig god mening.

Hvor lang tid tager det at oprette et testamente?

Afhængig af kompleksiteten i boet behøver det ikke tage ret lang tid. Et møde med advokaten kan i mange tilfælde være tilstrækkeligt.

Kan to personer lave et testamente sammen?

Ja, det kaldes gensidige testamenter.
Du kan selv vælge, hvem du ønsker at oprette det sammen med. I praksis betyder det, at du kan oprette det gensidige testamente med en ven. Det mest normale er dog, at det oprettes gensidigt mellem ægtefæller eller samlevende.

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at efterladt ægtefælle ikke skal betale noget til børnene, før vedkommende selv dør.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som ens arvinger i følge arveloven har krav på at få efter en. Tvangsarven kan derfor ikke gives til andre i et testamente.

Hvad er en notar?

Notaren er en person som bekræfter underskrifter på vigtige dokumenter eller bekræfter, at en kopi er magen til det originale dokument. Der er notarer i alle retskreds.

Hvad er en notarpåtegning?

En notarpåtegning sikrer at din fornuftsmæssige tilstand til at underskrive testamentet kan ikke betvivles. En kopi af dit testamente vil komme frem efter din død. Notaren indberetter til Personbogen, at der er oprettet et testamente, samt hvor testamentet befinder sig. Herved får skifteretten automatisk kendskab til dit testamente, når de skal behandle dit bo. Du har selv den orginale version af testamentet.
Du kan finde kontaktdetaljer på skifteretten i dit lokalområde på domstol.dk

Hvor stor skal en arv være for at det giver mening at tegne testamente?

Mange mennesker tænker at deres værdier ikke er store nok og her vil vi gerne understrege at alt har ret – vi er så taknemmelige for alle de mennesker der ønsker at betænke verdens mest, udsatte som noget af det sidste de gør – de bliver husket for deres næstekærlige handling og vi når rigtig langt for selv ganske små beløb.


Du kunne også være interesseret i…