© Daniel Østergaard Kvinder og en mand kigger på afgrøder

Organisationer og skoler

I fællesskab kan vi skabe forandring

I Folkekirkens Nødhjælp tror vi på, at forandring bedst opnås gennem samarbejde og partnerskaber – med mennesker, der tror på et værdigt liv for alle.

I fællesskab kan vi skabe forandring

Rundt om i verden arbejder vi tæt sammen med en lang række kirkelige organisationer og lokale partnere – ligesom vi eksperimenterer med alternative samarbejdsformer for at gøre den størst mulige forskel i verden.

Herhjemme inviterer vi skoler, organisationer og foreninger til at være med til at forandre verden og engagere sig i arbejdet for mennesker i nød. Vi udvikler og afprøver hele tiden nye former sammen med samarbejdspartnere. Det kan fx være en fælles indsats med Verdensmålene som udgangspunkt i form af lokale arrangementer med globalt udblik.

Et samarbejde kan bl.a.

  • Handle om bæredygtighed, hvor elever selv laver en genbrugsbutik på skolen eller arbejder med klima og globalt udsyn i undervisningen.
  • Det kan også være et rejsesamarbejde, hvor elever på en skole eller frivillige i en organisation engagerer sig i et konkret projekt ude i verden fx drivhusprojekt i Nepal eller træplantning i Palæstina.
  • Et samarbejde vil også centrere sig om den årlige sogneindsamling, hvor man går på gaden og samler ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Det ligger dybt i Folkekirkens Nødhjælps dna at forandringer skabes i fællesskab. Derfor inviterer vi endnu flere med i samarbejdet om at skabe håb for mennesker i nød og tro på fremtiden.

Kontakt

Konsulent for folkelige og kirkelige relationer
Sarah Krøger Ziethen
sazi@dca.dk

Projektleder
Jesper Hansen
jeha@dca.dk


Samarbejde med…