Katastrofer

Når katastrofer rammer, rykker vi ud med akut nødhjælp til de mennesker, der har mest brug for hjælp. Vi uddeler blandt andet mad, varme tæpper eller penge, så de ramte selv kan bestemme, hvad de har brug for. Hjælpen kan betyde forskellen på liv og død.

Hvornår rykker vi ud?

Vi rykker ud, når katastrofen rammer. Det kan være klimakatastroferne i Malawi, krigen i Ukraine, oversvømmelserne i Sydsudan og tørken på Afrikas Horn. Det er efter et jordskælv i Nepal, en eksplosion i Libanon, jordskælvet i Syrien eller den humanitære krise i Gaza og Palæstina.

Det er lige dér, midt i katastrofen, at udsatte mennesker har brug for akut hjælp til at overleve.

Hjælpen kan være stor som lille: Varme tæpper, tøj, et sikkert sted at bo, mad eller penge kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor handler vi hurtigt, når skaden er sket.

Hvor håbløsheden truer, er Folkekirkens Nødhjælp en stærk og aktiv partner i arbejdet med at redde liv, så håbet om en fremtid kan leve på trods af katastrofen.

Når krige og katastrofer rammer familier, bliver fundamentet for deres liv med ét rykket væk under dem – og perspektivet på livet kan næsten forsvinde i et uforudsigeligt her-og-nu kaos.

For Folkekirkens Nødhjælp er beskyttelse af liv og retten til ansvarlig, målrettet støtte selve grundstenen i al vores humanitære arbejde.


Hvordan arbejder vi under katastrofer?

✔️ Giver ansvarlig, rettidig, koordineret og effektiv nødhjælp i akutte og længerevarende kriser – altid målrettet de katastroferamte befolkningers egne behov og prioriteringer.

✔️ Styrker lokalt katastrofeberedskab og øger uddeling af kontanter til katastroferamte. Forbedrer varslingssystemer og lokal evne til at mindske risikoen for katastrofer og tilpasse sig klimaforandringer.

✔️ Støtter partnere, lokalsamfund og civilsamfund, så de bedre kan beskytte sig mod trusler om vold og konflikt samt støtter lokale lederes evne til konfliktmægling og interreligiøs dialog.

✔️ Rydder miner og ueksploderet ammunition samt underviser lokalbefolkninger i, hvordan risikoen for katastrofer mindskes. Igangsætter aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt, sikrer lige adgang til humanitær hjælp, og som giver indkomstmuligheder under længerevarende kriser.

✔️ Investerer i ny viden og teknologi, som kan gøre vores hjælp endnu mere robust og effektiv, og som kan komme de fattigste til gode.

Folkekirkens Nødhjælp redder liv
  • Vores mål er at beskytte og redde liv
  • Vi mener ethvert liv er værdifuldt, og vi har et ansvar for at hjælpe, når liv og menneskers værdighed trues
  • Over 3.000.000 mennesker modtager hjælp og beskyttelse hvert år

Støt vores katastrofearbejde