Pige med fisk i hånden

Fasteindsamling 2021

Giv håb til dem der er hårdest ramt

Fastetiden er en tid, der kalder på enkelthed. På at søge ind til kernen i tilværelsen og fravælge det overflødige. I år går vi ind i en fastetid, som i forvejen er præget af afstand og afsavn. Alligevel må vi insistere på fællesskabet og vores indbyrdes afhængighed – lokalt som globalt.  

Fasteindsamling

Giv håb til dem der er hårdest ramt

Giv håb til dem der er hårdest ramt

Fastekollekten til Folkekirkens Nødhjælp går til at hjælpe dem, der er hårdest ramt:  mennesker i nød – dem der kæmper med fattigdom og klimaforandringer, og som nu også er ekstra sårbare over for corona. Det gælder særligt i det sydlige og østlige Afrika, hvor pandemien for alvor har fået fat.  

Folkekirkens Nødhjælp fortsætter arbejdet med klimatilpasning og nye bæredygtige leveveje. Samtidig gør vi, hvad der er muligt for at nå ud lokalt med corona-oplysning, værnemidler, hjælp til skrøbelige familier, ligesom vi og vores partnere i ACT, Action by Churches Together, globalt støtter de fattige landes lige adgang til vaccine. 

Digital kollekt, Konfirmand-karavane og Sogneindsamling

Herhjemme mærker vi, at fysiske kollekter i kirkerne er blevet minimeret. Derfor beder vi jer gøre en ekstra indsats for digitale kollekter og at dele denne opfordring på jeres sociale medier og hjemmeside. 

#TagDel-Karavanen til konfirmander er i år blevet omlagt til et digitalt arrangement. Nu foregår den som hjemmeundervisning mellem underviser og konfirmand. Årets tema er diakoni og klimaforandringer

Sogneindsamling den 14. marts bliver en lokal digital indsamling. Alligevel håber vi, at indsamlingen bliver markeret i både kirken og sognet. Vi har netop taget et system i brug, så hvert sogn på en enkel måde kan oprette og følge sin egen digitale sogneindsamling. Informationer herom sender vi til indsamlingsledere og til menighedsråd. Vi håber, at nye sogne vil komme med, og at I alle sammen vil tage den digitale indsamling til jer og med videre ud i lokale medier og netværk! Kontakt os gerne og læs mere nedenfor.  

Klima og corona

Udfordringerne fra klimaforandringerne og fra corona-pandemien er enorme. Vi må holde fast i fællesskabet og minde hinanden om, at det ikke betyder noget for dem, vi hjælper, om støtten er samlet ind fysisk eller digitalt. Det betyder noget, at den når frem.  

Tak for jeres støtte, som giver håb til dem, der er hårdest ramt.  

Materialer og Inspiration

Print selv en plakat:
Download årets fasteplakat

Årets billede:

Støt

MobilePay
Nummeret er: 
64 64 64

Netbank
Giro: 605 2800
Reg.: 4183
Kontonr.: 605 2800
Mrk.: Fasteindsamling 11100

SMS
HÅB100 til 1911 og giv 100 kr.
eller
HÅB50 til 1911 og giv 50 kr

Fasteindsamling

Giv håb til dem der er hårdest ramt


Kontakt

Chefkonsulent
Birthe Juel Christensen

Andre indsamlinger