© Rasmus Emil Gravesen

Minerydning: Sådan arbejder vi

Rydning af landminer og ammunition er en forudsætning for, at mennesker kan genoptage deres liv efter krig.

International Mine Awareness Day 2024

4. april er FN’s internationale mærkedag for bevidsthed om miner og minerydninger. I 2024 sættes der særligt fokus på mennesker med handicap som konsekvens af miner og andre eksplosiver – og deres rettigheder i krig og konflikt.

Ammunitions- og minerydning er en væsentlig del af Folkekirkens Nødhjælps humanitære indsats. Siden 2008 har vi ryddet mere end 200 km² for miner og ammunition og er én af verdens førende organisationer på området.

Da krigen på Balkan sluttede i 1999, var Kosovo blevet et af de områder i verden med flest miner. Folkekirkens Nødhjælp begyndte at rydde miner, så krigsflygtningene kunne vende hjem til sikker jord.

Folkekirkens Nødhjælp er i dag del af internationale netværk, og til stede med minerydningsindsatser i ni lande – Ukraine, Irak, Libyen, Libanon, Mali, Myanmar, Sydsudan, Syrien og DR Congo.

Vi rydder miner, fordi det…

  • Redder liv: Særligt internt fordrevne og flygtninge, der vender tilbage, er i risiko for at komme til skade eller blive dræbt af miner. Ofte ved de ikke, hvor der har været væbnet konflikt, mens de har været væk, og hvis man ikke ved, hvor eller hvad, der skal kigges efter, kan man ikke se, hvor miner og andre efterladenskaber fra krig gemmer sig.
  • Genopbygger: Så længe miner og ueksploderet ammunition er til stede, gør de en eventuel tilbagevenden til området meget mere usikker, også længe efter konflikters afslutning. Rydning af sprængstoffer muliggør den sikre tilbagevenden og genopbygningen af lokalsamfund og infrastruktur under sikre forhold.
  • Styrker fødevaresikkerheden: Humanitær minerydning muliggør sikker adgang til landbrugsjord. Jorden kan igen dyrkes, og landmænd kan færdes uden frygt eller fare for at støde på miner eller andre sprængstoffer.
Rydning af landminer og ammunition er en forudsætning for, at flygtninge kan vende hjem og genoptage deres liv efter krig. Freden hviler på den præmis, at folk kan vende hjem uden frygt for at træde på en landmine eller en bombe
Jonas Nøddekær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
Fakta om miner
  • I gennemsnit bliver én person i timen dræbt eller såret som konsekvens af eksplosiver efter krig.
  • Omtrent 80 % af dem er civile og 25 % børn.
  • Det estimeres, at der findes 110 millioner miner spredt rundt i 60 lande verden over.

© Rasmus Emil Gravesen

Awad mistede begge ben som 12-årig

“Det skal aldrig ske for andre.” I Irak dør et barn om ugen på grund af efterladte sprængstoffer. Awad var 12 år dengang, han trådte på en improviseret sprængladning, en såkaldt IED, som er efterladt i jorden i tusindvis efter mange års kampe.

Mød Awad

Hvad består mineryddernes beskyttelse af?


© Rasmus Emil Gravesen
Diana i Ukraine

“Vi hjælper almindelige mennesker med minerydning. Det er desværre helt nødvendigt på grund af krigen. Jeg vil være nyttig. Og det er jeg ved at deltage i det vigtige arbejde.”

Rima i Libanon

“Jeg har to familiemedlemmer, der blev dræbt da de var omkring 12 år. Da jeg blev voksen besluttede jeg, at jeg vil gøre en forskel for mine børn – og for alle børn i Libanon.”

© Rasmus Kristiansen
Emeraude i DR Congo, teamleder

“Minerydning er et hårdt og risikofyldt arbejde, som gør det nødvendigt at arbejde langsomt, centimeter for centimeter.”


Samarbejde og undervisning redder liv

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med lokale aktører om undervisning i at identificere, undgå og rapportere miner og andre farlige genstande og områder, der kunne være minerede, f.eks. ved at genkende lokale og improviserede markeringer.

Undervisningen til børn foregår typisk med små sketches, skilte, spil og sange, så eleverne får mest muligt ud af undervisningen.

Folkekirkens Nødhjælp…

✔️ uddanner mineryddere og støtter ammunitionsrydningskurser

✔️ underviser lokalbefolkning i, hvordan risikoen for katastrofale uheld mindskes

✔️ uddanner til at genkende og rapportere områder med mulige trusler

Irak: Hvor der før var frontlinje, har Folkekirkens Nødhælp sammen med lokale organisationer ryddet et område, der svarer til fem fodboldbaner.

Mod en sikker fremtid for Ukraine

I dag er Ukraine et af verdens mest mine- og ueksploderede ammunitionskontaminerede lande. I 2022 var Ukraine det land i verden med næstflest dræbte og sårede som følge af miner og ueksploderet ammunition, kun overgået af Syrien.

Folkekirkens Nødhjælp vurderer, at det vil tage op til 50 år at gøre Ukraine fri for miner. Vi arbejder med at afsøge områder og registrere fund af ueksploderet ammunition, og Folkekirkens Nødhjælps uddannede specialister i Mykolaiv har undersøgt over 1,1 mio. kvm for miner og anden ueksploderet ammunition.

Derudover arbejder Folkekirkens Nødhjælps ansatte i Ukraine med undervisning og materialer, der øger sikkerheden for de mennesker, der kommer i kontakt med miner og andre eksplosive krigsefterladenskaber.

Siden august 2023 har over 3,000 mennesker i den sydukrainske by Mykolaiv modtaget undervisning i, hvordan de skal agere ift. sprængfarlige efterladenskaber. Den ukrainske TV-station TRK MART stillede skarpt på den indsats i det her nyhedsindslag fra januar 2024, hvor Folkekirkens Nødhjælps medarbejder fortæller om, hvorfor undervisningen bliver afholdt i netop Mykolaivs zoologiske have.

© Rasmus Emil Gravesen

Fra bankansat til minerydder

“Jeg er ikke bange.” 27-årige Diana er minerydder for Folkekirkens Nødhjælp, og arbejder med speciale i det såkaldte non-technical survey i Mykolaiv. Hendes største ønske er at gøre en forskel for sit land og sin by.

Mød Diana her

Plads til leg og lokalsamfund i Al-Raqqa

Siden 2015 har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet med ammunitions- og minerydning i det nordøstlige Syrien. I mange tidligere IS-kontrollerede områder, ligger der stadig eksplosive krigsefterladenskaber og miner, og alene i 2020 blev 2.729 mennesker dræbt af miner i Syrien.

En park i Al-Raqqa var derfor ubrugelig og en trussel for dens naboer efter 12 års krig. I tre uger ryddede vores hold af mineryddere området, og fjernede 11 såkaldte “explosive remnants of war”.

I første del af 2024 genopbyggede vi sammen med lokale myndigheder parken og reparerede bl.a. springvandet, plantede træer og satte gynger og rutsjebaner op. Nu er parken igen taget i brug – til stor glæde for lokalsamfundet. Billederne nedenfor er fra parkens genåbningsdag.


Et minefrit DR Congo i 2025

Folkekirkens Nødhjælp er den sidste internationale NGO, der arbejder med minerydning i DR Congo. Her skal over 400.000 m2 land, svarende til 56 fodboldbaner, fordelt over landets 9 regioner ryddes, så landet kan nå sit mål om at blive fuldstændig fri for miner inden 2025.

Læs mere om indsatsen i DR Congo

Minerydningsmaskinen Mini Mine Wolf

Folkekirkens Nødhjælp har også minerydningsaktiviteter sideløbende med oplysning og undervisning for lokalbefolkningen. I Sydsudan bruger minerydderne en Mini MineWolf-maskine når et større område skal ryddes for miner eller ueksploderet ammunition.

Uden maskinen kan 10 mineryddere rydde omkring 20m2 hver om dagen under ideelle forhold. I alt omkring 200m2 – og mindre på ikke helt ideelle dage.

Når minerydderne bruger Mini MineWolf, og minerydderne “bare” følger op med metaldetektorer, kan et hold på 10 mineryddere i gennemsnit rydde 2.500 m2 – dvs. 10 gange mere end ved en manuel rydning.

Se her, hvordan minerydningsmaskinen fungerer trin for trin:

1.

2.

3.

4.


© Rasmus Emil Gravesen

Vil du være med til at uddanne mineryddere?

Når du støtter Folkekirkens Nødhjælp, bidrager du til vores indsatser indenfor minerydning og sikrer dermed oplysning til lokalbefolkninger samt kvalitetsuddannelse til minerydderne.

Hjælp nu