© ACT/Paul Jeffrey Medlemmer af ACT Aliicance team søger efter miner

Minerydning: Sådan arbejder vi

Efter krigen på Balkan begyndte Folkekirkens Nødhjælp at rydde miner. Siden er minerydning blevet en væsentlig del af vores humanitære indsats.

Fakta om miner

Hver dag dør eller lemlæstes 20 mennesker af miner eller anden ueksploderet ammunition. 80% af dem er civile.

 • Miner fastholder folk i fattigdom
 • Miner forhindrer genopbygning og udvikling af samfund
 • Miner gør det umuligt at dyrke jorden og skaffe mad
 • Miner forhindrer børn i at gå i skole og lege frit
 • Det estimeres, at der findes 110 millioner miner spredt rundt i 60 lande verden over
 • Over de sidste 10 år er 170.000 mennesker i verden døde eller blevet såret af miner

Da krigen på Balkan sluttede i 1999, var Kosovo et af de tættest minerede områder i verden. Folkekirkens Nødhjælp begyndte at rydde miner, så krigsflygtningene kunne vende hjem til ryddet jord.

Ammunitions- og minerydning er senere blevet en væsentlig del af vores humanitære indsats, og Folkekirkens Nødhjælp har ryddet tusindvis af eksplosive emner og miner samt uddannet lokale mineryddere verden over.

Hvorfor skal vi rydde for miner?

Siden 2008 har Folkekirkens Nødhjælp ryddet mere end 200 km² for miner og ammunition og er i dag en af verdens førende organisationer inden for ammunitions- og minerydning.

Folkekirkens Nødhjælp rydder i byområder, fordi det bidrager til at redde menneskeliv, og i landlige områder, fordi det udover at redde liv også har stor betydning for menneskers levebrød og adgang til landarealer.

Særligt internt fordrevne og flygtninge er i risiko for at komme til skade eller blive dræbt af miner, når de vender tilbage til områder, hvor der ligger efterladt og/eller u-eksploderet ammunition. Befolkningen ved ofte ikke, hvor der er blevet lagt miner, og hvor der har været væbnet konflikt, mens de var væk.

Hvis der er mangel på jobs og landbrugsjord kan det også tvinge folk til at bevæge sig ind i minerede områder – simpelthen fordi de ikke har andre muligheder.

Miner og ueksploderet ammunition i jorden opretholder en følelse af usikkerhed længe efter konflikters afslutning, forsinker fredsprocesser og forhindrer landenes udvikling i årevis.

Rydning af landminer og ammunition er en forudsætning for, at flygtninge kan vende hjem og genoptage deres liv efter krig. Freden hviler på den præmis, at folk kan vende hjem uden frygt for at træde på en landmine eller en bombe
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Hvad består mineryddernes beskyttelse af?


© Rasmus Emil Gravesen

Vil du være med til at uddanne mineryddere?

Når en minerydders metaldetektor giver udslag, skal jorden undersøges med stor koncentration. En enkelt fejl kan koste livet. Støtter du vores arbejde, er du med til at sikre en grundig minerydder-uddannelse, som i sidste ende giver mad på bordet for verdens mest udsatte familier.

Hjælp nu

Vi arbejder med minerydning i Ukraine

I dag er Ukraine et af verdens mest mine- og ueksploderede ammunitionskontaminerede lande. I 2022 var Ukraine det land i verden med næstflest dræbte og sårede som følge af miner og ueksploderet ammunition, kun overgået af Syrien.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Ukraine med at afsøge områder og registrere fund af ueksploderet ammunition, så det kan blive fjernet eller bortsprængt. Under arbejdet bliver mange hektarer jord frigivet til brug igen, da det bekræftes, at der på jorden ikke ligger sprængstoffer. Til det formål arbejder flere hold af minerydningstrænede i Mykolaiv, som ligger i det sydlige Ukraine.

Derudover arbejder Folkekirkens Nødhjælps ansatte i Ukraine med til at øge sikkerheden for de mennesker, der kommer i kontakt med miner og andre eksplosive krigsefterladenskaber ved hjælp af undervisning og informationsmateriale.

Det gør vi lige nu i Ukraine:

 • Afsøger områder for miner, ueksploderet ammunition og andre sprængstoffer i tidligere krigsområder i det sydlige Ukraine
 • Samarbejder med State Emergency Service i Ukraine, som sikkert bortsprænger eller fjerner ueksploderede miner eller ammunition
 • Underviser ukrainere i genkendelse af og korrekt adfærd over for sprængfarlige efterladenskaber
 • Producerer informative plakater, foldere, animerede tegnefilm og brætspil
 • Laver online undervisning og sikkerhedsannoncer for børn og voksne

Alt sammen er designet til at forbedre sikkerheden for den udsatte ukrainske befolkning. Større viden om sikker adfærd vil minimere antallet af ulykker, kvæstelser og dødsfald og gøre det sikrere for internt fordrevne at vende tilbage og genopbygge deres samfund.

Skilt med dødningehoved advarer om mine i nærområdet
Bucha i Ukraine. Foto: Sofia Busk
Vidste du…

… at Danmark er det 6. største donorland, når det kommer til minerydning? I 2020 støttede Danmark minerydningsprojekter med mere end 105 millioner danske kroner.

Sådan arbejder vi med minerydning

Folkekirkens Nødhjælp…

✔️ uddanner mineryddere og afholder internationale ammunitionsrydningskurser

✔️ underviser lokalbefolkning i hvordan risikoen for katastrofale uheld mindskes.

✔️ uddanner til at genkende og rapportere områder med mulige trusler.

✔️ igangsætter aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt

Folkekirkens Nødhjælp er den sidste internationale NGO, som arbejder med minerydning i DR Congo. Her skal over 400.000 m2 land, svarende til 56 fodboldbaner, fordelt over landets 9 regioner ryddes, så landet kan nå sit mål om at blive fuldstændig fri for miner inden 2025.

Samarbejde og undervisning redder liv

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med lokale aktører om at undervise børn i at identificere miner eller og andre farlige efterladenskaber, at rapportere farlige genstande, de finder og undgå visse områder – som fx lokale og improviserede markeringer af miner.

Undervisningen foregår med små sketches, skilte, spil og sange, så eleverne får mest muligt ud af undervisningen.

Undervisning i Sydsudan

Minerydningsmaskinen Mini Mine Wolf

Folkekirkens Nødhjælp har også minerydningsaktiviteter sideløbende med oplysning og undervisning for lokalbefolkningen. I Sydsudan bruger minerydderne en Mini MineWolf-maskine når et større område skal ryddes for miner eller ueksploderet ammunition.

Uden maskinen kan 10 mineryddere rydde omkring 20m2 hver om dagen under ideelle forhold. I alt omkring 200m2 – og mindre på ikke helt ideelle dage.

Når minerydderne bruger Mini MineWolf, og minerydderne “bare” følger op med metaldetektorer, kan et hold på 10 mineryddere i gennemsnit rydde 2.500 m2 – dvs. 10 gange mere end ved en manuel rydning.

Se her, hvordan minerydningsmaskinen fungerer trin for trin:

1.

2.

3.

4.

Vores arbejde i Syrien

Siden 2015 har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet med ammunitions- og minerydning i det nordøstlige Syrien.

I mange tidligere IS-kontrollerede områder, ligger der stadig eksplosive krigsefterladenskaber og miner. Alene i 2020 blev 2.729 mennesker dræbt af miner i Syrien. Det betyder, at hjemvendte flygtninge ikke kan bevæge sig sikkert og børn ikke kan gå i skole, fordi truslen om eksplosioner kan lure i deres hus, have, marker, langs vejene og i skolebygninger.

Landsbyskole med sprængladning under gulvfliserne

I juli 2021 fandt et af vores minerydningshold i Syrien ud af, at en tidligere IS-besat skole i landsbyen Deir ez Zor stod ubrugt hen på grund af frygten for u-eksploderet ammunition og miner.

Efter en teknisk undersøgelse opdagede minerydningsholdet en stor, kompleks improviseret sprængladning med 32 hovedladninger, der alle var forbundet og placeret under gulvfliserne i skolens hovedbygning.

Folkekirkens Nødhjælp fandt en stor sprængladning på den syriske skole Abu Janadel

Efter en gennemgående rydning af skolen og en høring med lokalsamfundet reparerede Folkekirkens Nødhjælp el-systemet, vægge og gulve samt alle døre og vinduer. Og i 2022 kunne vi stille møbler og skoleudstyr såsom skriveborde, stole og whiteboards til rådighed for at sikre skolens drift.

Se billederne: Før/efter renovering af skolen

For første gang i fire år kan 300 elever og 15 lærere endelig vende tilbage til skolen.

Læs mere om vores arbejde i Syrien

Her arbejder vi
 • Folkekirkens Nødhjælp er til stede med minerydningsindsatser i ni lande: Ukraine, Irak, Libyen, Libanon, Mali, Myanmar, Sydsudan, Syrien og DRC (Demokratiske Republik Congo)
 • Folkekirkens Nødhjælp er en del af komitéen for IMAS (International Mine Action Standards), som kvalitetssikrer feltoperationer over hele verden.
 • Folkekirkens Nødhjælp er i bestyrelsen for ICBL (International Campaign to Ban Landmines), et globalt netværk af NGO’er, som er aktive i omkring 100 lande, der arbejder for at gøre verden fri for landminer.
Kvindeligt minerydningshold foran Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor i Libyen
Mineryddere under uddannelse i Libyen