© ACT/Paul Jeffrey Medlemmer af ACT Aliicance team søger efter miner

Minerydning: Sådan arbejder vi

Efter krigen på Balkan begyndte Folkekirkens Nødhjælp at rydde miner. Siden er minerydning blevet en væsentlig del af vores humanitære indsats.

BANG – du har trådt på en mine!

Hver dag dør eller lemlæstes 20 mennesker af miner eller anden ueksploderet ammunition. 80% af dem er civile.

Fakta om miner:

 • Miner fastholder folk i fattigdom
 • Miner forhindrer genopbygning og udvikling af samfund
 • Miner gør det umuligt at dyrke jorden og skaffe mad
 • Miner forhindrer børn i at gå i skole og lege frit
 • Det estimeres, at der findes 110 millioner miner spredt rundt i 60 lande verden over
 • Over de sidste 10 år er 170.000 mennesker i verden døde eller blevet såret af miner

Da krigen på Balkan sluttede i 1999, var Kosovo et af de tættest minerede områder i verden. Folkekirkens Nødhjælp begyndte at rydde miner, så krigsflygtningene kunne vende hjem til ryddet jord.

Ammunitions- og minerydning er senere blevet en væsentlig del af vores humanitære indsats, og Folkekirkens Nødhjælp har ryddet tusindvis af eksplosive emner og miner samt uddannet lokale mineryddere verden over.

Hjælpen er nødvendig

Siden 2008 har Folkekirkens Nødhjælp ryddet mere end 200 km² for miner og ammunition og er i dag en af verdens førende organisationer inden for ammunitions- og minerydning.

Vi rydder både i byområder, hvilket bidrager til at redde menneskeliv, og i landlige områder, hvor det udover at redde liv også har stor betydning for menneskers levebrød og adgang til landarealer.

Internt fordrevne og flygtninge er i særlig risiko for at komme til skade eller blive dræbt af miner, når de vender tilbage til områder, hvor der ligger efterladt og/eller u-eksploderet ammunition.

Befolkningen har ofte manglende kendskab til, hvor der er blevet lagt miner, og hvor der har været væbnet konflikt, mens de var væk.

Rydning af landminer og ammunition er en forudsætning for, at flygtninge kan vende hjem og genoptage deres liv efter krig. Freden hviler på den præmis, at folk kan vende hjem uden frygt for at træde på en landmine eller en bombe
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Mangel på jobs og levebrød kan også tvinge dem til at bevæge sig ud i farlige zoner. Øget efterspørgsel efter landbrugsjord kan skubbe fattige familier ind i minerede områder.

Miner og ueksploderet ammunition fratager samfund jordarealer, som kan bruges produktivt f.eks. til landbrug. Frygten for at komme til skade opretholder en følelse af usikkerhed længe efter konflikters afslutning, forsinker fredsprocesser og forhindrer landenes udvikling i årevis.

Kvindeligt minerydningshold foran Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor i Libyen
Mineryddere under uddannelse i Libyen

Sådan arbejder vi med minerydning

Folkekirkens Nødhjælp…

✔️ Uddanner mineryddere og afholder internationale ammunitionsrydningskurser

✔️ Underviser lokalbefolkning i hvordan risikoen for katastrofale uheld mindskes.

✔️ Uddanner til at genkende og rapportere områder med mulige trusler.

✔️ Igangsætter aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt

Folkekirkens Nødhjælp er den sidste internationale NGO, som arbejder med minerydning i DR Congo. Her skal over 400.000 m2 land, svarende til 56 fodboldbaner, fordelt over landets 9 regioner ryddes, så landet kan nå sit mål om at blive fuldstændig fri for miner inden 2025.

Ukraine: Vi er på vej med minerydningen

I dag er Ukraine et af verdens mest mine- og ueksploderede ammunitionskontamineret lande. I 2020 var Ukraine et af de lande, der registrerede flest dræbte som følge af miner og ueksploderede ammunition, kun overgået af Afghanistan, Mali og Yemen.

I 2022 modtog Folkekirkens Nødhjælp 5 mio. kr. fra Danida til ammunitions- og minerydningsarbejde. Med midlerne støtter vi den statslige ukrainske beredskabsstyrelse med rydningsudstyr såsom hjelme, detektorer, veste, radioer, GPS’er m.m.

Derudover er vi med til at øge sikkerheden ved hjælp af træning og informationsmateriale for de mennesker, der kommer i kontakt med miner og andre eksplosive krigsefterladenskaber.

Det gør vi:

 • Giver træning i genkendelse af sprængfarlige efterladenskaber for brandmænd og skovbrugere
 • Producerer informative plakater, foldere, animerede tegnefilm, brætspil
 • Laver online undervisning og sikkerhedsannoncer for børn og voksne
 • Indkøber sikkerhedsudstyr og igangsætter minerydningsprogrammer, vi kan hjælpe mange år frem i Ukraine

Alt sammen designet til at forbedre sikkerheden for den udsatte ukrainske befolkning. Større viden om sikker adfærd vil minimere antallet af ulykker, kvæstelser og dødsfald og gøre det sikrere for internt fordrevne at vende tilbage og genopbygge deres samfund.

Ukraine har brug for din hjælp: Støt her

Vidste du…

… at Danmark er det 6. største donorland, når det kommer til minerydning? I 2020 støttede Danmark minerydningsprojekter med mere end 105 millioner danske kroner.

Samarbejde og undervisning skaber sikkerhed

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med lokale aktører om at undervise børn i at identificere miner eller og andre farlige efterladenskaber, at rapportere farlige genstande, de finder og undgå visse områder – som fx lokale og improviserede markeringer af miner.

Undervisningen foregår med små sketches, skilte, spil og sange, så eleverne får mest muligt ud af undervisningen.

Undervisning i Sydsudan

Vores arbejde i Syrien

Siden 2015 har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet med ammunitions- og minerydning i det nordøstlige Syrien.

I mange tidligere IS-kontrollerede områder, ligger der stadig eksplosive krigsefterladenskaber og miner. Alene i 2020 blev 2.729 mennesker dræbt af miner i Syrien. Det betyder, at hjemvendte flygtninge ikke kan bevæge sig sikkert og børn ikke kan gå i skole, fordi truslen om eksplosioner kan lure i deres hus, have, marker, langs vejene og i skolebygninger.

Landsbyskole med sprængladning under gulvfliserne

I juli 2021 fandt et af vores minerydningshold i Syrien ud af, at en tidligere IS-besat skole i landsbyen Deir ez Zor stod ubrugt hen på grund af frygten for u-eksploderet ammunition og miner.

Efter en teknisk undersøgelse opdagede minerydningsholdet en stor, kompleks improviseret sprængladning med 32 hovedladninger, der alle var forbundet og placeret under gulvfliserne i skolens hovedbygning.

Folkekirkens Nødhjælp fandt en stor sprængladning på den syriske skole Abu Janadel

Efter en gennemgående rydning af skolen og en høring med lokalsamfundet reparerede Folkekirkens Nødhjælp el-systemet, vægge og gulve samt alle døre og vinduer. Og i 2022 kunne vi stille møbler og skoleudstyr såsom skriveborde, stole og whiteboards til rådighed for at sikre skolens drift.

Se billederne: Før/efter renovering af skolen

For første gang i fire år kan 300 elever og 15 lærere endelig vende tilbage til skolen.

Læs mere om vores arbejde i Syrien

Her arbejder vi
 • Folkekirkens Nødhjælp er til stede med minerydningsindsatser i ni lande: Ukraine, Irak, Libyen, Libanon, Mali, Myanmar, Sydsudan, Syrien og DRC (Demokratiske Republik Congo)
 • Folkekirkens Nødhjælp er en del af komitéen for IMAS (International Mine Action Standards), som kvalitetssikrer feltoperationer over hele verden.
 • Folkekirkens Nødhjælp er i bestyrelsen for ICBL (International Campaign to Ban Landmines), et globalt netværk af NGO’er, som er aktive i omkring 100 lande, der arbejder for at gøre verden fri for landminer.

Læs mere om minerydning