Privatlivspolitik

Oplysninger om kunder, bidragsydere og frivillige

Folkekirkens Nødhjælp passer på de oplysninger, du giver os, når du donerer til vores arbejde eller er frivillig i vores butikker eller ved vores indsamlinger.

Vi behandler en række oplysninger om dig, når du fx

 • Donerer et enkeltbeløb eller donerer fast hver måned til vores arbejde
 • Tegner et gavebrev
 • Betænker Folkekirkens Nødhjælp i dit testamente
 • Benytter og køber varer i vores webshop
 • Er frivillig i Folkekirkens Nødhjælps butikker (genbrugsbutikker eller Wefood butikker)
 • Besøger vores hjemmeside
 • Signer up til nyhedsbreve, deltager i konkurrencer, quizzer og lignende

At vi behandler dine data, er ofte en forudsætning for, at vi kan modtage donationer fra dig eller at vi kan have et aftaleforhold med dig. Så med denne privatlivspolitik vil vi fortælle dig, hvordan vi beskytter dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den øvrige databeskyttelseslovgivning.  

Dataansvar og kontaktoplysninger

Folkekirkens Nødhjælp er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du donerer til os, når du køber varer i vores webshop, når du vil være frivillig i Folkekirkens Nødhjælp, eller når vi i øvrigt er i kontakt med dig – fx for at spørge, om du kunne tænke dig at støtte vores arbejde.

Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3
1613 København V

Tlf. 7022 8080
dataprotection@dca.dk
CVR: 36980214

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du donerer til os eller køber varer i vores webshop, behandler vi bl.a. følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Fødselsdagsdato
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret linje hos NETS)
 • Bankforbindelse samt registrerings- og kontonummer, hvis du foretager en bankoverførsel
 • Oplysninger om din donation, herunder beløb og hvad du har doneret til
 • Køb af produkter i vores webshop
 • Oplysninger fra dit testamente, herunder eventuelt beløb eller andel i den samlede arv
 • Eventuelle forespørgsler, henvendelser, reklamationer og klager
 • Data, beriget fra samarbejdspartnere, for at sikre datakvalitet og markedsføring
 • Eventuelle billeder på hjemmesiden, hvis du har givet samtykke hertil
 • Dine samtykker og manglende samtykker til kommunikation via e-mail, sms, brev, telefon eller sociale medier
 • Medlemsstatistik

Når du benytter vores hjemmeside, behandler vi følgende oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke til det:

 • Aktivitet på hjemmesiden (på IP-adresseniveau) – se også vores cookie-politik.

Når du skriver dig op til nyhedsbreve, deltager i konkurrencer, quizzer og lignende, behandler vi bl.a. følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Oplysninger om dit engagement, herunder hvilket nyhedsbrev, quiz eller lignende, du har deltaget i
 • Eventuelle forespørgsler, henvendelser, reklamationer og klager
 • Dine samtykker og manglende samtykker til kommunikation via e-mail, sms, brev, telefon eller sociale medier

Når du er frivillig, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Mobilnummer
 • Adresse, postnummer, by og land
 • E-mailadresse
 • Ansøgning og eventuelt CV

Hvis vores kontaktcenter ringer dig op, optager og gemmer vi samtaler i op til 30 dage, da vi vil dokumentere og sikre kvaliteten af opkaldene og samtidig uddanne og træne vores medarbejdere.

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger for, at vi kan:

 • Modtage, registrere og administrere donationer fra dig
 • Indberette dine donationer til Skat, så du kan opnå skattefradrag (hvis du har oplyst CPR- eller CVR-nummer)
 • Administrere dine ordrer og betalinger og levere de varer, som du har købt i vores webshop
 • Sende dig nyhedsbreve, hvis du er tilmeldt nyhedsbreve
 • Sende dig personlige nyhedsbreve baseret på dine oplysninger og dine handlinger i forhold til donationer, adfærd på websitet mm.
 • Sende dig markedsføringsmateriale, hvis det er i overensstemmelse med markedsføringsloven og GDPR
 • Udarbejde en profil af dig for at skabe den bedst mulige relation til dig. Profilen gør os i stand til at målrette vores kommunikation til dig, baseret på dine egne oplysninger, interesser, adfærd mm.
 • Behandle oplysninger om korrespondancen med dig, herunder dine forespørgsler eller eventuelle klager 
 • Udarbejde statistikker for at få indblik i antallet af bidragsydere, alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig donationsstørrelse mv.
 • Behandle din ansøgning som frivillig
 • Uddanne vores medarbejdere i kontaktcentret
 • Forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside og udarbejde statistikker over brugen af denne

På hvilke lovgrundlag behandler vi dine oplysninger?

Ved donationer eller køb i webshoppen baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på GDPR, art. 6(1)(b).

Vi har en legitim interesse i at anvende dine personoplysninger for at oplyse om vores arbejde i fx e-mails og i telefonopkald.

Når vi har data om dig, så har vi samtidig pligt til at sikre, at dine data er ajourførte og korrekte. Derfor indsamler og sammenholder vi i visse tilfælde dine personoplysninger med andre datasæt, herunder offentligt tilgængelige data. 

Vi tegner en profil af dig ud fra dine almindelige personoplysninger som f.eks. navn, fødselsdato, hyppighed og type af dine donationer mv. Ud fra denne kan vi have den mest meningsfulde relation til dig og vi kan foretage målgruppeanalyser.

Når du ansøger om at blive frivillig eller testamenterer et beløb til os, vil vi kontakte dig på baggrund af lovhjemlen GDPR art. 6(1)(f) – legitim interesse.

Dit CPR-nummer behandler vi for at kunne indgå en betalingsservice (BS) aftale med dig og for at kunne sikre dig skattefradrag for dine donationer. Indberetninger om fradrag til Skat skal nemlig angives med CPR-nummer, jf. skattelovgivningen.

Ifølge bogføringsloven har vi i øvrigt pligt til at gemme dine betalingsoplysninger.

Hvis du har forespørgsler eller klager, behandler vi oplysninger om dem, fordi vi har en legitim interesse i at give dig den bedst mulige oplevelse, besvare eventuelle spørgsmål eller fastlægge et eventuelt retskrav.

Vi behandler dine personoplysninger om trafik på vores hjemmeside på IP-adresseniveau for at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden og udarbejde statistikker, hvis vi har fået dit samtykke til det.

Indsamlingsloven giver os ret til at kontakte dig for at opfordre dig til at donere til vores arbejde.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov for det. Når vi fastlægger opbevaringsperioden, lægger vi blandt andet vægt på:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Dette vil ofte være 5 år + løbende regnskabsår.
 • Om vi har kontaktet dig inden for de seneste 2 år. Er det ikke tilfældet, sletter vi normalt dine oplysninger.
 • Om du har været frivillig og hvorvidt det er sandsynligt, at vi kan hverve dig igen inden for den nærmeste fremtid.

I forhold til cookies kan du i vores cookie-politik læse mere om, hvornår cookies udløber.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvor indsamler vi dine data fra?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov for det. Vi har interne procedurer, så det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til dine oplysninger.

Har du givet os dit CPR-nummer, fordi du ønsker skattefradrag for dine donationer, videregiver vi dette til Skat. 

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Fordi Folkekirkens Nødhjælp er én overordnet dataansvarlig, gælder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) for den behandling, vi foretager af dine personoplysninger, uanset hvor i verden behandlingen sker.

Som udgangspunkt overfører Folkekirkens Nødhjælp ikke personoplysninger til tredjelande. Der kan dog være undtagelser, fx hvis du er frivillig i udlandet, og der er et behov for, at vi overfører dine oplysninger til Folkekirkens Nødhjælps lokale kontorer uden for EU/EØS. I disse situationer sørger vi for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger.

Sikkerhed

Folkekirkens Nødhjælp har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Hvad er mine rettigheder?

Efter EU’s databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig.

 • Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet.
 • Du har ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.
 • Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.
 • I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet.

Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen gældende, skal du henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt foroven.  

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

dt@datatilsynet.dk
3319 3200
www.datatilsynet.dk

København, den 1. juni 2023