Støt

Hvad betyder klimaforandringerne for verdens fattigste?

Om træer Hjælp klimaet

Giv en solcellelampe

En solcellelampe kan give sikkerhed i mørket og lys til lektielæsningen.

280 kr.

Giv et træ

Træer er livsnødvendige for vores klode - en langsigtet og klimavenlig udviklingshjælp.

225 kr.

Giv klima-frø

Når du køber klima-frø, får en bonde frø til tørkeresistente afgrøder.

175 kr.

Giv klima-mursten

Klima-mursten sikrer befolkningen i Nepal slidstærke og robuste hjem.

295 kr.

Klimaet slår alarm: Vi skal handle nu!

Voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa, omfattende skovbrande i Sydeuropa og rekordhøje og altødelæggende temperaturer.

Klimakrisen er for alvor rykket ind i danskernes baghave. Sommeren har været præget af uforudsigeligt vejr flere steder i verden, og livsfarlige naturkatastrofer rykker nærmere og nærmere.

Det gør klimakrisen endnu mere nærværende og håndgribelig og understreger endnu engang behovet for klimahandling. Ikke mindst målrettet befolkningen i de allerede sårbare udviklingslande, som i årevis har mærket konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvis livsgrundlag allerede nu forsvinder og har gjort det igennem de seneste mange år.

Klimaforandringer er vores største udfordring

Der hersker ikke længere nogen tvivl; klimaforandringerne er den største udfordring, vi som verdensborgere står over for. Af samme grund kaster vi milliarder af kroner efter sommerens store ødelæggelser og genopbygningen i Tyskland og Belgien.

Men vi glemmer i alt for høj grad at sætte den store kikkert for øjet.

Støtten til ofrene for oversvømmelser i Bangladesh, jordskred i Nepal, skovbrande i Amazonas og de ekstreme temperaturer i store dele af Afrika blegner ved siden af.

Klima sender millioner på flugt

Ifølge FN’s klimapanel kan vi forvente endnu flere naturkatastrofer i fremtiden. Verden oplever lige nu en temperaturstigning på over 1 grad, og vi bevæger os hurtigere og hurtigere mod en stigning på 3 eller 4 grader. I kølvandet på den stigning vil katastroferne gøre deres indtog.

I de hårdest ramte lande, fx Sydsudan og Mali, kan temperaturen nå op på mere end 50 grader.

Det er klimatiske vilkår, der er umulige at leve i for mennesker og dyr, og millioner af mennesker vil være tvunget til at migrere. Det er ikke et fremtids-scenario, men noget der sker allerede nu – og som kun bliver værre og værre i takt med, at klimaet forandrer sig.

Vejret bliver voldsommere

De højere temperaturer er desværre langt fra den eneste konsekvens af klimaforandringerne. Vejret bliver generelt meget mere voldsomt og uforudsigeligt – både i vores del af verden, men i særdeleshed i verdens fattigste egne.

Kraftigere regnskyl skaber oversvømmelser og drukner den skrøbelige høst. Voldsomme orkaner og tyfoner bringer død og ødelæggelse med sig.

Hjælp mennesker i nød

Skal vi sikre livet for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringer, kræver det, at vi tænker nyt og anderledes. Og at vi handler nu.

Vi er allerede godt i gang og har igangsat mange initiativer, der vil gøre en kæmpe forskel for mennesker i nød.

Men der er stadig lang vej, og derfor har vi brug for din hjælp til at skabe bæredygtige klimaløsninger og fremtidssikre fattige familier i hele verden.

Vær med i kampen mod klimaforandringerne

Hvad kan du gøre for klimaet?

Vi skal stille krav til politikerne om at skrue kraftigt op for klimaambitionerne.

Vi har akut brug for politisk handling, der kan hjælpe os til at undgå, at den globale temperatur stiger mere end de 1,5 grader, der er indskrevet i både den danske klimalov og Paris-aftalen. Kloden brænder, ilden skal slukkes.

Men vi kan ikke overlade det til politikerne alene at skrue op for klimaindsatsen – borgere, virksomheder, organisationer skal inddrages.

Vi skal skubbe til naboen, til kollegaen og til chefen, så alle tænker over, hvad de kan gøre for klimaet i forhold til deres eget CO2-aftryk.

Hvad gør Folkekirkens Nødhjælp for klimaet?

  1. Investerer i klimatilpasning, så dem der er hårdest ramt af klimaforandringerne, kan opretholde livet, der hvor de er. Det indebærer blandt andet hjælp til nye klimaresistente afgrøder, der kan klare nye vejrforhold. Og til vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser, som skader bebyggelse og landbrug.
  2. Planter træer, der er med til at optage den CO2, der er årsagen til klimaforandringerne. Vi tilbyder danske borgere og virksomheder at kompensere deres CO2-aftryk og samtidig støtte vores klimatilpasningsarbejde i verdens fattigste og hårdest ramte regne. Udover at optage CO2, modvirker træer også jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser. Træer giver desuden livsvigtig skygge, og frugttræer kan sikre mad og vitaminer og være en vigtig indtægtskilde. 
  3. Sikrer klimanødhjælp til verdens fattigste, når klimakatastrofer som oversvømmelser, tørke og sult rammer. Vi uddeler kontanter, mad, rent vand og sæbe.
  4. Påvirker politikere og meningsdannere igennem vores fortalerarbejde. Vi var blandt andet en af hovedaktørerne bag borgerslaget om en ny klimalov, der var medvirkende, at et flertal i Folketinget stemte for en historisk ny klimalov med ambitionen om at nedsætte Danmarks samlede CO2-udslip med 70 % inden 2020.

Sådan hjælper vi familier og lokalsamfund

Svampe har brug for mindre vand 
I Zimbabwe dyrker de fleste bønder majs. Men svampe har brug for mindre vand, og indeholder mere næring end majs. Vi uddanner og hjælper kvinder med at dyrke svampe, så de kan tjene penge – også selv om regnen udebliver. Læs mere

Quinoa og amarant er godt nyt i Afrika 
Klimaforandringerne rammer bønderne hårdt. Vi har derfor introduceret to sydamerikanske afgrøder – quinoa og amarant – til bønder i Etiopien. De kan bedre overleve i det nye klima og er også mere nærende og indbringende end de typiske afgrøder i landene. Læs mere

Vandpumper hjælper mod tørken
Når regnen ikke falder, slår høsten fejl, og der kommer ikke mad på bordet. Men med en vandpumpe drevet af solceller kan bønder i for eksempel Malawi overrisle deres marker og på den måde sikre høsten. Læs mere

Se, hvordan klimahjælp i Kenya kan se ud

Skal din virksomhed være med til at gøre verden grønnere?

Gør verden grønnere - og din virksomheds CO2-aftryk mindre, samtidig med at I hjælper klimakrisens ofte første og største ofre: Indgå skræddersyet klimaaftale

Rapporter om klimaforandringer og -løsninger

Rapport, der beskriver Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde:
"DanChurchAid and Clima Change (pdf)"

Rapport om sammenhængen mellem klimaforandringer, konfliker og fred i Mali og og Somalia:
"Peacebuilding and Climate Change in Mali and Somalia" (2020)

Rapport om, hvordan EU-institutionerne ikke lever op til EU-løftet om at mobilisere og opskalere klimafinansiering:
"Falling Short: Seven Ways in Which the EU Should Improve it's Climate Support to Developing Countries" (2020)

Rapport om EU landenes klimapenge:
"ACT-Alliance_EU_SettingTheStandard.pdf" (pdf)

Rapport om Klima og landbrug:
"DCA_sustainability-starts-from-the-ground_20.pdf (pdf)

Vi mindsker virksomheders CO2-aftryk

Flere og flere klimabevidste virksomheder og organisationer tegner lige nu klimaaftaler gennem Folkekirkens Nødhjælp.

Ved at tænke nyt og anderledes sikrer vi sammen:

✔️ CO2-kompensation via træplantning i Uganda

✔️ Nye klimaresistente afgrøder, innovative landbrugsmetoder og klimasikring af infrastruktur

✔️ Klimanødhjælp til ofre for klimaskabte katastrofer som tørke eller oversvømmelse.

Vil du og din virksomhed gøre en forskel på klimaområdet?
Så se her: CO2-kompensation gennem klimaaftaler

Ansvarlig klimakompensation med Folkekirkens Nødhjælp