© Jakob Dall Etiopisk yngre kvinde bærer sin søster nær kyst

Vores værdier

Med bund i kristne værdier kæmper vi for en verden, hvor alle har ret til et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp er en dansk, trosbaseret civilsamfundsorganisation. Den blev grundlagt i 1922 af repræsentanter fra den danske folkekirke, som i dag fortsat udgør en central del af organisationens bagland.

Folkekirkens Nødhjælp består desuden af frivillige, givere og medarbejdere, som alle bidrager til at redde liv og bekæmpe uretfærdighed.

Vores øverste myndighed er Rådet. Rådet har 33 repræsentanter, som er valgt af folkekirken, frivillige, givere, ansatte, danske samarbejdspartnere og andre kirker og kirkelige organisationer med interesse for Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Den løbende politiske og økonomiske ledelse varetages af en bestyrelse, der består af op til 11 medlemmer, hvoraf syv vælges af Rådet.

Lær vores værdier at kende her på siden eller hent folderen “Håb & handling” og læs meget mere om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder ud fra vores principper.


Hvad er vores værdier?

Vi tror på et liv før døden. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har et fælles ansvar for at passe på kloden. Vi hjælper de mennesker, der har de sværeste livsvilkår i verden.

Folkekirkens Nødhjælps fire globale mål:
  • Vi redder liv
  • Vi opbygger robuste lokalsamfund
  • Vi bekæmper ekstrem ulighed
  • Vi skaber engagement

Få det hele med: Hent vores globale strategi for 2023-2026

Vi deler vores viden og søger at engagere dem, der møder os. Derfor har vi også stærke bånd til tusindvis af frivillige og private støtter i Danmark, der deler vores værdier og ønske om at vække håb gennem handling og handling gennem håb.

Folkekirkens Nødhjælps arbejde er en del af kirkens internationale diakoni for og med nødstedte mennesker i verdens mest udsatte lande.

Vi handler aktivt og modigt, når der begås uretfærdighed mod folk og når menneskers rettigheder bliver krænket. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med respekt for menneskers ligeværd og rettigheder.

Vi engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre forholdene for verdens mest udsatte mennesker.

Læs også: Vores historie – nødhjælp i mere end 100 år

Vores arbejde bygger på vores fire organisatoriske værdier, som er kompas på alle niveauer i organisationen og ledetråd for både ledelse, ansatte og organisatoriske beslutninger:

Medmenneskelighed

Vi er forpligtigede til at hjælpe vores medmennesker og yder en ekstra indsats for mennesker i nød. Vi respekterer og hylder forskelle og opfordrer til dialog. Vi arbejder hårdt for at sikre, at mennesker har lige rettigheder og behandles ligeværdigt.

Handlekraft

Vi skaber positiv forandring ved at handle aktivt, når vi ser et behov herfor. Vi giver plads til innovation og er nysgerrige på nye måder at arbejde på. Vi engagerer os i samarbejde med andre for at udforske nye veje til at opnå resultater.

Ansvarlighed

Vi er gennemsigtige og ansvarlige i alt, hvad vi foretager os, og udvikler bæredygtige løsninger. Vi skaber tillid ved gennem vores handlinger at være et godt eksempel med høj integritet. Vi tager altid helheden i betragtning og skaber bæredygtigt og effektivt hjælpearbejde.

Respekt

Vi respekterer ønsker og præferencer hos de mennesker, vi hjælper, og vi respektfuldt i alle aktiviteter. Vi respekterer ønsker og præferencer hos de mennesker, vi hjælper, og vi lærer af vores kolleger og partnere for at styrke vores organisation.