© Jakob Dall Etiopisk yngre kvinde bærer sin søster nær kyst

Vores værdier

Med bund i kristne værdier kæmper vi for en verden, hvor alle har ret til et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp er en dansk, trosbaseret civilsamfundsorganisation. Den blev grundlagt i 1922 af repræsentanter fra den danske folkekirke, som i dag fortsat udgør en central del af organisationens bagland.

Folkekirkens Nødhjælp består desuden af frivillige, givere og medarbejdere, som alle bidrager til at redde liv og bekæmpe uretfærdighed.

Vores øverste myndighed er Rådet. Rådet har 33 repræsentanter, som er valgt af folkekirken, frivillige, givere, ansatte, danske samarbejdspartnere og andre kirker og kirkelige organisationer med interesse for Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Den løbende politiske og økonomiske ledelse varetages af en bestyrelse, der består af op til 11 medlemmer, hvoraf syv vælges af Rådet.

Hvad er vores vision?

Vores vision er en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse, hvor folkelige og politiske kræfter til stadighed arbejder stærkt og aktivt for en retfærdig og bæredygtig fordeling og brug af klodens ressourcer.

Glade drenge løber, Malawi

Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød.

Vi giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden.

Se også: Støt Folkekirkens Nødhjælp

Hvad er vores værdier?

Vores arbejde udspringer af kristne værdier. Derfor udviser vi næstekærlighed, deler med verdens fattigste og hjælper mennesker i nød.

Vores mål

Folkekirkens Nødhjælp har tre mål for det internationale arbejde:

  • At redde liv
  • At opbygge robuste lokalsamfund
  • At bekæmpe ekstrem ulighed

Alt vores arbejde sigter mod at understøtte mindst ét af de tre mål.

Det indebærer en forpligtelse til at arbejde for en verden med fred, retfærdighed og medmenneskelig omsorg. Den praktiske omsorg for mennesker i nød kaldes i kristen terminologi ’diakoni’ (tjeneste).

Folkekirkens Nødhjælps arbejde er en del af kirkens internationale diakoni for og med nødstedte og undertrykte mennesker i verdens fattigste lande.

Vi handler aktivt og modigt, når der begås uretfærdighed mod folk og når menneskers rettigheder bliver krænket. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med respekt for menneskers ligeværd og rettigheder.

Vi engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre forholdene for verdens fattigste.

Vi arbejder tæt sammen med kirkelige og andre partnere, ligesom vi eksperimenterer med alternative samarbejdsformer for at gøre den størst mulige forskel i verden.

Folkekirkens Nødhjælps motto er: ”Vi tror på et liv før døden”.

De organisatoriske værdier, der fungerer som kompas på alle niveauer i organisationen og som ledetråd for både ledelse, ansatte og organisatoriske beslutninger, er:

Medmenneskelighed: Vi er forpligtede til at hjælpe vores medmennesker og yder en ekstra indsats for mennesker i nød. Vi respekterer og hylder forskellighed og opfordrer til dialog. Vi arbejder hårdt for at sikre, at mennesker har lige rettigheder og behandles ligeværdigt.

Handlekraft: Vi skaber positiv forandring ved at handle aktivt, når vi ser et behov herfor. Vi giver plads til innovation og er nysgerrige på nye måder at arbejde på. Vi engagerer os i samarbejde med andre for at udforske nye veje til at opnå resultater.

Ansvarlighed: Gennemsigtighed og ansvarlighed er vigtigt i alt, hvad vi foretager os og udvikler bæredygtige løsninger. Vi skaber tillid ved gennem vores handlinger at være et godt eksempel med høj integritet. Vi tager altid helheden i betragtning og skaber bæredygtigt og effektivt hjælpearbejde.

Respekt: Vi respekterer ønsker og præferencer hos de mennesker, vi hjælper, og vi handler respektfuldt i alle aktiviteter. Vi lærer af vores kolleger og partnere for at styrke vores organisation.

Få det hele med

Hent vores globale strategi og læs meget mere om, hvilke principper, Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra – og hvordan vi gør det.