Lad jeres virksomhed sætte et aftryk i verden

Støt os som virksomhed eller bliv strategisk partner og vær med til at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden.


Vemodig dreng kigger på kameraet

Støt som virksomhed

Ved at støtte Folkekirkens Nødhjælp med en donation eller en Giv en ged-gave til jeres medarbejdere giver I håb til mennesker i nød.

Se mulighederne her
Stråhuse på stolper i vand

Støt en landsby

I kan bl.a. støtte en landsby og gøre en mærkbar forskel for nogle af verdens allerfattigste landsbyer.

Læs mere
© Betina Garcia

Bliv Wefood partner

Har I fødevarer – eller andre typer varer i overskud? Vi kan tilbyde jer et partnerskab, hvor I er knyttet til et af vores to butikskoncepter; Wefood og genbrug.

Læs mere om Wefood

Hvorfor samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp?
  • Vi har 100 års erfaring med udviklings- og nødhjælpsarbejde.
  • Vi skaber fælles værdi for vores virksomhedspartnere, deres kunder og mennesker i nød.
  • Vores egne kontorer ude i verden muliggør forskellige skræddersyede samarbejdsformer med vores mange samarbejdspartnere.
  • Vi arbejder resultatorienteret med KPI’er og opfølgning.
  • Vi har et stærkt kommunikations set-up der synliggør partnerskabet.
  • Vi har et stærkt og troværdigt brand og er blandt de største danske humanitære organisationer på kendskab

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med både store og små virksomheder og tilbyder forskellige støtte- og samarbejdsmuligheder i både Danmark og de lande, vi arbejder i internationalt.

I samarbejdet med virksomheder bruger vi FN’s Verdensmål og menneskerettighederne som udgangspunkt for at definere en fælles vision og de strategiske målsætninger for partnerskabet.

Med Folkekirkens Nødhjælp som samarbejdspartner kan jeres virksomhed forvente 100 års erfaring med udviklings- og nødhjælpsarbejde. Desuden har vi stærkt netværk af professionelle lokale samarbejdspartnere i de lande, hvor vi arbejder, og stor erfaring med innovative forretningsmodeller og finansieringsformer.

Verdensmål logo

Folkekirkens Nødhjælps arbejde med virksomheders samfundsansvar er et grundelement i samarbejder med private aktører for at sikre en rettigheds-baseret tilgang til bæredygtig udvikling.

Se også: Folkekirkens Nødhjælp på CSR.dk

Internationale Erhvervspartnerskaber

Vores internationale erhvervspartnerskaber bidrager til bæredygtig vækst og innovative løsninger i markeder, hvor behovet for samtænkning af løsninger der bidrager til FN’s Verdensmål er stort. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med flere danske og lokale virksomheder om forretningsudvikling i de lande, vi er til stede i – særligt i Afrika og Asien.

Et samarbejde hviler på virksomheders tekniske kompetencer og forretningsforståelse med Folkekirkens Nødhjælps indsigt i lokale forhold og arbejde med langsigtet udvikling via lokale netværk.

I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi særligt med Verdensmål 1 (fattigdomsbekæmpelse), 2 (fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug), 8 (anstændige jobs og lokal markedsudvikling), 13 (klima), 16 (retfærdige samfund) og 17 (partnerskaber og ansvarlighed). Læs mere om hvordan vi arbejder med FN’s Verdensmål.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder desuden i tråd med FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv for at fremme samfundsansvar og bæredygtige forretningsmodeller som en integreret del af vores engagement med virksomheder.