Dining in Church

Pinseindsamling 2023

TAL HÅBET OP

Pinsen handler om at lægge frygt og modløshed bag sig. Den er en stærk kristen fortælling om fred, som giver mod til at tale håbet op.

Mens vi fejrer pinse, ser krigen i Ukraine ud til at blive optrappet med en ny forårsoffensiv – og borgerkrigen i Sudan forværres dag for dag. Menneskeliv går tabt, og millioner er flygtet fra deres hjem til uvished og afhængighed af andres hjælp.

Folkekirkens Nødhjælps mandat i verden er at hjælpe mennesker i nød, og det gør vi altid med håbet som fortegn. I konflikter hjælper vi mennesker – og hjælper mennesker til at hjælpe hinanden. Selv under ekstremt farlige og vanskelige forhold arbejder vores lokale partnere på at få hjælpen frem i form af kontanter, mad, tøj, minerydning – på at give omsorg og skabe håb.

Men det er også vores fælles forpligtelse at tale fredens og retfærdighedens sag. Det skylder vi de mennesker, der lige nu er fanget i krig og konflikt – og som ikke selv kan komme til orde.

Pinsen er en god anledning til, at vi i fællesskab taler håbet op.

TAK for alle bidrag til pinseindsamlingen til mennesker i nød!

Pinseindsamling

Tal håbet op

Støt som kirke eller sogn


Netbank
Reg.nr.: 4183
Konto nr.: 605 2800
Mærket: Pinsekollekt


Download til print

Download: Pinsekollekt-brev

Download: Små kollekt-kort

Links

Salmen “Du spør mig om håbet” ” af Lisbeth Smedegaard Andersen og Mads Granum kan hentes her

Fællesspisning mod madspild. I anledningen af FN’s internationale madspildsdag i september opfordrer vi sogne til at arrangere lokale fællesspisninger mod madspild. Find mere information og tilmeld jer her

HØSTkollekt-materialer med inspiration til gudstjeneste, arrangementer og indsamling udsendes omkring 1. august.


Tal håbet op

Støt som kirke eller sogn


Andre indsamlinger


Kontakt

Konsulent for folkelige og kirkelige relationer
Sarah Krøger Ziethen