Støt

CO2-kompensation for virksomheder

Tegn en klimaaftale for din virksomhed og hjælp verdens fattigste

Nu kan du investere i en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Med en klimaaftale er din virksomhed og dine kunder med til at gøre verden grønnere - og din virksomheds CO2-aftryk mindre. Samtidig støtter I klimaarbejde i verdens fattigste lande.

Det vigtigste vi som samfund kan gøre for klimaet, er at reducere vores CO2-udledninger. Imens vi omstiller os, kan vi kompensere for de udledninger, vi endnu ikke har mulighed for at reducere.

Derfor tilbyder Folkekirkens Nødhjælp nu aftaler med virksomheder om CO2-kompensation. En klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp kan bidrage til at nedbringe virksomhedens CO2-aftryk på en ansvarlig måde, der også er med til at sikre livet for dem, der er værst ramt af klimaforandringerne.

En klimaaftale er baseret på Folkekirkens Nødhjælps arbejde med klimatilpasning i udviklingslandene og hviler på nedenstående tre ben.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din virksomhed kan indgå en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, kan du kontakte projektleder Mette Klarskov Petersen på [email protected] eller udfylde dine kontaktinformationer, så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet af os

Klimaaftale

CO2-kompensation via træplantning i Uganda, hvis CO2-optag dokumenteres af vores partner og tredjepartsverifikation.

Investering i klimatilpasning via hjælp til f.eks. nye klimaresistente afgrøder, nye landbrugsmetoder og forberedelse til klimarelaterede katastrofer.

Klimanødhjælp til mennesker, der rammes af klimaskabte katastrofer som tørke eller oversvømmelse.

Kun ved at investere i alle tre initiativer, skaber vi håb og en grønnere fremtid.

Se også en video-præsentation af vores Klimaaftale nedenfor.


En investering i målrettet klimaudvikling med Folkekirkens Nødhjælp

I Folkekirkens Nødhjælp tror vi på et liv før døden, men stigende temperaturer, fejlslagen høst og orkaner gør det stadig vanskeligere for millioner af fattige at leve deres liv. Det er vores mandat at hjælpe dem.

Det betyder, at vores arbejde i endnu højere grad end tidligere handler om at skabe en klimavenlig udvikling. Vi skal som nødhjælpsorganisation hele tiden blive bedre til at tage hensyn til klimaforandringerne i vores måde at arbejde. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for hjælp. Derfor tilbyder vi nu konkrete og skræddersyede klimaaftaler til virksomheder.

Via en klimaaftale har din virksomhed mulighed for at bidrage til det klimaarbejde, der er afgørende for at verdens fattigste lande kan tilpasse sig nye vejrforhold.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din virksomhed kan indgå en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, kan du kontakte projektleder Mette Klarskov Petersen på [email protected] eller udfylde dine kontaktinformationer, så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet af os

”Involvering af lokalsamfund øger altid bæredygtigheden af udviklingstiltag. Når man som Folkekirkens Nødhjælp involverer lokalbefolkningen i træplanting, forventer man både bedre beskyttelse og forvaltning af træerne, og samtidig skaber træerne fordele for lokalsamfundet”

– Ida Theilade, Professor i Etnobotanik og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Sådan fungerer en klimaaftale

En virksomhed, der indgår en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, er med til at:

Plante træer, der er med til at optage den CO2, der er årsagen til klimaforandringerne. Træerne kompenserer for danske borgere og virksomheders CO2-aftryk og er samtidig til gavn for lokalsamfundet. Træer modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser. Træer giver skygge, frugter og er en vigtig indtægtskilde. Vores træer bliver plantet i Uganda i samarbejde med vores partner, den socialøkonomiske virksomhed TROFACO, og lokalbefolkningen.

CO2-optaget dokumenteres af TROFACO og tredjepartsverificeres løbende af Ida Theilade, professor i etnobotanik og Naturressourcer på Københavns Universitet. Vi tæller kun den CO2, som træer optager over jordoverfladen, men i realiteten optager træerne også rigtigt meget CO2 under jorden. Dokumentation for CO2-optaget sendes direkte til din virksomhed.

Se også: Hvad betyder klimaforandringerne?

Investere i klimatilpasning, så dem der er hårdest ramt af klimaforandringerne, kan opretholde livet, der hvor de er. Det indebærer blandt andet hjælp til nye klimaresistente afgrøder, der kan klare nye vejrforhold, og vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser som skader bebyggelse og landbrug. Klimaforandringerne har allerede sat deres spor, særligt i verdens fattigste lande, og tilpasning er derfor en afgørende del af kampen mod klimakrisen.

Sikre klimanødhjælp til verdens fattigste, når de bliver ramt af klimakatastrofer i form af oversvømmelser, tørke og sult. Kun ved at investere i alle tre initiativer, skaber vi håb og bæredygtig udvikling.

Når vi klimakompenserer, sikrer vi, at det sker på en ansvarlig og gennemsigtig måde. Vi vil for eksempel sikrer, at der optages mere CO2 end der kompenseres for, monitorere og følge op for at sikre at optaget er reelt, og samtidigt hjælpe med klimatilpasning for de mennesker, der rammes af klimaforandringernes effekter.

Men vi skal samtidig huske på, at arbejdet med CO2-kompensationen og klimahjælp i verdens fattigste lande slet ikke er nok. Vi bør hver især mindske vores egne CO2-udledninger og passe bedst muligt på klodens ressourcer.

På den måde kan vi i fællesskab sikre en grønnere og retfærdig fremtid for alle.

Hvis du vil høre mere om, hvordan din virksomhed kan indgå en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, kan du kontakte projektleder Mette Klarskov Petersen på [email protected] eller udfylde dine kontaktinformationer, så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet af os

Natur-Energi har indgået en klimaaftale

Flere danske klimabevidste virksomheder og organisationer har allerede indgået klimaaftaler med Folkekirkens Nødhjælp.

I samarbejde med det grønne el-selskab Natur-Energi har vi udviklet det klimavenlige el-produkt Nødstrøm, som vi har udbudt siden 2009. 

Med den nye klimaaftale har vi skruet op for klimaambitionerne, og kompenseret for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktionen af kundernes strømforbrug.

Derudover betaler Nødstrøm-kunder et fast månedligt bidrag, der går til langsigtet klimahjælp, så verdens fattigste bedre kan modstå tørke, fejlslagen høst, vandmangel, orkaner og oversvømmelser.

”Vi ønsker at tage aktivt del i den grønne omstilling ved at sætte retning og gøre det let vores kunder at træffe bæredygtige valg," siger Jakob Bundgaard, adm. Direktør i Natur-Energi: 

"Mange danskere har fokus på, hvordan de kan give et bidrag. Gennem vores grønne elprodukter kan du alene ved dit valg af strøm være med til at øge andelen af vedvarende energi i elnettet og samtidig bidrage til en mere langsigtet grøn omstilling ved at plante træer i Uganda”.

Læs mere om samarbejdet her

Hvad kan vi sammen gøre for klimaet?

Udfyld formularen helt uforpligtende. Så kontakter projektleder Mette Klarskov Petersen dig, og hjælper med at skræddersy en klimaaftale, der passer din virksomhed.