© Peter Høvring

Virksomheders samfundsansvar

Folkekirkens Nødhjælp arbejder aktivt for at fremme menneskerettigheder i privatsektor samarbejde

Respekt for menneskerettigheder og miljø er en kerneforudsætning for sikre bæredygtig udvikling. For at opnå målsætningerne beskrevet i FN’s Verdensmål er det nødvendigt at alle sektorer arbejder mod at sikre og fremme højeste internationale standarder omkring menneskerettigheder og miljø.

En rettighedsbaseret tilgang til bæredygtig udvikling

Folkekirkens Nødhjælp arbejder aktivt med at implementere en rettighedsbaseret tilgang til privatsektor samarbejde. I vores internationale arbejde har vi god erfaring med privatsektor samarbejde inden for især fødevare- og landbrugssektoren, hvor fokus er at sikre indkomstmuligheder og jobskabelse for nogle af verdens mest udsatte mennesker.

Folkekirkens Nødhjælp har dertil også viden og erfaring med flere andre sektorer, herunder energi og teknologisektoren, dette for at skabe de bedst mulige vilkår for at sikre udvikling af tilgange, der også kan mindske klima-risici og sikre vidensdeling om aktuelle forhold.

Vi samarbejder med en lang række lokale og internationale partnere, der er med til at sikre løbende evaluering og muligheder for at optimere indsatser.

Folkekirkens Nødhjælps arbejde med virksomheders samfundsansvar er et grundelement i samarbejder med private aktører for at sikre en rettigheds-baseret tilgang til bæredygtig udvikling.

Se også: Folkekirkens Nødhjælps principper for engagement med den private sektor (pdf)

Standarder & retningslinjer
  • Folkekirkens Nødhjælp er forpligtet til at anvende de højeste internationale standarder for virksomheders samfundsansvar i overensstemmelse med forventningerne i FN’s vejledende principper for menneskerettigheder og erhverv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og UN Global Compact’s principper.
  • Folkekirkens Nødhjælp er forpligtet til at fremme FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og bestræber sig på at sikre realiseringen ved også at fremme muligheder for vidensdeling og oplysning om rettigheder igennem vores strategiske samarbejder med den private sektor. Læs mere om hvordan vi arbejder med FN’s Verdensmål.
  • Folkekirkens Nødhjælp har siden 2015 haft interne retningslinjer for virksomheders samfundsansvar, hvilket også er inkluderet i Folkekirkens Nødhjælps Menneskerettighedspolitik.
Verdensmålskugle

Aktiv inddragelse af partnere i projektinterventioner

Aktiv inddragelse af alle partnere er centralt i arbejdet med virksomheders samfundsansvar, hvor især løbende dialog og engagement med rettighedshavere udgør en central komponent i projekternes due diligence processer.

På projektniveau arbejder Folkekirkens Nødhjælp aktivt på at sikre løbende due diligence gennem årlige dataindsamlinger, løbende dialog og inddragelse af relevante interessenter, fokuserede aktiviteter og udvikling af handlingsplaner, der er defineret ved at trække på resultaterne af årlige dataindsamlinger og løbende interaktioner med rettighedshavere og interessenter.

Desuden arbejder vi aktivt sammen med vores partnere om at muliggøre omfattende aktiviteter, der kan fremme og sikre, at due diligence på menneskerettighedsområdet integreres i projektudviklingen. Det sker for eksempel ved løbende forbedring af systemer og processer, klagemekanismer og fremme af meningsfulde udvekslinger med rettighedshavere indgår som kerneområder i vores projekter.

Se også: DCA human rights Policy

Internationale standarder sætter rammen

I Folkekirkens Nødhjælps internationale privatsektor samarbejde arbejder vi i konsortier, der også inkluderer aktører fra videns institutioner, erhvervsnetværk og lokale organisationer for at sikre det stærkeste vidensgrundlag og mulighed for sparring der kan identificere bæredygtige løsninger.

Folkekirkens Nødhjælps tilgang til arbejdet med virksomheders samfundsansvar tager udgangspunkt i FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervs grundlæggende princip om “Do no harm”, som kobles med ambitionen om ’do good’, jf. målsætningerne beskrevet i FN’s Verdensmål.

Ved aktivt at implementere og fremme de internationale standarder gennem projekt- og fortaleraktiviteter søger Folkekirkens Nødhjælp at demonstrere merværdien for virksomheder og andre aktører i anvendelsen af denne praksis som en vigtig drivkraft for bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.


I den nærliggende landsby, Musiwira, bor Ellah Gondwe og Racheal Kumwenda. De to kvinder er naboer og beskriver sig selv, som en del af et team – et fællesskab, der tilbage i 2016 modtog kyllinger og træning i kyllingehold af Folkekirkens Nødhjælp. Kyllingerne er der stadig, men deres historier handler om meget mere end det. © JESPER HOUBORG

Lad jeres virksomhed sætte et aftryk i verden

Støt os som virksomhed eller bliv strategisk partner og vær med til at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden.

Læs mere

Alliancer

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med forskellige danske og internationale alliancer om at fremme menneskerettighederne i samarbejdet med den private sektor.

Logo af Global Compact Network Denmark
Logo af Dansk Initativ for Etisk Handel
Logo BHRRC

Kontakt

Roya Amanda Zarrehparvar Høvsgaard

Senior Advisor, Business and Human Rights
razh@dca.dk


Bliv klogere på Folkekirkens Nødhjælps arbejde