© Andreas Schulz Folkekirkens Nødhjælps Ungdom i Nepal

Unitas Rejser har lavet en klimaaftale

Folkekirkens Nødhjælp og Unitas Rejser har i mange år samarbejdet om Go Global-rejseprogrammet, der har gjort det muligt for skoler at besøge Folkekirkens Nødhjælps projekter og lokale partnere. I foråret 2021 blev samarbejdet udvidet, da Unitas rejser valgte at indgå i en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp.

Unitas Rejser, der har specialiseret sig i skolerejser, har som det første rejsebureau valgt at indgå i en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Det betyder at elever og lærere fra efterskoler, højskoler samt spejdere og foreninger nu kan kompensere den CO2, der udledes i forbindelse med fly, bus og tog på rejser planlagt af rejsebureauet.

CO2-udledningen kompenseres via plantning af træer i Uganda, som sker i samarbejde med lokale skoler, kirker og andre foreninger. Træerne optager CO2 fra atmosfæren, og effekten dokumenteres løbende.

Derudover bidrager klimaaftalen til arbejdet med klimatilpasning. Det indebærer blandt andet indsatser, som introducerer nye afgrøder og landbrugsmetoder, der kan modstå tørke og stigende temperaturer. Samtidig bidrager aftalen til en katastrofefond, der skal sikre hjælp når klimarelaterede katastrofer som tørke eller oversvømmelse rammer.

Klimaaftalen har givet Silkeborg Højskole mulighed for at engagere deres elever i både den nære og globale verden på bæredygtig vis.


Klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp indgår kun klimaaftaler med virksomheder og foreninger, der selv gør en indsats for at mindske deres udledninger.

Unitas Rejser arbejder for ansvarlig turisme og deres kunder kommer i høj grad fra høj- og efterskoler og den humanitære- og kirkelige sektor.


Du kunne også været interesseret i…