© Jijumba Martin

CO2-kompensation for virksomheder

Global og socialt ansvarlig klimakompensation gennem plantning af træer

Har du spørgsmål om CO2-kompensation?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller spørgsmål om priser.

Kontakt Corporate Partnerships Manager Jakob Skovgaard på email: jask@dca.dk eller telefon: +45 272 177 02

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp kan din virksomhed klimakompensere på en global og socialt ansvarlig måde.

Indgår I en aftale om CO2-kompensation, bidrager I både til træplantning i Uganda og til indsatser, som hjælper mennesker med at tilpasse sig stigende temperaturer og omskiftelige vejrforhold.

Klimakompensation gennem nye træer i Uganda

Når din virksomhed køber klimakompensation hos Folkekirkens Nødhjælp sker det gennem certificerede klimakreditter, som en uafhængig tredjepart verificerer. Kreditterne genereres via træplantning i Uganda.

Træerne plantes i samarbejde med bønder som en del af deres landbrug eller på skovarealer. Bønderne modtager løbende betalinger for vedligeholdelse af træerne og kan på sigt sælge de produkter, træerne genererer, eller bruge dem selv.

Udover at optage CO2 er træerne til gavn for det omkringlæggende miljø, hvor deres rødder kan forebygge jordskred og trækronerne kan give skygge til landbrug, der kræver det.

Verdens fattigste lande er dem, der bidrager mindst til klimaforandringerne, men de rammes hårdere end nogen andre, når oversvømmelser ødelægger hjem eller temperaturstigninger forværrer muligheden for at drive landbrug og derved mindsker adgangen til mad.

Kvinde smiler på en mark i Uganda
Foto af Jjumba Martin

Klimaforandringerne truer menneskers livsgrundlag

Når din virksomhed indgår en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, støtter I samtidig vores arbejde med klimatilpasning.

Klimatilpasning sker blandt andet ved at introducere klimaresistente afgrøder og bæredygtig gødning, etablere vejrvarslingssystemer samt diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser, som skader landbrug-bebyggelse i de lande, hvor klimaforandringerne allerede har ødelæggende potentiale for mange menneskers liv.

Læs mere om hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder for klimatilpasning.

Folkekirkens Nødhjælps anbefalinger til klimakompensation
  1. Lav et klimaregnskab for at få overblik over din virksomheds udledninger
  2. Kortlæg hvilke udledninger, der kan fjernes med det samme, og læg en plan for reduktion af jeres CO2-aftryk yderligere fremadrettet
  3. Kompenser kun for de udledninger, der ikke kan fjernes på kort sigt, og vælg en løsning af høj kvalitet
  4. Afsøg løbende nye muligheder for at nedbringe virksomhedens CO2-udledninger

Afrika er det kontinent i verden, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Her betaler den fattigste del af befolkningen dagligt prisen for verdens overforbrug af CO2. Derfor giver det mest mening for os at kompensere via et troværdigt dansk program, som gør en konkret forskel for de befolkninger, der rammes hårdest af klimaforandringer. De betaler den største pris, og det har vi også et ansvar for
Anne Jensen, Bæredygtighedschef i AGF

Gode råd til klimaregnskabet

Vi har samlet en række gode råd til de virksomheder, der gerne vil skabe overblik over deres samlede CO2-udledninger. Et klimaregnskab hjælper ofte til at se, hvilke udledninger din virksomhed kan fjerne.

Kom i gang med klimaregnskabet

Flere danske virksomheder har allerede lavet en klimaaftale

En klimaaftale kan bruges til at nedsætte både din virksomhed og dine kunders CO2-aftryk. Læs mere om, hvilke typer af klimaaftaler danske virksomheder har lavet med Folkekirkens Nødhjælp:


Ønsker du en uforpligtende snak om, hvad vi sammen kan gøre for klimaet?

Udfyld formularen herunder. Så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er en klimakredit?

En klimakredit svarer til 1 ton kompenseret CO2. Det særlige ved en klimakredit fra Folkekirkens Nødhjælp er, at den også indeholder bidrag til klimatilpasning og kritisk nødhjælp når klimakatastrofen rammer.

Hvordan genereres klimakreditterne?

Klimakreditterne genereres via træplantning i projektet Trees for Global Benefits og administreres af Environmental Conservation Trust Fund of Uganda.

Er projektet certificeret?  

Ja. Projektet, hvorfra klimakreditterne genereres, er certificeret efter Plan Vivo-standard, som er en international certificeringsordning der er ledende indenfor småbrug og lokalsamfunds projekter baseret på deres klima-, levebrøds- og miljømæssige fordele.  

Monitoreres projektet af uafhængig tredjepart? 

Ja. Hvert femte år godkendes træplantningsprojektet af en uafhængig tredjepart. Tredjepartsverificeringen har hidtil været udført Rainforest Alliance. 

Hvad går pengene til?  

Når man indgår en klimaaftale om CO2-kompensation med Folkekirkens Nødhjælp går lige dele af beløbet til CO2-kompensation og lige dele til arbejdet med klimatilpasning i vores programlande (standard fordeling på 45 / 45). Af den samlede pris per Ton CO2 går 10 % til administration.  

Hvad koster det at lave en klimaaftale?

Prisen pr. ton CO2 er baseret på en markedspris, som er fundet i en åben udbudsproces, hvor produktets tekniske kvalitet har vejet tungest. Kontakt Corporate Partnerships Manager Jakob Skovgaard på jask@dca.dk for at høre nærmere.

Hvorfor plantes træerne i Uganda (og ikke i Danmark)?

Folkekirkens Nødhjælp er en udviklingsorganisation og søger derfor altid at skabe bedst mulige vilkår for de mennesker hvis indkomstmuligheder er stærkt begrænsede. Træplantningsprojektet sikrer løbende betalinger til de mennesker, der ønsker at deltage, og derudover får deltagere mulighed for at deltage i træning samt hjælp til at afsætte landbrugsprodukter på lokale markeder.

Fordele ved at plante træer i Danmark:
✔️ Klimakreditter
✔️ Biodiversitet (nogle gange)
✔️ Lokal plantning

Fordele ved at plante træer i Uganda:
✔️ Billige klimakreditter
✔️ Biodiversitet
✔️ Dyreliv
✔️ Forbedring af levevilkår
✔️ Landsskabsrestaurering
✔️ Klimatilpasning
✔️ Klimaretfærdighed
✔️ Anbefalet af Science-Based Targets Initiative

Hvem kan indgå en klimaaftale om CO2-kompensation?

Det er en forudsætning for Folkekirkens Nødhjælp, at virksomheder, som indgår en klimaaftale om CO2-kompensation, har dokumenterede stærke ambitioner for nedbringelse af den løbende udledning af drivhusgasser samt tilrettelæggelse af deres aktiviteter med størst mulig hensyntagen til klima, miljø og biodiversitet.

Hvorfor skal I lave en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp?

Med en klimaaftale hos Folkekirkens Nødhjælp…

1. Neutraliserer I den CO2e, som ikke kan reduceres på den korte bane
2. Styrker I virksomhedens bæredygtighedsprofil med en troværdig tilgang til klimakrisen
3. Kan I kommunikere om både træplantning og livsvigtig klimatilpasning og klimanødhjælp
4. Opnår I synlighed gennem Folkekirkens Nødhjælps stærke kommunikationskanaler
5. Står I sammen med én af Danmarks mest respekterede NGO’er

Har du andre spørgsmål om CO2-kompensation?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller spørgsmål om priser.

Kontakt Corporate Partnerships Manager Jakob Skovgaard på email: jask@dca.dk eller telefon: +45 272 177 02


Læs også: