© Mikkel Østergaard Kvinde vander blomster fra en vandkande.

CO2-kompensation for virksomheder

Global og socialt ansvarlig kompensation via træplantning

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp kan din virksomhed klimakompensere på en global og socialt ansvarlig måde. Når I indgår en aftale om CO2-kompensation, bidrager I både til træplantning i Uganda og til indsatser, som hjælper mennesker med at tilpasse sig stigende temperaturer og omskiftelige vejrforhold.

Ønser du en uforpligtende snak om, hvad vi sammen kan gøre for klimaet?

Udfyld formularen herunder. Så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Certificerede klimakreditter fra nye træer i Uganda

Når din virksomhed køber klimakompensation hos Folkekirkens Nødhjælp sker det via certificerede klimakreditter, der løbende verificeres af en uafhængig tredjepart. Kreditterne genereres via træplantning i Uganda.

Træerne plantes i samarbejde med bønder som en del af deres landbrug eller på skovarealer. Bønderne modtager løbende betalinger for vedligeholdelse af træerne og kan på sigt sælge de produkter, træerne genererer, eller bruge dem selv.

Udover at optage CO2 er træerne til gavn for det omkringlæggende miljø, hvor deres rødder kan forebygge jordskred og trækronerne kan give skygge til landbrug, der kræver det.

Kontakt os for spørgsmål om priser og yderligere information: jask@dca.dk eller udforsk vores løsning via Spørgsmål og Svar:

Hvordan genereres klimakreditterne?

Klimakreditterne genereres via træplantning i projektet Trees for Global Benefits og administreres af Environmental Conservation Trust Fund of Uganda.

Er projektet certificeret?  

Ja. Projektet hvorfra klimakreditterne genereres er certificeret efter Plan Vivo standard, som er en international certificeringsordning der er ledende indenfor småbrug og lokalsamfunds projekter baseret på deres klima-, levebrøds- og miljømæssige fordele.  

Monitoreres projektet af uafhængig tredjepart? 

Ja. Hvert femte år godkendes træplantningsprojektet af en uafhængig tredjepart. Tredjepartsverificeringen har hidtil været udført Rainforest Alliance. 

Hvad går pengene til?  

Når man indgår en klimaaftale om CO2-kompensation med Folkekirkens Nødhjælp går lige dele af beløbet til CO2-kompensation og lige dele til arbejdet med klimatilpasning i vores programlande (standard fordeling på 45 / 45). Af den samlede pris per Ton CO2 går 10 % til administration.  

Hvorfor plantes træer i Uganda (og ikke i Danmark)?  

Folkekirkens Nødhjælp er en udviklingsorganisation og søger derfor altid at skabe bedst mulige vilkår for de mennesker hvis indkomstmuligheder er stærkt begrænsede. Træplantningsprojektet sikrer løbende betalinger til de mennesker, der ønsker at deltage, og derudover får deltagere mulighed for at deltage i træning samt hjælp til at afsætte landbrugsprodukter på lokale markeder.  

Træerne plantes i Uganda, hvor Folkekirkens Nødhjælp har været til stede siden 1979, og i dag har omkring 100 ansatte, hvilket giver mulighed for at følge projektet tæt.  

Samtidig har træer også en positiv effekt på lokalmiljøer – deres rødder kan forebygge jordskred og de giver skygge til omkringliggende landbrug. Træplantningsprojektet hjælper desuden deltagerne til at planlægge deres landbrug for at udnytte deres jord bedst muligt og sikre at den rette type træer plantes, således at de gavner og ikke skader landbrugsproduktion. 

Hvem kan indgå en klimaaftale om CO2-kompensation?

Det er en forudsætning for FKN, at virksomheder, som indgår en klimaaftale om CO2-kompensation hos FKN, har dokumenterede ambitioner for nedbringelse af den løbende udledning af drivhusgasser samt tilrettelæggelse af deres aktiviteter med størst mulig hensyntagen til klima, miljø og biodiversitet. 

Verdens fattigste lande er dem, der bidrager mindst til klimaforandringerne, men de rammes hårdere end nogen andre, når oversvømmelser ødelægger hjem eller temperaturstigninger forværrer muligheden for at drive landbrug og derved mindsker adgangen til mad.

Bidrag til tilpasning, hvor klimaforandringerne truer menneskers livsgrundlag

Når din virksomhed indgår en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, støtter I samtidig vores arbejde med klimatilpasning. Det sker blandt andet ved at introducere klimaresistente afgrøder og bæredygtig gødning, etablere vejrvarslingssystemer samt diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser, som skader landbrug-bebyggelse i de lande, hvor klimaforandringerne allerede har ødelæggende potentiale for mange menneskers liv.

Læs mere om hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder for klimatilpasning.

Folkekirkens Nødhjælps anbefalinger til klimakompensation
  1. Lav et klimaregnskab for at få overblik over din virksomheds udledninger
  2. Kortlæg hvilke udledninger, der kan fjernes med det samme, og læg en plan for reduktion af jeres CO2-aftryk yderligere fremadrettet
  3. Kompenser kun for de udledninger, der ikke kan fjernes på kort sigt, og vælg en løsning af høj kvalitet
  4. Afsøg løbende nye muligheder for at nedbringe virksomhedens CO2-udledninger

Afrika er det kontinent i verden, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Her betaler den fattigste del af befolkningen dagligt prisen for verdens overforbrug af CO2. Derfor giver det mest mening for os at kompensere via et troværdigt dansk program, som gør en konkret forskel for de befolkninger, der rammes hårdest af klimaforandringer. De betaler den største pris, og det har vi også et ansvar for
Anne Jensen, Bæredygtighedschef i AGF

Flere danske virksomheder har allerede lavet en klimaaftale

En klimaaftale kan bruges til at nedsætte både din virksomhed og dine kunders CO2-aftryk. Læs mere om, hvilke typer af klimaaftaler danske virksomheder har lavet med Folkekirkens Nødhjælp:Gode råd til klimaregnskabet

Vi har samlet en række gode råd til de virksomheder, der gerne vil skabe overblik over deres samlede CO2-udledninger. Et klimaregnskab hjælper ofte til at se, hvilke udledninger din virksomhed kan fjerne.

Kom i gang med klimaregnskabet

Læs også: