© GOPA-DERD ACT member The Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East- Department of Ecumenical Relations and Development (GOPA-DERD staff looking at the damage from the 7.8 magnitude earthquake

Katastrofer

Når katastrofer rammer, rykker vi ud med akut nødhjælp til de mennesker, der har mest brug for hjælp. Vi uddeler blandt andet mad, varme tæpper, et sikkert sted at bo eller penge, så de ramte selv kan bestemme, hvad de har brug for. Hjælpen kan betyde forskellen på liv og død.


© Ritzau Scanpix

Hjælp befolkningen i Libyen

Lige nu! En kraftig storm har ramt Libyen og sendt voldsomme oversvømmelser ind over landet. Vores fokus er at redde liv og få folk i sikkerhed. Vi har også stillet ambulancer og køretøjer til rådighed, så mad, vand, sæbe og andre hygiejneartikler kan komme frem i samarbejde med de lokale myndigheder

Hjælp nu

Hvornår rykker vi ud?

Vi rykker ud, når katastrofen rammer. Det kan være et jordskælv i Nepal, en eksplosion i Libanon, krigen i Ukraine, fødevarekrisen i Malawi eller jordskælvet i Syrien. Det er lige dér, midt i katastrofen, at udsatte mennesker har brug for akut hjælp til at overleve.

Hjælpen kan være stor som lille: Varme tæpper, tøj, et sikkert sted at bo, mad eller penge kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor handler vi hurtigt, når skaden er sket.

Hvordan arbejder vi i katastrofesituationer?

✔️ Giver ansvarlig, rettidig, koordineret og effektiv nødhjælp i akutte og længerevarende kriser – altid målrettet de katastroferamte befolkningers egne behov og prioriteringer.

✔️ Styrker lokalt katastrofeberedskab og øger uddeling af kontanter til katastroferamte. Forbedrer varslingssystemer og lokal evne til at mindske risikoen for katastrofer og tilpasse sig klimaforandringer.

✔️ Støtter partnere, lokalsamfund og civilsamfund, så de bedre kan beskytte sig mod trusler om vold og konflikt samt støtter lokale lederes evne til konfliktmægling og interreligiøs dialog.

✔️ Rydder miner og ueksploderet ammunition samt underviser lokalbefolkninger i, hvordan risikoen for katastrofer mindskes. Igangsætter aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt, sikrer lige adgang til humanitær hjælp, og som giver indkomstmuligheder under længerevarende kriser.

✔️ Investerer i ny viden og teknologi, som kan gøre vores hjælp endnu mere robust og effektiv, og som kan komme de fattigste til gode.


© Antti Yrjönen

Sådan hjælper vi ukrainske familier

Ukraine er ramt af en iskold viter. Vi sørger for at skaffe tæpper, soveposer, varmt overtøj og mad til de mest sårbare familier på flugt inde i Ukraine.

Det gør vi i Ukraine

Vi redder liv
  • Vores mål er at beskytte og redde liv
  • Vi mener ethvert liv er værdifuldt, og vi har et ansvar for at hjælpe, når liv og menneskers værdighed trues
  • Over 3.000.000 mennesker modtager hjælp og beskyttelse hvert år

Vil du støtte vores katastrofearbejde? Giv en katastrofepakke

Når krige og katastrofer rammer familier, bliver fundamentet for deres liv med ét rykket væk under dem – og perspektivet på livet kan næsten forsvinde i et uforudsigeligt her-og-nu kaos.

Når der er menneskeliv på spil griber vi ind, rykker ud og handler hurtigt, effektivt og altid i tæt samarbejde med lokale kræfter og globale spillere.

Hvor håbløsheden truer, er Folkekirkens Nødhjælp en stærk og aktiv partner i arbejdet for med at redde liv, så håbet om en fremtid lever på trods af katastrofen.

For Folkekirkens Nødhjælp er beskyttelse af liv og retten til ansvarlig, målrettet støtte selve grundstenen i al vores humanitære arbejde.

Støt vores katastrofearbejde

"*" indikerer påkrævede felter

Vi sender din kvittering hertil
Hvis du indtaster dit CPR-nummer, får du automatisk fradrag for din donation
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Vil du hjælpe mennesker i nød?