Støt

Sult – dit og mit ansvar?

15.06.2013

©Kristian Brasen

I paneldebatten 'Sult – dit og mit ansvar?' præsenterede ordstyrer Simon Kangas fire danske meningsdannere og publikum for de forskellige dilemmaer, der dukker op, når man holder fakta om sult i den fattige del af verden op mod fødevaresituationen i vores del af verden.

Fire kvinder med forskellig baggrund tog udfordringen op, og debatterede livligt med publikum.

Selina Juul fra bevægelsen” Stop Spild af Mad” lagde ud med at sætte fokus på danskernes madspil, og efterlyste en ændring i kulturen.

Se også: Wefood, Danmarks første butik med overskudsmad.

"Danskerne er dovne og stiller ikke store krav til deres mad. Et spild på 540.000 ton spiselige madvarer om året er penge ud af vinduet, der kunne bruges på bedre produkter og mindre belastning af fælles ressourcer," siger Selina Juul.

Fokus på madspild i de danske hjem har Coop også.

Signe Freese fra Coop forklarer, hvordan danskernes indkøbsvaner efterlader butikkerne med hobevis af madvarer, som havner i affald containeren.

"Vi tager automatisk mælken med længst udløbsdato med resultatet at mange udmærkede fødevarer ikke bliver solgt," siger hun.

Politikernes ansvar?

Men er det politikernes ansvar at regulere forbrugernes adfærd? Det mener Mette Bock fra Liberal Alliance ikke.

Hun mener derimod, at vi bør sikre, at verdens fattigste kan dyrke deres egne fødevarer og navigere på det globale marked på en ligeværdig måde.

Til gengæld ser Mette Boch et dilemma i, at fokus på madspild i Danmark kan medføre, at vi køber færre varer fra ulande.

Bæredygtig udvikling

Folkekirkens Nødhjælp arbejder blandt verdens fattigste, og fødevarespecialist Mette Lund Sørensen fremhæver vigtigheden i at støtte en bæredygtig udvikling af klimavenligt landbrug.

"Det er vigtigt at tage de rigtige valg i forhold til, hvilke typer landbrugsudvikling, vi vælger at støtte. Centralt er det også, at vi støtter fattige bønders rettigheder og sikrer dem adgang til markeder; både lokalt og globalt," siger hun.

Skarpe spørgsmål fra publikum

Har overbefolkningen betydning for sult situationen i fremtiden? Hvordan påvirker det stigende kødforbrug i de asiatiske lande og EU's landbrugsstøtte udviklingslandene?

Spørgsmålene fra publikum  gav anledning til livlig debat i panelet. Men samstemmende lød det, at vi som danskere og individer hver især har et ansvar for vores overforbrug.

Et overforbrug og en smid væk kultur, som virker grotesk sat over for det faktum, at 870 mio. mennesker sulter