Pige drikke vand fra en rød spand

100 års kamp mod sult

Folkekirkens Nødhjælps kamp mod sult har gennem ti årtier ændret karakter, men værdierne er stadig, at alle mennesker har ret til et liv uden sult.

© Mikkel Østergaard

Fra velgørenhed til agroøkologi

Folkekirkens Nødhjælp

Agroøkologi er en tilgang, der i stigende grad bruges i katastrofe- og udviklingsarbejde. Folkekirkens Nødhjælp har bidraget til, at agroøkologi er blevet en del af Danmarks udviklingspolitiske strategi 2021-2025, “Fælles om Verden”, som Folketinget vedtog i 2021.

At uddele fødevarer og kontanter til indkøb på lokale markeder kan være en essentiel form for nødhjælp under en katastrofe. Men nødhjælp i sig selv forandrer ikke de grundlæggende strukturer, som forårsager sult.

“I dag ved vi, at der er brug for forandringer i både lokale og globale strukturer for at komme sult til livs. Mennesker, der sulter i de fattigste lande i verden, sulter, fordi deres egne regeringer ikke prioriterer at opfylde borgernes rettigheder, og fordi deres madproduktion bliver forstyrret af klimaforandringer skabt af overforbrug i den rigeste del af verden. Derfor engagerer vi lokalbefolkningen i arbejdet for at sikre alles ret til mad – både gennem kontanter til indkøb af mad her og nu og til at kræve adgang til landbrugsjord og andre ressourcer, der kan sikre mad på langt sigt,” siger Mette Lund Sørensen, der er seniorrådgiver og fødevareekspert i Folkekirkens Nødhjælp.

Økosystemer og godt lederskab skaber resultater

For at opnå resultater skal man i kampen mod sult have fokus på mange flere elementer end bare tilstrækkelig mad: klima, biodiversitet, social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, tro og øget lighed mellem mænd og kvinder – ud over ernæring og rettigheder.

“Alle disse elementer er indeholdt i agroøkologi, som er et system til produktion af fødevarer, der optimerer samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker. Målet er at opnå stabil produktion, fuld bæredygtighed baseret på eksisterende viden og ressourcer.

Samarbejde med især kvinder og unge

Relaterede artikler

Krigen i Ukraine truer fødevaresikkerheden for verdens fattigste mennesker. Læs artiklen her

Danskere bevidnede verdens første tv-transmitterede sultkatastrofe. Læs artiklen mere

I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi med agroøkologi for at styrke de lokale økosystemer, så jorden bliver mere produktiv og mere modstandsdygtig over for naturkatastrofer. Vi støtter en varieret produktion af afgrøder for naturens skyld og for at skabe økonomisk stabilitet og mindre sårbarhed over for prisudsving for de enkelte afgrøder. Vi samarbejder især med kvinderne og de unge, fordi deres behov sjældent bliver tilgodeset på linje med mændenes.

Sikre kvinder og unges rettigheder

Det er vigtigt at opbygge viden og selvtillid blandt kvinder og unge, så de kan gå i styrket dialog med myndighederne for at sikre, at også deres rettigheder bliver opfyldt,” siger Mette Lund Sørensen.

“Folkekirkens Nødhjælp har en unik position, da vi inddrager både trosbaserede aktører, den private sektor og akademiske institutioner. Og når præsterne taler fra prædikestolen om både rettigheder og respekt for naturen med afsæt i forskning, skaber det tillid og muligheder for grundlæggende forandring.”

Twitter LinkedIn Facebook