Støt

#TagDel-Karavanen

Oplysning til børn og unge

Bestil karavanen

#TagDel-Karavanen inspirerer og engagerer børn og unge i kampen mod fattigdom.

Temaet for #TagDel-Karavanen 2021 er klimaforandringer, verdensmål og næstekærlighed.

Bestil karavanen

Ønsker I to på hinanden følgende besøg, skal der laves én bestilling pr. besøg.

Sæt kryds:

Adresse for Karavanebesøg

Besøgene fordeles efter ’først til mølle’. Vi forsøger i størst muligt omfang at komme den ønskede dag og i ønsket tidsrum. Det kan dog være nødvendigt at lave justeringer for at tilgodese flest muligt.

Udfyld venligst alle 3 prioriteter

1. prioritet

Date *

2. prioritet

Date *

3. prioritet

Date *

Vil du være interesseret i et virtuelt besøg, hvis Corona-situationen ikke tillader andet? Sæt kryds

Få mere information om karavanen, kontakt: 
Jonas Holmgaard Hundebøll på [email protected] eller tlf. 50602006

Læs om andres oplevelser med Karavanen

Kender du ikke Karavanen? 
Sognepræst: ”Folkekirkens Nødhjælps Karavane lærer konfirmander om betydningen af at elske sin næste” 

Kender du ikke Karavanen?
Lærer: ”Karavanen giver efterskoleelever globalt udsyn og et unikt indblik i U-landene.”

Kontakt

Jonas Holmgaard Hundebøll
[email protected]
50 60 20 06