© Kira Petersen TagDel Karavane Konfirmander Sogneindsamling Fotograf Kire Petersen

Giv unge et unikt indblik i verden

Mobiltelefon, vand eller tro – Hvad er vigtigst for unge? Og hvordan gør vi vores fælles verden til et bedre sted?

Folkekirkens Nødhjælp har lavet en foredragsturne og et aktivitetsmateriale målrettet børn og unge i Danmark, som vi kalder #TagDel25. #TagDel25 fokuserer på, hvad der binder os sammen som mennesker i en fælles verden på trods ulighed, fattigdom og katastrofer.  

Få besøg eller undervis selv

#TagDel25 består af to elementer – #TagDel-Besøg og #TagDel-Aktivitetsmaterialet.

Et #TagDel-Besøg er en workshop med fortællinger, film, lege og dilemmaer afholdt af danske unge, der har været ude og opleve Folkekirkens Nødhjælps projekter.

#TagDel-Aktivtetsmaterialet er et materiale, som du selv skal afvikle. Det består af en introduktion, lege, film, dilemmaer, quizzer og oplæg til samtaler.

Et #TagDel-Besøg koster 2300 kroner. #TagDel-Aktivitetsmaterial er gratis i en digital udgave og 99 kroner at få tilsendt. Alt er gratis for foreninger, skoler og efterskoler.

#TagDel25 er en optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 9. marts 2025.

Diakoni og næstekærlighed

#TagDel25 er lavet med udgangspunkt i to af de væsentlige værdier i Folkekirkens Nødhjælp – diakoni og næstekærlighed. Værdier, der også giver mening i mødet med børn og unge.

Det kan være svært at se sammenhængen mellem det liv, vi lever i Danmark og livet, der leves i krigshærgede Ukraine eller hos verdens fattigste i Afrika, Asien og Mellemøsten, men sammenhængen er der. Vi lever i en verden, hvor vi er afhængige af hinanden. Når vi tager et valg i Danmark, har det en betydning for mennesker på den anden side af kloden.

#TagDel25 giver en forståelse af sammenhængene på tværs af verdensdele og livsvilkår. Samtidig giver #TagDel25 handlemuligheder for danske unge til at hjælpe verdens fattigste.

#TagDel hed tidligere karavanen. Et #TagDel-besøg er derfor det samme som et karavane-besøg.


FAQ

Hvad er TagDel25?

TagDel er en kampagne lavet primært til unge. Kampagnen er en del af Folkekirkens Nødhjælps børne- og ungdomskampagne. #TagDel hed tidligere karavanen. Et #TagDel-besøg er derfor det samme som et karavane-besøg.

TagDel er optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Med Sogneindsamlingen rækker diakonien ud i verden. At samle ind til mennesker i nød er et meget konkret udtryk for, at vi som kirke og mennesker kærer os om vores medmennesker. Sogneindsamlingen går på denne måde hånd i hånd med det diakonale arbejde, som finder sted lokalt herhjemme.

Hvem er målgruppen?

Alle, der lyster, kan bestille #TagDel.
Den primære målgruppe er børn og unge mellem 12 og 17 år.

#TagDel er målrettet konfirmandforberedelsen, foreninger, spejdergrupper, FDF-kredse, skoler, efterskoler og gymnasier, men det kan også bruges til voksne og ældre.

Hvad sker der, når man bestiller?

Når du bestiller et besøg, går der et stykke tid, før du får en endelig bekræftelse.
Det skyldes, at vi gerne vil sikre flest muligt får besøg, samtidig med at vi kører færrest mulige kilometer.
Bestiller du aktivitetsmaterialet, kan du forvente at modtage materialet i januar 2025.

Hvordan foregår #TagDel25?

Når du bestiller TagDel25, kan du enten vælge at få besøg eller modtage aktivitetsmaterialet.
 
Et #TagDel-Besøg er en foredragsturne, hvor danske unge, der har været ude og opleve livet i verdens fattigste egne, kommer på besøg. Undervejs fortæller de og laver aktiviteter.
 
Et #TagDel-aktivitetskatalog er et materiale, som du selv skal afvikle.

Begge dele indeholder dilemmaer, aktiviteter, film og naturligvis indledning og afslutning. Det kræver således ingen særlige kompetencer eller remedier at få besøg af eller selv afvikle.

Hvilke aktiviteter indeholder #TagDel25?

Materialet er endnu ikke planlagt, men der vil være en introduktion.
Dernæst nogle etiske dilemmaer, hvor man udfordres til at forholde sig til, hvem der er ens næste.
Ydermere aktiviteter, der fokuserer på ligheder og forskelle mellem Danmark og verdens fattigste, klimaforandringer og Folkekirkens Nødhjælps arbejde i forhold til Verdensmålene.
Efter aktiviteterne er der en afslutning.

Hvad koster det?

Et besøg koster 2300 kroner.
Et fysisk aktivitetsmateriale koster 99 kroner. Et digitalt aktivitetsmateriale er gratis.

Alt er gratis for foreninger, skoler og efterskoler.

Hvor lang tid tager et besøg og afvikling af materialerne?

Vi tilrettelægger længden af et besøg, så det passer til jer.
Det kan vare alt fra 1 time til 2,5 timer inklusive pauser.

Aktivitetsmaterialet er beregnet til at tage 1,5 time at afvikle.

Hvad kræver det at booke?

#TagDel er en del af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Vi forventer derfor, at I deltager i indsamlingen og aktivt hjælper med at engagere tilhørerne. Derforuden kræver det ikke særlig viden eller særlige kompetencer at få besøg.

Er der ikke allerede en indsamling i jeres område, hjælper vi gerne med at organisere én indsamling.


Kontakt

Projektleder
Jonas Holmgaard Hundebøll