© Mikkel Østergaard To kvinder krydser arme med en indsamlingsbøsse i hånden samler ind for Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling 2023: Gå for mennesker i nød

Grib muligheden for at handle på en af de værste sultkatastrofer nogensinde, og bliv en del af løsningen på klimakrisens udfordringer. Bliv indsamler søndag den 12. marts 2023.

Vær med til at gøre en verden til forskel for mennesker, der lider under klimaforandringerne og den værste fødevarekrise nogensinde. Gå for retten til mad søndag den 12. marts.

Som indsamler går du en rute, der tager 2-3 timer, og du samler ca. 1.000 kr. ind, som går til de mest nødlidende mennesker i verden.

Derfor skal du samle ind

På bare tre år er antallet af personer i verden, der har akut brug for mad og drikke, tredoblet. Et af de steder, hvor katastrofen for alvor har ramt, er den østligste del af Afrika, også kaldt Afrikas Horn.

Her går et menneskeliv tabt hvert 48. sekund, og mange børn dør, før de når skolealderen.

Du kan hjælpe.

Meld dig til indsamlingen


Elever fra St Jude skole, Uganda, lærer hvordan man bedst planter et træ © Jijumba Martin

Bliv indsamler og plant (også) et træ

For hver indsamler, der går en rute, planter vi et træ i Etiopien. Det gør vi, fordi Etiopien er et af de lande, der er hårdest ramt af både sultkatastrofe og klimakrise. Træer er livsnødvendige for vores klode og et klimavenligt bidrag til en fattig families kost og indkomst.

Ja tak, jeg vil være med

Hvordan hjælper vi?

Vi hjælper også i Ukraine

Søndag den 12. marts går vi på gaden for at samle penge ind til mennesker i nød. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps generelle arbejde i verdens mest udsatte områder. I år har vi med indsamlingen særligt fokus på sultkatastrofen på Afrikas Horn og på det akutte nødhjælpsarbejde i Ukraine.

Sidste år gik halvdelen af pengene fra vores husstandsindsamling til arbejdet i Ukraine. Hvordan fordelingen bliver fordelt i år, ved vi først, når vi kan se, hvordan 2023 udvikler sig. Pengene skal hen, hvor de gør størst gavn. Krigen i Ukraine har påvirket os alle sammen, men vi må ikke glemme de mange andre katastrofer verden over.

Tilmeld dig årets indsamling

Lige nu mærker vi alle sammen de stigende priser og den skyhøje inflation. Det går særligt ud over verdens fattigste lande. 345 millioner mennesker har lige nu akut brug for mad. Det tal var i 2019 på 135 millioner – det vil sige en tredobling på bare tre år.

Behovet for hjælp har aldrig været større, og i Folkekirkens Nødhjælp kæmper vi hver eneste dag for at stoppe den galopperende sultkatastrofe.

Det gør vi igennem akutte indsatser og langsigtede løsninger, for begge dele skal til, hvis millioner af mennesker ikke skal dø af sult.

Derfor uddeler vi både nødhjælp, som redder liv her og nu, og sørger samtidig for, at familier og samfund står stærkere over for klimaforandringer, krige og konflikter. Det sker ved at gøre udsatte områder selvforsynende med fødevarer og skabe muligheder for at tjene penge.

Det kan være uddeling af kontanter, så familier kan købe mad og vand. Det kan være såsæd til nye afgrøder, der kan overleve i lange perioder uden vand. Det kan være opsamlingssøer og vandingsanlæg, så høsten ikke går tabt.

To piger med i vintertøj samler ind til Folkekirkens Nødhjælp sammen med deres mor

Indsamlingsetiske retningslinjer

Hvert år afholdes der op til 12 hus- og gadeinsamlinger, hvor indsamlere over hele landet har tilladelse til at banke på og bede om donationer ved private husstande. For at skabe den bedste oplevelse for indsamlerne og for alle de husstande, der bliver banket på hos, har indsamlingsorganisationerne i fællesskab lavet dette kodeks for, hvordan den gode indsamler varetager opgaven.

Hvad går pengene til?

Når du samler ind den 12. marts, går pengene til Folkekirkens Nødhjælps generelle arbejde. I år har vi fokus på sultkatastrofen på Afrikas Horn og på det akutte nødhjælpsarbejde i Ukraine. I 2022 gik halvdelen af de indsamlede midler til vores arbejde i Ukraine. Hvordan fordelingen bliver i år, ved vi først, når vi har et større billede af, hvordan 2023 udvikler sig og kan se, hvor pengene gør størst gavn. Krigen i Ukraine har påvirket os alle sammen, men vi må ikke glemme de mange andre katastrofer rundt om i verden.

Hvornår må du samle ind?

– I Folkekirkens Nødhjælp har vi vedtaget, at du må ringe på folks døre fra kl. 10, og samtidig anbefaler vi, at du er tilbage før det bliver mørkt. Ved indsamlinger foran butikker kan du derimod godt starte kl. 9 og slutte kl 18.

Hvor må jeg banke på?

Bank kun ved de husstande, der er på dit rutekort: På dit kort kan du se hvilke husstande, der er på din rute. Det er vigtigt, at du holder dig til disse husstande, da du ellers risikerer at samle ind på en andens rute. Det er både ærgerligt for den indsamler, der kommer forbi efter dig, og for dem, der bor i huset.

– Gå ikke ind i huset eller om i haven: Gå hen til hoveddøren og ring eller bank på. Er der ingen, der åbner, skal du gå videre på din rute. Du må ikke selv gå ind i huset eller om i haven, medmindre du bliver opfordret hertil af beboeren – heller ikke, slvom du kan høre, at der er nogen hjemme.

– Respekter et nej: Tag i mod et nej med et lige så stort smil, som du tager i mod en donation. Der er ingen grund til at diskutere – for det er helt frivilligt, om man vil støtte indsamlingen eller ej.

Må jeg dele andet materiale ud samtidig med at jeg samler ind?

– Del ikke andet materiale ud samtidigt: Du må ikke dele materialer ud for f. eks en lokal sportsklub eller forening samtidig med, at du samler ind. Det skaber tvivl om, hvem du samler ind for.

Hvilke oplysninger fra ruten må du dele?

Du må meget gerne dele f. eks det samlede resultat af din indsamling og den største donation, du har modtaget, med venner, bekendte og på de sociale medier. Men da det er frivilligt og en privat sag, om man vil støtte indsamlingen eller ej, må du ikke fortælle, hvem der har støttet, og hvem der ikke har støttet ude på din rute.

Hvem må jeg spørge om donationer?

– Spørg kun voksne om donationer, og brug din sunde fornuft: Hvis et barn åbner døren, så bed barnet om at spørge sine forældre, om de vil støtte indsamlingen. Tag ikke imod penge fra børn under 15 år, medmindre du er sikker på, at det er med forældrenes accept. En donation skal gives frivilligt og på et oplyst grundlag, så brug generelt din sunde fornuft. når du tager imod donationer.

Hvad er reglerne når børn og unge samler ind?

– Børn under 11 år må gerne samle ind sammen med en voksen. Børn og unge mellem 11 og 18 år må gerne samle ind, hvis de går sammen to og to.

Må jeg stå foran en butik?

Hvis du har fået en ståplads foran en butik, må du gerne stå uden for butikken, så længe du står på offentlig vej eller fortov. Det er god stil at gøre butikken opmærksom på, at du er der, og du må ikke spærre vejen eller være til gene for kunderne

Hvad gør jeg, hvis døren ikke bliver åbnet?

– Læg husstandsfolderen helt ind i postkassen: Hvis du har fået en bunke foldere med fra din organisation til dem, der ikke er hjemme, skal du sørge for, at folderen ikke kan ses, efter du forlader stedet. Det kan virke som en invitation til indbrudstyve, fordi de ser, at der måske ikke er nogen hjemme. Læg derfor folderen helt ind i postkassen. Folderen må heller ikke efterlades på dørmåtten, i opgangen, i klemme i døren, i havelågen eller andre steder. Samler du ind i en etageejendom, skal du bruge postkasserne nede ved hoveddøren.


Vil du vide mere?

To kvinder krydser arme med en indsamlingsbøsse i hånden samler ind for Folkekirkens Nødhjælp © Mikkel Østergaard
10 gode grunde til at være indsamler

At gøre en forskel for mennesker i nød er blot én ud af mange gode grund til at blive indsamler.

Læs alle grundene
Antonia og Galyna, to børn på flugt fra krigen i Ukraine - har fundet hinanden i en flygtningelejr. © Antti Yrjönen
Mere end 7 mio. på flugt i Ukraine

Mennesker på flugt i Ukraine har brug for al den hjælp, de kan få igennem den til tider iskolde vinter.

Det gør vi i Ukraine
Kenyansk dreng i gule bukser, står med en kylling i hænderne - Giv en Ged kampagne - Folkekirkens Nødhjælp © Bax Lindhardt
Find din måde at støtte på

Vær med til at redde liv, bekæmpe ekstrem ulighed og opbygge robuste samfund sammen med os.

Se alle muligheder