Verdenskort, der viser, hvor korruptionen er værst.

Et vigtigt redskab mod korruption

Folkekirkens Nødhjælp har igennem årene forholdt sig til korruptionssager, når de er opstået og kontrolleret dem efter forskrifterne.

De sidste mange år har organisationen Transparency International offentliggjort en oversigt over hvor udbredt korruption er i verdens lande. Danmark har traditionelt ligget i den pæne ende. Men mange af de lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder i, ligger i den kedelige ende af skalaen.

Derfor stiller det nogle helt specielle krav til hjælpearbejdet, når man skal sikre, at hjælpen kommer de rigtige til gavn.

Folkekirkens Nødhjælp har igennem årene forholdt sig til korruptionssager, når de er opstået. Regnskabs- og kontrolsystemer er løbende blevet udviklet for at kontrollere om alt er gået til efter forskrifterne. Men i 2007, i forbindelse med at Nødhjælpen blev HAP-certificeret, blev arbejdet med anti-korruption sat i system. Det betød en hidtil uset grad af åbenhed og transparens omkring de sager, som indimellem opstår.

Vi skal tale om risikoen for korruption hele tiden

”Tidligere var korruption kun noget, man talte om, hvis der opstod en sag om misbrug. I dag taler vi åbent og systematisk om det. Også før der opstår en sag, ” siger Natascha Linn Felix, som er anti-korruptionsrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp.

Som et led i åbenheden er der på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside en hel sektion om arbejdet med anti-korruption. Her kan man blandt andet se en rapport om årets sager, både om sagens indhold og om hvad Folkekirkens Nødhjælp har gjort.

Nu går Folkekirkens Nødhjælp imidlertid et skridt videre.

”I efteråret har vi netop afsluttet et længere træningsforløb af 18 nøgleansvarlige på vores udekontorer og minerydningsprogrammer. Og i dag lancerer vi en større intern e-learningshjemmeside, som skal støtte de nøgleansvarliges arbejde med at træne kollegerne og vores partner-organisationer, så alle har den samme forståelse for anti-korruptionsarbejdets betydning, ” siger Natascha Linn Felix.

For hende er det vigtigt, at arbejdet med anti-korruption sættes ind i den lokale kontekst, så man sætter fokus på det, der er den største risiko i det pågældende land.

”Det er jo betroede midler, vi arbejder med. Og hver gang der sker uregelmæssigheder, går der jo penge fra de mennesker, som hjælpen var tiltænkt. Folkekirkens Nødhjælp har et stort ansvar for at undgå korruption samt sikre, at de midler, vi råder over, bliver anvendt på en korrekt og transparent måde, ” siger Natascha Linn Felix.

Twitter LinkedIn Facebook