Monitorering og evaluering

Monitorering og evaluering

Sådan sikre vi målopfyldelse og læring

Sammen med vores partnere monitorerer Folkekirkens Nødhjælp de fremskridt, der skaber resultater for vores programmer og projekter samt de udfordringer, der forhindre målopfyldelse af vores projekter og programmer. I sidstnævnte situation finder Folkekirkens Nødhjælp og partneren i samarbejde en løsning for den fremadrettede implementering. Monitoreringen foregår løbende i projekt- og programarbejdet og består af projektbesøg, møder, rapportering og opfølgning. På den måde sikrer vi erfaringsopsamling og skaber læring både hos os selv og hos vores partnere.

Retningslinjer og redskaber til monitorering og evaluering

Folkekirkens Nødhjælp har udviklet retningslinjer og redskaber til at støtte dette arbejde for, at erfaringer bruges i fremtidig projekt- og programplanlægning. Derudover sikres dokumentation i forhold til Folkekirkens Nødhjælps bagland, modtagerne af støtten samt danske og internationale donorer.

Som supplement til den løbende monitorering gennemfører Folkekirkens Nødhjælp uafhængige evalueringer, der er tilgængelige på vores hjemmeside. Evalueringerne er en grundig vurdering af resultater ved udløbet af et projekt eller et program. Formålet med evalueringerne er at lære af både gode og dårlige erfaringer med henblik på at forbedre arbejdet og dermed opnå bedre resultater.

Evalueringerne sikrer, at erfaringerne dokumenteres, og at læring bliver brugt konstruktivt i Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælps politik for evaluering beskriver, hvorfor og hvad vi evaluerer, samt de kriterier og principper, der følges.

I takt med at programmerne evalueres, offentliggøres evalueringerne på vores hjemmeside. Da der laves et stort antal evalueringer på projektniveau kan de ikke findes her. De kan i stedet rekvireres ved direkte henvendelse til Folkekirkens Nødhjælp.

Læs vores evalueringsrapporter på vores engelske hjemmeside


Kontakt

Kelvin Gatuha Mungai
MEAL Advisor
+45 5060 2002
kgmu@dca.dk


Læs mere