© Mathilde Berg Utzon Kvinde samler vand i spande

Core Humanitarian Standard

CHS hjælper os med at vurdere kvaliteten af vores programmer og projekter, samt forbedre vores indsatser

Folkekirkens Nødhjælp er certificeret af Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI), en organisation, som evaluerer udviklings- og nødhjælpsorganisationers arbejde og metoder for at vurdere om vi lever op til de internationale anerkendte kvalitets krav, der stilles i Core Humanitarian Standard (CHS).

Logo af Core Humanitarian Standard

CHS certificeringen er et vigtigt redskab i vores daglige arbejde

Core Humanitarian Standard hjælper os med at vurdere kvaliteten af vores programmer og projekter, samt løbende forbedre vores indsatser. Dermed reduceres også risikoen for fejl, misbrug og korruption – til gavn for organisationen, men ikke mindst for de mennesker, vi arbejder for.

At være CHS certificeret indebærer, at Folkekirkens Nødhjælp skal leve op til de ni forpligtelser, som udgør Core Humanitarian Standard.

Vi er forpligtet til at sikre vores udviklings- og nødhjælpsarbejde:

Core Humanitarian Standard
  1. Er relevant for målgrupperne og tilpasset deres kulturelle og sociale kontekst
  2. Er effektivt og rettidigt
  3. Styrker den lokale kapacitet og ikke har negative følger
  4. Bygger på tydelig kommunikation, og på målgruppernes deltagelse og feedback
  5. Tager imod og følger op på eventuelle klager
  6. Er koordineret med andre aktører og komplementerer andres indsatser
  7. Bygger på viden, erfaringer og læring fra vores eget og andres arbejde
  8. Udføres af kompetente medarbejdere som støttes til at arbejde effektivt og som behandles fair og ligeværdigt
  9. Bygger på en effektiv og etisk forsvarlig forvaltning af vores ressourcer

Til hver forpligtelse er der en række konkrete underpunkter, som præciserer og uddyber, hvordan vi skal leve op til forpligtelsen. Du kan læse mere om Core Humanitarian Standard, og hvordan man arbejder med den her.

Accountability

Core Humanitarian Standard bygger på princippet om ”Accountability” overfor de mennesker vi arbejder for. Accountability betyder, at vi er ansvarlige, lytter til og inddrager synspunkter fra de mennesker, vi hjælper. Det betyder også, at vi kan holdes ansvarlige af dem, som berøres af vores arbejde, for eksempel gennem vores klagesystem.

En høj grad af accountability er især vigtig i organisationer som vores, der bistår eller handler på vegne af mennesker, som rammes af katastrofer, konflikter, fattigdom eller andre kriser.

FKN har et ansvar overfor de mennesker vi hjælper gennem vores arbejde for at reducere fattigdom og redde liv i katastrofe situationer. De mennesker, vi arbejder for og med, lever oftest i udsatte områder og sårbare situationer med begrænset kontrol og mulighed for indflydelse overfor de lovgivende myndigheder og institutioner, og vores arbejde kan have stor betydning for deres liv.

Core Humanitarian Standard certificeret

CHS blev etableret i 2014 og var en videreudvikling af to tidligere standarder Humanitarian Accountability Standard (HAP) og People in Aid. Folkekirkens Nødhjælp var HAP certificeret forud for CHS.

CHS certificeringen tildeles for en 4 årig periode efter at eksterne revisorer har gennemført en grundig undersøgelse af organisationens kvalitetssikringssystemer og deres implementering. Folkekirkens Nødhjælp bliver revideret hvert år af eksterne CHS revisorer, og fik senest fornyet sit 4 årige CHS certifikat i 2021, som gælder til januar 2025.

Find yderligere oplysning om den organisation, der har gennemført CHS revisionen her: Humanitarian Quality Assurance Initiative


Kontakt

Angie Farah
Accountability and Complaints Advisor
Tel.: +45 5060 2070
afar@dca.dk


Læs mere