Støt

Fasteindsamling 2020

Giv håb til dem, der er hårdest ramt

Fasteindsamling 2020

KLIMA - Giv håb til dem der er hårdest ramt

For mange børn og unge er klimaforandringerne et skelsættende tema. Nogle kæmper med afmagt, vrede og manglende tro på fremtiden. For andre er klimaforandringerne et vendepunkt, der fører til opgør med forbrugs- og rejsemønstre og til nye madvaner i familien.

Klimaforandringer kan se ud på mange måder, men har det til fælles, at de truer den livsform, vi kender. Derfor bliver der herhjemme og ude i verden søgt efter alternativer og kaldt på tro på fremtiden.

Som kirke og kristne kan vi bidrage både med ord og handling, der modsiger angsten og frygten for fremtiden. Vi må tro, at jorden og alt levende er Guds skaberværk. Det har vi som klodens forvaltere fået betroet et ansvar for – omsluttet af hans kærlige løfte om at være med os. Vi står ikke alene. Det budskab rækker ud i verden til vores medmennesker i nød.

Befolkningerne i flere lande i Afrika er hårdt ramt. I Malawi kæmper de med voldsom regn, mens Zimbabwe mangler det vand, som skulle få afgrøderne til at gro. I stedet ligger markerne hen, og sulten har meldt sig. I Uganda og Kenya tager langvarig tørke livet af planter og buske – og for kvinder og børn bliver turen efter vand eller brænde sværere og længere.

Klimaforandringerne kan betyde kamp om ressourcerne. Men de kan også føre til fælles bestræbelser på at gå nye veje. Folkekirkens Nødhjælp er langt fremme med at hjælpe verdens fattigste med klimatilpasning, finde nye tørkeresistente afgrøder og plante træer.

Tak fordi I vil støtte vores arbejde i fastetiden – og give håb til dem, der er hårdest ramt.

Med venlig hilsen

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær

Find teologiske refleksioner og bønner til Verdensmålene 12, 13 og 15 ved at klikke på det enkelte verdensmålslogo nedenfor:

Sogneindsamlingen den 8. marts. Kontakt os på: [email protected] eller tlf. 33 18 77 66 - eller læs mere på sogneindsamling.dk

Konfirmandmaterialet #Tagdel er nu klar og kan downloades på nødhjælp.dk/tagdel

'VERDENSMÅLSBOGEN - FN's verdensmål i lyset af den kristne tro'.
Download eller bestil bogen gratis på verdensmaalsbogen.dk

Print selv en plakat
Download plakaten her 

Fasteindsamling

Indbetaling: Netbank: Reg. 4183 Konto/giro: 6052800 mrk. Fasteindsamling 11100

MobilePay: 646464 Sms: håb100 til 1911 og giv 100 kr (plus alm.sms-takst)DK

Spørgsmål kan rettes til Birthe Juel Christensen, chefkonsulent, [email protected], 3315 2800.