© Folkekirkens Nødhjælp

#TagDel

Handlemuligheder til børn og unge

#TagDel giver mulighed for at handle og gøre en forskel i den verden, som vi alle er en del af. Vi sætter fokus på forskellen mellem børn og unge i Danmark og børn og unge, der lever i verdens fattigste lande. Vi giver indsigt i de vilkår, man har på den anden side af jorden, hvor klimaforandringerne hærger og medfører massive ødelæggelser.

Temaet er næstekærlighed, FN’s Verdensmål.

Få besøg af #TagDel-Karavanen

Når du bestiller karavanen, får du besøg af unge mennesker, der har været udsendt til Folkekirkens Nødhjælps projekter og oplevet livet i verdens fattigste lande. Besøget tilrettelægges, så det passer med jeres behov og ønsker.

Spørgsmål og svar

Hvad er Karavanen?

Karavanen er en foredragsturne lavet af unge til unge. Den er en del af Folkekirkens Nødhjælps børne- og ungdomskampagne #TagDel, som også indeholder små film og et aktivitetsmateriale med lege og mulighed for refleksion.

Karavanen fungerer som optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Med Sogneindsamlingen rækker diakonien ud i verden. At samle ind til mennesker i nød er et meget konkret udtryk for, at vi som kirke og mennesker kærer os om vores medmennesker. Sogneindsamlingen går på denne måde hånd i hånd med det diakonale arbejde, som finder sted lokalt herhjemme.

Hvem er målgruppen?

Alle, der lyster, kan få besøg af #TagDel-Karavanen.

Vores primære målgruppe er børn og unge mellem 12 og 17 år.
I målgruppen besøger vi foreninger, spejdergrupper, FDF-kredse, skoler, efterskoler og gymnasier, men vi besøger hvert år også arrangementer, hvor målgruppen er voksne og ældre.  

Hvordan foregår Karavanen?

Traditionelt set består et karavanebesøg af workshops afviklet af vores unge frivillige volontører, der alle har levet sammen med nogle af verdens fattigste mennesker og oplevet konsekvenserne af klimaforandringerne.

Undervejs i besøget inddrages deltagerne gennem leg, personlige fortællinger og billeder.

Deltagerne får derigennem indsigt i hverdagen for børn og unge i verdens fattigste lande – en hverdag, der er helt anderledes, end den danske.
Karavanen er en del af Folkekirkens Nødhjælps børne- og ungdomskampagne #TagDel, som også indeholder små film og et aktivitetsmateriale med lege og mulighed for refleksion.

Hvornår kører Karavanen?

Karavanen kører i ugerne 9 og 10 inklusive weekender.
Det vil sige mandag den 28. februar til og med lørdag den 12. marts. 2022

Hvad koster det?

Prisen for et karavanebesøg er 1950 kr. – foreninger og efterskoler er gratis.

Hvor lang tid varer et karavanebesøg?

Varighed: Fra 1 til 2.5 timer inklusive pause.

I bestemmer, så tilrettelægger vi et program specifikt til jer.

Hvad kræver det at få besøg?

#TagDel-Karavanen er en del af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Det er derfor et krav, at I deltager i indsamlingen og efter besøget aktivt, hjælper med at engagere tilhørerne.

Vi forventer ligeledes, at I som undervisere, præster eller foreningsledere bakker op og er til stede under hele besøget.

Derforuden kræver ikke særlig viden eller særlige kompetencer at få besøg af Karavanen.

Er der ikke allerede en indsamling i jeres område, hjælper vi gerne med at organisere én indsamling. n. 


#TagDel-Aktivitetskatalog

#TagDel-aktivitetskataloget er et alternativ til Karavanen. Kataloget er et printklart aktivitetsmateriale, som du selv afvikler. Kataloget består som Karavanen af film, lege, etiske dilemmaer og oplæg til samtale. Aktiviteterne kan enten bruges selvstændigt eller som en optakt til et karavanebesøg.

Skriv din mailadresse, så får du besked, når materialet er online:

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

#TagDel-Kampagnen er målrettet aldersgruppen 11-20 år og er en optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.