© Folkekirkens Nødhjælp Kvinde giver high-five til børn

Giv unge et unikt indblik i verden

Hundrede år med håb og handling

Vil du spise melorme for at redde verden? Hvad betyder vores handlinger for unge i Nepal og Zambia? Og kan vi overhovedet ændre verdens tilstand?

To centrale værdier i Folkekirkens Nødhjælp er diakoni og næstekærlighed. Værdier, der også giver mening i mødet med børn og unge. Derfor har vi lavet #TagDel23.

#TagDel sætter fokus på forskellen mellem børn og unge i Danmark og børn og unge, der lever i verdens fattigste lande. Med udgangspunkt i sult, klima og næstekærlighed opfordres børn og unge til aktivt at involvere sig i den verden, som vi alle er en del af.

Materialet er en optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 12. marts 2023.

Vi forventer derfor, at I er eller bliver en del af Folkekirkens Nødhjælps indsamling, når I bestiller materialer eller booker et besøg.

Få besøg eller undervis selv

#TagDel23 består af to elementer – #TagDel-Karavanen og #TagDel-Aktivtetsmaterialet.

#TagDel-Karavanen er en foredragsturne, hvor danske unge, der har været ude og opleve livet i verdens fattigste egne, kommer på besøg og afvikler en workshop. Karavanen kører i perioden fra 27. februar til 11. marts 2023. På Sjælland kører Karavanen først fra 28. februar.

#TagDel-aktivitetskataloget er et materiale, som du selv skal afvikle.

Begge dele indeholder aktiviteter, film, lege, dilemmaer og udfordringer der alt sammen giver indsigt i de vilkår, som nogle af verdens fattigste mennesker har. Aktivitetsmaterialet kan enten bruges selvstændigt eller som en optakt til et karavanebesøg.

Når du bestiller et karavanebesøg, modtager du automatisk også aktivitetsmaterialet.

FAQ

Hvad er #TagDel23?

#TagDel er en kampagne lavet primært til unge. Kampagnen er en del af Folkekirkens Nødhjælps børne- og ungdomskampagne.

#TagDel er optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Med Sogneindsamlingen rækker diakonien ud i verden. At samle ind til mennesker i nød er et meget konkret udtryk for, at vi som kirke og mennesker kærer os om vores medmennesker. Sogneindsamlingen går på denne måde hånd i hånd med det diakonale arbejde, som finder sted lokalt herhjemme.

Hvem er målgruppen?

Alle, der lyster, kan bestille #TagDel.
Den primære målgruppe er børn og unge mellem 12 og 17 år.

#TagDel er målrettet konfirmandforberedelsen, foreninger, spejdergrupper, FDF-kredse, skoler, efterskoler og gymnasier, men det kan også bruges til voksne og ældre.

Hvad sker der, når man bestiller?

Bestiller du et besøg af Karavanen, kan der gå op til én måned, før du får en endelig bekræftelse.
Det skyldes, at vi gerne vil sikre flest muligt får besøg, samtidig med at vi kører færrest mulige kilometer.
 
For at tilrettelægge de 8 karavanebiler bedst muligt samler vi derfor flere bestillinger, før vi fastsætter en endelig dato for dit besøg.

Bestiller du alene aktivitetsmaterialet, kan du forvente at modtage materialet i januar 2023.

Hvordan foregår #TagDel23?

Når du bestiller TagDel23, kan du enten vælge at få besøg af #TagDel-Karavanen eller blot modtage #TagDel-Aktivitetsmaterialet.
 
Karavanen er en foredragsturne, hvor danske unge, der har været ude og opleve livet i verdens fattigste egne, kommer på besøg. Undervejs fortæller de og laver aktiviteter.
 
Bestiller du #TagDel-aktivitetskataloget, modtager du et materiale, som du selv skal afvikle.

Begge dele indeholder dilemmaer, aktiviteter, film og naturligvis indledning og afslutning. Det kræver således ingen særlige kompetencer eller remedier at få besøg af eller selv afvikle #TagDel23.

Hvilke aktiviteter indeholder #TagDel23?

Indledningsvis er der en introduktion.
Dernæst nogle etiske dilemmaer, hvor man udfordres til at forholde sig til, hvem der er ens næste.

Ydermere er der aktiviteter, der fokuserer på ligheder og forskelle mellem Danmark og verdens fattigste, klimaforandringer og Folkekirkens Nødhjælps arbejde i forhold til Verdensmålene.

Efter aktiviteterne er der en afslutning.

Hvad koster det?

Prisen for et besøg af #TagDel-Karavanen er 2100 kroner.
Prisen for #TagDel-aktivtetsmaterialet er 699 kroner.
Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde ude i verden.
 
Når du bestiller #TagDel-Karavanen, får du gratis adgang til aktivitetsmaterialet.

Alt er gratis for foreninger, institutioner og skoler.

Hvor lang tid tager et besøg og afvikling af materialerne?

Vi tilrettelægger længden af et besøg, så det passer til jer.
Det kan vare alt fra 1 time til 2,5 timer inklusive pauser.

Aktivitetsmaterialet er beregnet til at tage 1,5 time at afvikle.

Hvad kræver det at booke?

#TagDel er en del af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Vi forventer derfor, at I deltager i indsamlingen og aktivt hjælper med at engagere tilhørerne. Derforuden kræver ikke særlig viden eller særlige kompetencer at få besøg af Karavanen.

Er der ikke allerede en indsamling i jeres område, hjælper vi gerne med at organisere én indsamling.


Kontakt

Projektleder
Jonas Holmgaard Hundebøll