© Mikkel Østergaard Dreng og pige holder indsamlingsbøsse oppe

Indsamlingsaktiviteter

Folkekirkens Nødhjælp har indsamlinger hen over hele året.

I Folkekirkens Nødhjælp har vi indsamlingsaktiviteter hele året

Online kampagner

Folkekirkens Nødhjælp hverver hele året nye medlemmer og samler penge ind til verdens fattigste gennem SMS- og mail-kampagner samt kampagner på sociale medier.

Februar og Marts

Danmarks Indsamling

Én gang om året deltager Folkekirkens Nødhjælp og 11 andre humanitære organisationer i den årlige Danmarks Indsamling i samarbejde med DR. De indsamlede midler anvendes til gennemførelse af de deltagende organisationers humanitære arbejde for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå FNs Verdensmål.

Sogneindsamling

Den anden søndag i marts hvert år afholder Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling, hvor der samles ind til både akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp.

Download filer

Etiske retningslinjer for indsamlinger

Hvert år afholdes der op til 12 hus- og gadeinsamlinger i Danmark, hvor indsamlere over hele landet har tilladelse til at banke på og bede om donationer ved private husstande. For at skabe den bedste oplevelse for indsamlerne og for alle de husstande, der bliver banket på hos, har indsamlingsorganisationerne i fællesskab lavet dette kodeks for, hvordan den gode indsamler varetager opgaven.

Hvad går pengene til?

Når du samler ind den 12. marts, går pengene til Folkekirkens Nødhjælps generelle arbejde. I år har vi fokus på sultkatastrofen på Afrikas Horn og på det akutte nødhjælpsarbejde i Ukraine. I 2022 gik halvdelen af de indsamlede midler til vores arbejde i Ukraine. Hvordan fordelingen bliver i år, ved vi først, når vi har et større billede af, hvordan 2023 udvikler sig og kan se, hvor pengene gør størst gavn. Krigen i Ukraine har påvirket os alle sammen, men vi må ikke glemme de mange andre katastrofer rundt om i verden.

Hvornår må du samle ind?

– I Folkekirkens Nødhjælp har vi vedtaget, at du må ringe på folks døre fra kl. 10, og samtidig anbefaler vi, at du er tilbage før det bliver mørkt. Ved indsamlinger foran butikker kan du derimod godt starte kl. 9 og slutte kl 18.

Hvor må jeg banke på?

Bank kun ved de husstande, der er på dit rutekort: På dit kort kan du se hvilke husstande, der er på din rute. Det er vigtigt, at du holder dig til disse husstande, da du ellers risikerer at samle ind på en andens rute. Det er både ærgerligt for den indsamler, der kommer forbi efter dig, og for dem, der bor i huset.

– Gå ikke ind i huset eller om i haven: Gå hen til hoveddøren og ring eller bank på. Er der ingen, der åbner, skal du gå videre på din rute. Du må ikke selv gå ind i huset eller om i haven, medmindre du bliver opfordret hertil af beboeren – heller ikke, slvom du kan høre, at der er nogen hjemme.

– Respekter et nej: Tag i mod et nej med et lige så stort smil, som du tager i mod en donation. Der er ingen grund til at diskutere – for det er helt frivilligt, om man vil støtte indsamlingen eller ej.

Må jeg dele andet materiale ud samtidig med at jeg samler ind?

– Del ikke andet materiale ud samtidigt: Du må ikke dele materialer ud for f. eks en lokal sportsklub eller forening samtidig med, at du samler ind. Det skaber tvivl om, hvem du samler ind for.

Hvilke oplysninger fra ruten må du dele?

Du må meget gerne dele f. eks det samlede resultat af din indsamling og den største donation, du har modtaget, med venner, bekendte og på de sociale medier. Men da det er frivilligt og en privat sag, om man vil støtte indsamlingen eller ej, må du ikke fortælle, hvem der har støttet, og hvem der ikke har støttet ude på din rute.

Hvem må jeg spørge om donationer?

– Spørg kun voksne om donationer, og brug din sunde fornuft: Hvis et barn åbner døren, så bed barnet om at spørge sine forældre, om de vil støtte indsamlingen. Tag ikke imod penge fra børn under 15 år, medmindre du er sikker på, at det er med forældrenes accept. En donation skal gives frivilligt og på et oplyst grundlag, så brug generelt din sunde fornuft. når du tager imod donationer.

Hvad er reglerne når børn og unge samler ind?

– Børn under 11 år må gerne samle ind sammen med en voksen. Børn og unge mellem 11 og 18 år må gerne samle ind, hvis de går sammen to og to.

Må jeg stå foran en butik?

Hvis du har fået en ståplads foran en butik, må du gerne stå uden for butikken, så længe du står på offentlig vej eller fortov. Det er god stil at gøre butikken opmærksom på, at du er der, og du må ikke spærre vejen eller være til gene for kunderne

Hvad gør jeg, hvis døren ikke bliver åbnet?

– Læg husstandsfolderen helt ind i postkassen: Hvis du har fået en bunke foldere med fra din organisation til dem, der ikke er hjemme, skal du sørge for, at folderen ikke kan ses, efter du forlader stedet. Det kan virke som en invitation til indbrudstyve, fordi de ser, at der måske ikke er nogen hjemme. Læg derfor folderen helt ind i postkassen. Folderen må heller ikke efterlades på dørmåtten, i opgangen, i klemme i døren, i havelågen eller andre steder. Samler du ind i en etageejendom, skal du bruge postkasserne nede ved hoveddøren.


Du kunne også være interesseret i…