© Folkekirkens Nødhjælp Moses tegner drømme i Uganda

Beskyttelsespolitikker

Beskyttelse af børn
Forebyggelse af seksuel udnyttelse og misbrug

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) arbejder fokuseret og målrettet med Beskyttelse af børn samt Forebyggelse af seksuel udnyttelse og misbrug.

FKN bestræber sig på at sikre, at børn der er involveret i FKNs aktiviteter, får overholdt deres rettigheder, og at de ikke bliver krænket.

Derfor har FKN udviklet politikken Beskyttelse af Børn (engelske titel Child Safeguarding Policy), som har til formål at forebygge og minimere risici, relateret til fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, samt udnyttelse, herunder seksuelt misbrug af børn. Seksuelle overgreb kan være alt fra sproglig chikane over digitale sexkrænkelser til fysiske seksuelle overgreb.

FKN arbejder ud fra en menneskerettighed tilgang og et ligestillingperspektiv. FKN ønsker at skabe et miljø med respekt for menneskerettigheder for rettighedsholderer, partnerer samt organisationens ansatte. Derfor har FKN udviklet politikken Forebyggelse af Seksuel Udnyttelse og Misbrug (engelske titel Prevent and Respond to Sexual Exploitation, Abuse and Harassment).

Organisationens guidelines og politikker

Det er essentielt for FKN, at alle ansatte bliver sat ind i organisationens guidelines og politikker, og således er klar over, hvordan det forventes, at ansatte agerer og bidrager til et åbent, respektfuldt og transparent arbejdsmiljø, fri for misbrug. Derfor er det obligatorisk, at ansatte indenfor de første tre måneder af ansættelsen, gennemgår en række digitale kurser relateret til FKNs beskyttelsespolitikker. Kurserne afsluttes med en afsluttende prøve og et certifikat, der deles med nærmeste leder.

Derudover prioriterer FKN, at ledelsen har indsigt i og ansvar for at monitorere arbejdsområdet, og at sikre ressourser, der er med til at opretholde en høj standard. Dette udføres blandet andet ved, at FKNs Internationale Direktør sidder med i FKNs klagekomitee, som bidrager til udvikling af politikker, processer og beslutninger inden for området.

På alle FKNs landekonterer er der udpeget en ansat, som har ansvaret for at implementere FKNs beskyttelsespolitikker på landekontoret og hos partnere.   

Den ansvarlige modtager regelmæssig faglig støtte fra hovedkontorets rådgiver for klagehåndtering.

FKN har et veletableret klagesystem, og opfordrer alle til at anmelde klager om seksuelle krænkelser og andre overtrædelser af organisationens beskyttelsespolitikker. Yderligere er alle FKNs ansatte forpligtet til at indberette mistanke om overtrædelser af FKNs beskyttelsespolitikker og adfærdskodeks.

Kontakt

Angie Farah
Accountability and Complaints Advisor
Tel.: +45 5060 2070
afar@dca.dk


Læs mere