© Peter Høvring Klageboks hænger på mur i Uganda

Anti-korruption

Sådan når pengene de rette mennesker

Folkekirkens Nødhjælps erklærede mål er at støtte verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Til at gøre dette arbejde modtager vi penge fra både donorer, private bidragydere og andre partnere. Det er afgørende for os og vores arbejde, at de penge når ud til verdens fattigste og ikke havner i de forkerte lommer og bliver spildt på korruption.

Samarbejder med partnerorganisationer mod korruption

Korruption er en daglig udfordring for både Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere og mange af de partnerorganisationer, som vi arbejder sammen med, fordi de lande vi arbejder i ofte er plaget af korruption.

Vi har et stort ansvar overfor donorer, partnere og modtagere for at sikre, at de midler vi råder over, bliver anvendt på en ansvarlig, korrekt og transparent måde. Det betyder også, at vi skal sørge for, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er klædt ordentligt på til at kunne agere i korrupte samfund.

Vores anti-korruptionsarbejde skal sikre, at pengene når de rigtige mennesker, og at vores medarbejdere aktivt modarbejder korruption og dets skadelige virkninger. Vores anti-korrruptions arbejde er baseret på tre principper:

  1. Vi tror på, at det er vigtigt, at alle vores medarbejdere har den rette viden om korruption og anti-korruption
  2. Vi kan og skal tale om de dilemmaer vi sommetider kan stå i
  3. Gennemsigtighed og ansvarlighed skal gennemsyre vores arbejde, også i forhold til anti-korruption

For at udvikle og opretholde en særlig standard af troværdighed og transparens er Folkekirkens Nødhjælp certificeret af Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI) og CHS certificeret.

Vores anti-korruptionsarbejde

I Folkekirkens Nødhjælp har vi taget en række initiativer, som skal hjælpe os med at opnå vores ambitioner og understøtte vores tre principper for anti-korruption, som beskrevet ovenfor. Det har udmøntet sig i en række konkrete aktiviteter.

Anti-korruptions politik

En central del af Folkekirkens Nødhjælps anti-korruptionsmekanisme er en klart formuleret Anti-korruptionspolitik. Den indeholder seks principper, der promoverer ikke-korrupt adfærd, samt vejledning i at håndtere korruption, skulle det blive nødvendigt. Politikken retter sig både til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Politikken kan downloades i 8 sprogversioner:
Anti-korruptions politik – Engelsk
Anti-korruptions politik – Fransk
Anti-korruptions politik – Arabisk

Alle ansatte skal, som en del af deres arbejde hos Folkekirkens Nødhjælp, tilslutte sig denne politik og acceptere at arbejde i overensstemmelse med den obligatorisk anti-korruptionstræning for alle medarbejdere.

For at udfolde principperne i politikken og sætte nogle af vejledningerne i en konkret kontekst har Folkekirkens Nødhjælps udviklet et dilemma-baseret e-læringskursus. Kurset er obligatorisk for alle ansatte, og det tilbydes også til vores partnere. Kurset giver de ansatte konkrete værktøjer til at tackle korruption situationer. Ved kursets afslutning accepterer alle ansatte at leve op til politikkens principper.

Adgang til rådgivning

For at sikre, at rådgivning og træning indenfor anti-korruption altid er kontekstuelt relevant, har Folkekirkens Nødhjælp uddannet en person på hvert landekontor, som fungerer som fokus person for anti-korruption. De er ansvarlige for at sikre, at alle kollegaer er trænet i anti-korruption.

På hovedkontoret har Folkekirkens Nødhjælp en anti-korruptions rådgiver ansat, som altid står til rådighed for medarbejdere og partnere, der kunne have brug for at søge rådgivning om en konkret sag, eller principielle spørgsmål.

Fokus personerne tilbyder også træning og sparring til partner organisationer, som ønsker at styrke deres anti-korruptions arbejde.

Fortrolig mulighed for at gøre opmærksom på korruption

Folkekirkens Nødhjælp har et fortroligt og anerkendt klagesystem. Klagesystemet er tilgængelig for alle, og er åben for forskelige typer af klager, som bliver behandlet af Folkekirkens Nødhjælps klagekomitee.

Alle medarbejdere og ledere i Folkekirkens Nødhjælp, som modtager en sensitiv klage, er forpligtet til at informere nærmeste leder og indsende klagen via klage systemet. Ligeledes opfordres partnere og alle andre til at bruge systemet, hvis de har mistanke om korruption, der er relateret til Folkekirkens Nødhjælp’s arbejde.

Når man indgiver en klage er man sikret fuld fortrolighed, og systemet er godkendt af Datatilsynet i Danmark for ansvarlig behandling af personfølsom data.

Åben og gennemsigtig rapportering

I Folkekirkens Nødhjælp sætter vi en ære i fuld gennemsigtighed omkring vores arbejde, herunder med anti-korruption. Vi rapportere derfor årligt på alle de klager vi har behandlet gennem vores system. Klagerapporterne samler op på alle klager modtaget i det forgangne år, og udkommer i andet kvartal det efterfølgende år. Den indeholder alle typer af klager.


Kontakt

Angie Farah
Accountability and Complaints Advisor
Tel.: +45 5060 2070
afar@dca.dk


Læs mere