Støt

Vi bekæmper ulighed

Vi bekæmper økonomisk, social og miljømæssig ulighed

Læs mere
©Mikkel Østergaard

Vores mål i verdens fattigste lande er at bekæmpe ekstrem ulighed

Vi mener, at vi skal skabe flere lige muligheder og rettigheder for verdens fattigste

882.000 mennesker har fået viden og værktøjer til at påvirke politiske beslutningsprocesser, så deres liv forbedres

Undertrykkelse og forskelsbehandling er væsentlige barrierer for udvikling i verdens fattigste lande. Derfor kæmper vi for at støtte den folkelige og politiske handlekraft, der skal til for at ændre de strukturer og politikker, som ofte ligger bag den ekstreme ulighed.

Når vi bekæmper ulighed, handler det både om økonomisk, social og miljømæssig ulighed.

Økonomisk ulighed er en ulig fordeling af økonomiske ressourcer på globalt plan, mellem befolkningsgrupper og mellem enkeltpersoner.

Social ulighed handler om forskelle i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Ulighed og diskrimination er ofte fast forankret i en række lokale, globale og nationale institutioner samt i sociale, religiøse og kulturelle normer.

Miljømæssig ulighed handler om, at verdens fattigste ikke har lige ret eller adgang til at bruge jordens begrænsede råstoffer og ressourcer – selvom det er dem, der er hårdest ramt af klimaforandringer.

Vi bekæmper ekstrem ulighed både lokalt, nationalt og internationalt ved at påvirke og forandre normer og institutioner, som bidrager til uretfærdighed og ulighed. På den måde skaber vi flere lige muligheder og rettigheder for verdens fattigste.

Det gør vi

  • Griber ind over for politisk ulighed ved at fremme retfærdighed og adgang til beslutninger på både nationalt og globalt niveau.
  • Reducerer økonomisk ulighed for verdens fattigste ved fx at fremme adgang til statslige ressourcer og tjenester, til landbrugsjord og naturressourcer samt sikrer bedre adgang til globale pengestrømme som udviklingshjælp og handelsfordele.
  • Griber ind over for social ulighed ved at være fortaler for afskaffelse af ulighed i velstand, selvstændighed og status. Påvirker og ændrer eksisterende og nye politikker, så de er inkluderende og sikrer fattige og marginaliserede gruppers rettigheder.
  • Afhjælper miljømæssig ulighed ved at være fortaler for, at verdens fattigste får lige ret og adgang til at bruge af jordens begrænsede ressourcer nu og i fremtiden.

Ny lov: mundkurv på regeringskritiske røster
Med den nye lov kan regeringen i Cambodja lukke organisationer, der kritiserer magthaverne.

Danske investeringer gemmer sig i mørket
En ny rapport viser, at det er umuligt at gennemskue, om de danske pensionspenge skader menneskerettighederne.

"Kvinder kan da ikke drive forretning"
Kvinderne i Myanmars landsbyer kæmper for at få de samme job som mænd.