Støt

Vi bekæmper ulighed

Vi bekæmper økonomisk, social og miljømæssig ulighed

©Mikkel Østergaard

Vores mål i verdens fattigste lande er at bekæmpe ekstrem ulighed

Vi mener, at vi skal skabe flere lige muligheder og rettigheder for mennesker i nød

829.074 mennesker deltog i aktiviteter, hvor de fik viden om deres rettigheder og mod til at engagere sig i dialog med myndigheder og beslutningstagere

Derfor bekæmper vi ulighed

Når mennesker bliver udstødt, forskelsbehandlet, marginaliseret eller økonomisk ekskluderet fra fællesskabet pga. deres religion, køn, seksualitet eller race, fratager man dem alle muligheder og dermed håbet om at skabe sig et værdigt liv.

I Folkekirkens Nødhjælp kæmper vi side om side med lokale aktører mod politisk, økonomisk og social ulighed. Vi engagerer og samarbejder med folkelige og politiske kræfter. Sammen griber vi ind over for uretfærdighed og taler for de mennesker, der ikke selv har en stemme. Vi holder håbet om en verden med lige rettigheder og muligheder for alle i live.

Undtrykkelse og forskelsbehandling

Undertrykkelse og forskelsbehandling er væsentlige barrierer for udvikling i verdens fattigste lande. Derfor kæmper vi for at støtte den folkelige og politiske handlekraft, der skal til for at ændre de strukturer og politikker, som ofte ligger bag den ekstreme ulighed.

Vi bekæmper ekstrem ulighed både lokalt, nationalt og internationalt ved at påvirke og forandre normer og institutioner, som bidrager til uretfærdighed og ulighed. På den måde skaber vi flere lige muligheder og rettigheder for verdens fattigste.

Det gør vi

  • Griber ind over for politisk ulighed ved at fremme retfærdighed og adgang til beslutninger på både nationalt og globalt niveau.
  • Reducerer økonomisk ulighed for verdens fattigste ved fx at fremme adgang til statslige ressourcer og tjenester, til landbrugsjord og naturressourcer samt sikrer bedre adgang til globale pengestrømme som udviklingshjælp og handelsfordele.
  • Griber ind over for social ulighed ved at være fortaler for afskaffelse af ulighed i velstand, selvstændighed og status. Påvirker og ændrer eksisterende og nye politikker, så de er inkluderende og sikrer fattige og marginaliserede gruppers rettigheder.
  • Afhjælper miljømæssig ulighed ved at være fortaler for, at verdens fattigste får lige ret og adgang til at bruge af jordens begrænsede ressourcer nu og i fremtiden.

Ny lov: mundkurv på regeringskritiske røster
Med den nye lov kan regeringen i Cambodja lukke organisationer, der kritiserer magthaverne.

Danske investeringer gemmer sig i mørket
En ny rapport viser, at det er umuligt at gennemskue, om de danske pensionspenge skader menneskerettighederne.

"Kvinder kan da ikke drive forretning"
Kvinderne i Myanmars landsbyer kæmper for at få de samme job som mænd.