Støt

Vær en del af vores fælles 100-års jubilæum

Sangkonkurrence

Hele 2022 står i jubilæets tegn for Folkekirkens Nødhjælp. Vi skal markere 100 års historie, styrke fællesskabet og med verdensmålene i bagagen se frem mod de udfordringer, der venter forude.

Det vil være i organisationens ånd, at den fejring sker i fællesskab, for Folkekirkens Nødhjælp består af både ansatte, frivillige, kirker og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Sognene står centralt

Særligt folkekirken – i form af sogne og provstier - har en central rolle i jubilæumsfejringen, for de 100 års historie begyndte med kirkefolk, som i 1922 så et behov for at træde i karakter og yde vigtig hjælp til medmennesker udenfor landets grænser.

At se et behov og handle på det, gentog sig med etableringen af luftbroen til Biafra, som reddede en million børn fra sultedøden. Det kirkelige og diakonale DNA er afsættet for vores måde at arbejde på.

Til hverdag udgør sognene det fintmaskede netværk af lokalt, kirkeligt engagement landet over, som kommer til udtryk gennem bl.a. konfirmandforløb, kollekter og ikke mindst den årlige sogneindsamling med den store frivillige indsats, den indebærer året igennem.

Folkekirkens Nødhjælps rådsformand er Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen og der er tradition for, at generalsekretærerne i Folkekirkens Nødhjælp i tidens løb har været teologer, de fleste ordinerede til præster.

Fælles jubilæumskalender klar i sensommeren

En central del af jubilæumsfejringen i 2022 bliver forskellige typer arrangementer landet over året igennem. Det vil bl.a. være fejring i Folkekirkens Nødhjælps WeFood- og genbrugsbutikker, debat med erhvervsliv og politikere og alsangsaftener i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor.

Og så er det vores store håb, at sogne eller provstier i de forskellige stifter, har lyst til at lave deres egne arrangementer til vores fælles kalender, og på den måde signalere, at de ser sig selv som en del af Folkekirkens Nødhjælp og bakker op om det arbejde, der foregår. Samtidig er man med til at udbrede kendskabet til vores historie og aktuelle arbejde i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Man kan både tænke i rent kulturelle indslag eller fællesskabsorienterede aktiviteter, men der er også rum for at tænke i samskabelse med lokale aktører fra fx erhvervsliv eller politik, eller institutioner, som arbejder fx aktivt med verdensmål.

Medarbejdere i Folkekirkens Nødhjælp er parate til at tilbyde hjælp, sparring og omtale af arrangementer, og der bliver desuden mulighed for at få tilsendt plakater, jubilæumsmagasiner og andet materiale, som kan være med til at kommunikere og indramme arrangementet.

Vi vil tilbyde at få ansatte fra Folkekirkens Nødhjælp ud som oplægsholdere eller paneldeltagere. Det vil der komme mere information ud om i sensommeren 2022.

Hvordan bliver vi som kirke og sogn en del af fejringen?

Hvis du som læser tænker, at dit sogn har lyst til at være en del af fejringen i 2022, så kan I allerede nu begynde at tænke over, hvad der kunne give mening at lave lokalt i løbet af jubilæumsåret. Det kunne være alt fra et foredrag eller filmaften, debat om verdensmål, en dag med fingrene i jorden i kirkehaven, fællesspisning med overskudsmad eller sangtime med håb & handling som tema.

Der er meget frie rammer til at lave sit eget arrangement, som indholdsmæssigt tager fat i et hjørne af det, vi sammen arbejder for og med. I Folkekirkens Nødhjælp håber vi på alt fra komplekse teologiske diskussioner om næstekærlighed og kirkens rolle i verden, til genbrugs-klippe-klistre dage for børnefamilien.

Få inspiration til at arbejde med verdensmål i kirken

Datoer og kommunikation

Sammen med opfordring til årets høstindsamling i kirkerne, går der en invitation fra Folkekirkens Nødhjælp ud til alle sogne om at fejre 100-året med os.

På Landsforeningen af Menighedsråds Årsmøde på Nyborg Strand d. 6.- 7. august, har Folkekirkens Nødhjælp en stand, hvor man kan få en snak og stille spørgsmål om 100-års jubilæet.

Vi tager kontakt til sognene, når der er mulighed for at oprette arrangementer i jubilæumskalenderen.

I 2022 kommer flere begivenheder, som vil være med til at markere Folkekirkens Nødhjælps historie og arbejde i dag. Det gælder årets Sogneindsamling søndag den 13. marts, som sætter fokus på gennemgående tema i jubilæumsåret, ’Håb og handling’. Men allerede søndag den 6. marts tager vi hul på fejringen med festgudstjeneste I Københavns Domkirke, hvor kongehuset er inviteret. Herefter følger i foråret Haderslev Domkirke den 20. marts, Ribe den 27. marts og Viborg Domkirke søndag den 10. april. Til Kristi Himmelfartsferien i maj er Himmelske Dage i Roskilde ramme om et internationalt program med bl.a. den sydafrikanske ærkebiskop Thabo Makgoba og Nobelprismodtager Dr. Denis Mukwege, fra Congo som medvirkende. Og i domkirken vil der være både alsang og økumenisk gudstjeneste.
Efterårets program og datoer er ved at falde på plads, og jubilæet vil på forskellig vis blive markeret i alle stifter.

Inden længe vil der blive udskrevet en jubilæums-sangkonkurrrence under overskriften ’Håb og handling’, om at skrive en moderne fællessang, som trækker på salme- og højskolesangtraditionen.

Kontakt os gerne:

Fælles mail til jubilæet:
[email protected]
Senior projektleder, Elsebeth Grummesgaard Gjesing:
[email protected] / 5060 2099

Chefkonsulent Birthe Juel Christensen:
[email protected] / 2970 0632

Seniorkonsulent Ulrich Piltoft:
[email protected] / 2970 0640

Hundrede år med håb og handling

Folkekirkens Nødhjælps historie begynder efter Første Verdenskrig. Sult og fattigdom hærger i Europa, og mange søger til kirkerne for at få hjælp. Opgaven er derfor påtrængende, da kirkefolk i august 1922 mødes i København for at organisere en fælles hjælp. Kort efter er den første internationale hjælpeindsats i gang.

Vores 100-års jubilæum i 2022 er en historisk milepæl. Som den ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation med danske rødder, fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som varemærke. Vi fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært udviklingsarbejde gennem hundrede år.

Med støtte fra mennesker i hele landet, fra kirker, frivillige og samarbejdspartnere har vi rakt ud i verden for at yde nødhjælp og skabe varig forandring. Sammen med mennesker, som lever med fattigdom, sult, undertrykkelse, diskrimination, krig eller katastrofer kan vi og vores lokale samarbejdspartnere vække håb gennem handling. Sammen redder vi liv, opbygger robuste lokalsamfund og bekæmper ekstrem ulighed.

Folkekirkens Nødhjælps formål er’ at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd’ og arbejdet er del af kirkens internationale diakoni.

Folkekirkens Nødhjælp er født ud af et fællesskab mellem mennesker, som tror på et værdigt liv for alle. Det fællesskab har udvidet sig gennem årene. I dag er Folkekirkens Nødhjælp del af et stærkt globalt netværk, ACT-Alliance – Action by Churches Together - og arbejder sammen med udviklingsorganisationer, lokale kirker, rettighedsbevægelser, erhvervsliv, frivillige og ungdomsgrupper.

Bæredygtighed og samskabelse har været ledetråden i Folkekirkens Nødhjælps katastrofe- og udviklingsarbejde, længe før ordene fandtes, og siden er FN’s Verdensmål blev et vigtigt pejlemærke for vores arbejde og fælles fremtid.

Vi skal sikre lige rettigheder og livsvilkår for alle. Gennem innovation skal vi finde bæredygtige løsninger til gavn for mennesker, der rammes hårdest af de globale klimaforandringer. Vi skal gå forrest som et stærkt eksempel på, at de blivende og effektfulde løsninger finder vi i fællesskab, med vores forskelligheder som klangbund.

Opgaverne er fortsat mange. Folkekirkens Nødhjælp er en historie om, at det er muligt at skabe bæredygtig forandring i verden. Det vækker håb - gennem handling.

Kort om Folkekirkens Nødhjælps formål
  • Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd.
  • Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde, herunder humanitær minerydning, i tæt samarbejde med kirkelige og andre trosbaserede og sekulære samarbejdspartnere.
  • Folkekirkens Nødhjælp diskriminerer ikke. Vi arbejder, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, politisk overbevisning, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering.