Støt

Core Humanitarian Standard

Core Humanitarian Standard

Folkekirkens Nødhjælp er certificeret af Humanitarian Quality Assurance Initiative, en organisation, som evaluerer udviklings- og nødhjælpsorganisationers arbejde og metoder for at vurdere, om vi lever op til de international anerkendte kvalitets krav der stilles i Core Humanitarian Standard, CHS.

CHS certificeringen er et stort kvalitetsstempel af Folkekirkens Nødhjælps arbejde og et vigtigt redskab i vores daglige arbejde.

Core Humanitarian Standard hjælper os med at vurdere kvaliteten af vores programmer og løbende forbedre vores indsatser. Dermed reduceres også risikoen for fejl, misbrug og korruption – til gavn for organisationen, men ikke mindst for de mennesker, vi arbejder for.

At være CHS certificeret indebærer, at Folkekirkens Nødhjælp skal leve op til de ni forpligtelser som udgør Core Humanitarian Standard:

Vi er forpligtet til at sikre vores udviklings- og nødhjælpsarbejde:

  1. er relevant for målgrupperne og tilpasset deres kulturelle og sociale kontekst
  2. er effektivt og rettidigt
  3. styrker den lokale kapacitet og ikke har negative følger
  4. bygger på tydelig kommunikation, og på målgruppernes deltagelse og feedback
  5. tager imod og følger op på eventuelle klager
  6. er koordineret med andre aktører og komplementerer andres indsatser
  7. bygger på viden, erfaringer og læring fra vores eget og andres arbejde
  8. udføres af kompetente medarbejdere som støttes til at arbejde effektivt og som behandles fair og ligeværdigt
  9. og bygger på en effektiv og etisk forsvarlig forvaltning af vores ressourcer

Til hvert forpligtelse er der en række konkrete underpunkter, som præciserer og uddyber hvordan vi skal leve op til forpligtelsen. Du kan læse mere om Core Humanitarian Standard og hvordan man arbejder med den her.

Accountability

Core Humanitarian Standard bygger på princippet om ”Accountability” overfor de mennesker vi arbejder for. Accountability betyder, at vi anvender vores magt ansvarligt, lytter til og inddrager synspunkter fra de mennesker, vi vil hjælpe. Det betyder også, at vi kan holdes til ansvar af dem, som berøres af vores arbejde, for eksempel gennem vores klagesystem.

En høj grad af accountability er især vigtig i organisationer som vores, der bistår eller handler på vegne af mennesker, som rammes af katastrofer, konflikter, fattigdom eller andre kriser.

Organisationer som vores udøver faktisk en betydelig magt overfor mennesker i vores arbejde for at reducere fattigdommen og redde liv i katastrofe situationer. De mennesker, vi arbejder for og med, lever oftest i udsatte og sårbare situationer med begrænset kontrol og mulighed for indflydelse på institutioner og organisationer, og vores arbejde kan have stor betydning for deres liv og dagligdag.

Fakta

CHS blev etableret i 2014 og var en videreudvikling af to tidligere standarder Humanitarian Accountability Standard (HAP) og People in Aid.

CHS certificering tildeles for en 4 årig periode efter at eksterne revisorer har gennemført en grundig undersøgelse af organisationens kvalitetssikringssystemer og deres implementering. Den sidste undersøgelse af Folkekirkens Nødhjælp fandt sted i efteråret 2016. Du kan finde rapporten her. Du kan læse om vores "Quality and Accountability Framework" her. Find yderligere oplysning om den organisation, Humanitarian Quality Assurance Initiative, der har gennemført revisionen her

Folkekirkens Nødhjælp blev certificeret første gang efter den tidligere HAP standard og re-certificeret i 2012. Vores nuværende CHS certificering løber indtil 12 januar 2021.

Læs om vores klagesystem

Sådan arbejder vi

Anti-korruption
Vi bekæmper aktivt korruption. For os er det en del af udviklingsarbejdet

Evaluering og monitorering
For at kvalitetssikre monitorerer og evaluerer vi vores projekter løbende.

Indkøb og logistik
Indkøb og logistik er en praktisk del af katastrofe- og udviklingsarbejdet.