Støt

Anti-korruption

Pengene skal nå de rette mennesker

Mistanke om korruption? Indgiv klage

Folkekirkens Nødhjælps erklærede mål er at støtte verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Til at gøre dette arbejde modtager vi midler fra både store donorer, private bidragydere og en hel del andre partnere. Det er afgørende for os og vores arbejde, at de penge når ud til verdens fattigste og ikke havner i de forkerte lommer og bliver spildt på korruption.

Korruption er en daglig udfordring for både Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere og mange af de partnerorganisationer, vi arbejder sammen med, fordi de lande vi arbejder i, ofte er plaget af korruption. Korruption og fattigdom går desværre ofte hånd i hånd.

Over for både donorer, partnere og modtagere har Folkekirkens Nødhjælp et stort ansvar for at sikre, at de midler, vi råder over, bliver anvendt på en korrekt og transparent måde. Det betyder også, at vi skal sørge for, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er klædt ordentligt på til at kunne agere i samfund med korruption.

Kort sagt: Vores anti-korruptionsarbejde skal sikre, at pengene når de rigtige mennesker, og at vores medarbejdere aktivt modarbejder korruptionens skadelige virkninger. Vi funderer vores arbejde med anti-korrruption på tre principper:

  1. Vi tror på at det er vigtigt at alle vores medarbejdere har den rette viden om korruption og anti-korruption
  2. Vi kan og skal tale om de dilemmaer vi sommetider kan stå i
  3. Gennemsigtighed og ansvarlighed skal gennemsyre vores arbejde, også i forhold til anti-korruption

For at udvikle og opretholde en særlig standard af troværdighed og transparens er Folkekirkens Nødhjælp certificeret af HAP samt medlem af Transparency International Danmark.

Vores Anti-Korruptionsarbejde

I Folkekirkens Nødhjælp har vi taget en række initiativer som skal hjælpe os med at opnå vores ambition på anti-korruption og understøtte vores tre principper for anti-korruption, som beskrevet ovenfor. Det har udmøntet sig i en række konkrete aktiviteter:

En overordnet politik

En central del af Folkekirkens Nødhjælps anti-korruptionsmekanisme er en klart formuleret Anti-korruptionspolitik. Den indeholder seks principper, der promoverer ikke-korrupt adfærd, samt vedledning i at håndtere korruption, skulle det blive nødvendigt.

Politikken retter sig både til medarbejdere og samarbejdspartnere, både ude og hjemme. Politikken kan downloades her i 8 sprogversioner:

Alle ansatte skal, som en del af deres arbejde hos Folkekirkens Nødhjælp, tilslutte sig denne politik og accepterer at arbejde i overensstemmelse med den Obligatorisk anti-korruptionstræning for alle medarbejdere.

For at udfolde principperne i politikken og sætte nogle af vejledningerne i en konkret kontekst har Folkekirkens Nødhjælps udviklet et dilemma-baseret e-læringskursus af ca. 1 times varighed. Kurset er obligatorisk for alle ansatte og det tilbydes også til vores partnere.

Kurset gennemgår både noget baggrund om, hvorfor vi skal undgå korruption og hvordan det skader vores arbejde for verdens fattigste. Derudover gennemgår kursisten en række dilemmaer hvor man skal tage stilling til forskellige handlemuligheder i givne situationer hvor korruption påvirker det daglige arbejde.

På baggrund af kursistens svar opnås så en tilbagemelding og nogle gode råd til at håndtere diverse situationer. Hvordan ville man eksempelvis håndtere en situation hvor en tolder afkræver et udokumenteret gebyr for at frigive vigtigt materiel til en nødhjælpsaktion?

Kurset giver de ansatte konkrete værktøjer til at tackle hverdagssituationer ved at træne dem i skarpe situationer gennem en række dilemma-scenarier. Ved kursets afslutning accepterer alle ansatte at leve op til kurset og politikkens principper.

Adgang til rådgivning

For at sikre, at rådgivning og træning indenfor anti-korruption altid er kontekstuelt relevant, har Folkekirkens Nødhjælp uddannet en person på hvert kontor, som fungerer som fokus person for anti-korruption. De er ansvarlige for at sikre, at alle kollegaer er trænet i anti-korruption.

På hovedkontoret har Folkekirkens Nødhjælp en anti-korruptions Rådgiver ansat, som altid står til rådighed for medarbejdere og partnere, der kunne have brug for at søge rådgivning om en konkret sag, eller principielle spørgsmål.

Fokus personerne tilbyder også træning og sparring til partner organisationer som ønsker at arbejde med deres anti-korruptions indsats.

Fortrolig og troværdig mulighed for at gøre opmærksom på korruption

Folkekirkens Nødhjælp har en fortrolig og godkendt ordning for indsendelse af klager. Klagemekanismen er åben for mange typer af klager, også dem der handler om hvordan vi gør vores arbejde, men den er også hjertet i vores behandling af korruptionssager og sager om mistænkt korruption.

Alle medarbejdere og ledere i Folkekirkens Nødhjælp i Danmark og udlandet, som modtager en sensitiv klage, er forpligtede til at informere nærmeste leder og indsende klagen via dette system. Ligeledes opfordres partnere og alle andre til at bruge systemet, hvis de mistænker korruption relateret til Folkekirkens Nødhjælp’s arbejde.

Der tilbydes ikke anonymitet, men fuld fortrolighed er sikret, og mekanismen er godkendt af Datatilsynet i Danmark for ansvarlig behandling af personfølsom data.

Mere om klagemekanismen her

Åben og gennemsigtig rapportering

I Folkekirkens Nødhjælp sætter vi en ære i fuld gennemsigtighed omkring vores arbejde, herunder med anti-korruption. Vi rapportere derfor årligt på alle de klager vi har behandlet gennem vores system.

Nedenfor kan du downloade klagerapporter fra de sidste 5 år. Hvis du ønsker adgang til tidligere rapporter, bedes du henvende dig til vores anti-korruptionsrådgiver eller den ansvarlige medarbejder i HR – kontakt os blot via den centrale email.

Klagerapporterne samler op på hele årets klager, og udkommer i det efterfølgende års første kvartal. Den indeholder alle typer af klager.

For at skabe yderligere gennemsigtighed rapporterer vi også løbende på vores korruptionssager i indeværende år. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis en offentliggørelse er i konflikt med vores ”non-disclosure” politik, der beskriver de særtilfælde, hvor Folkekirkens Nødhjælp af hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed ikke ønsker at offentliggøre konkrete oplysninger.

I visse tilfælde imødekommes dette så ved at offentliggøre en mere eller mindre anonymiseret beskrivelse af sagen.

På vores engelske hjemmeside kan man således få adgang til en fuld liste over sager i det indeværende år, samt uafsluttede sager fra tidligere år:

Liste over aktuelle korruptionssager

Kontakt

Isabella Hjorth-Falsted
Anti-korruptionsrådgiver
Mail: [email protected]