Støt

Indsamling 2020

Vi samler ind til ofrene for klimaforandringerne

Indsamlingsleder Bliv indsamler

Indsamling 2020:
For klimaforandringernes største ofre


Folkekirkens Nødhjælps Indsamling er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne.

Søndag den 8. marts 2020 samler vi ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken rammer. Ingen mad, når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter.

Den gode nyhed er, at løsningerne på en af hvor tids største problemer enten findes eller kan udvikles. Og det er vi gode til. Men vi har brug for dig for sikre at løsningerne når frem til dem, der har allermest brug for dem!

Giv hjælp til verdens fattigste ved at tilmelde dig som indsamlingsleder på linket øverst på siden.

Se også:
Bliv indsamlingsleder

Hvad går pengene til?

Næste års indsamling går til klimaløsninger i verdens fattigste lande.  

Som indsamler er du med til at:  

  • plante træer, der bremser den globale opvarmning. Samtidig er træer en vigtig kilde til mad, og de modvirker jordskred og oversvømmelser.   
  • anlægge diger, dæmninger og opsamlingssøer, der forhindrer oversvømmelser
  • bygge solide broer og bygninger, som ikke styrter sammen ved jordskred
  • etablere vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer rent drikkevand, når tørke og oversvømmelser rammer.
  • effektivisere landbruget og introducere nye fødevarer såsom qunioa og sukkerrør, der kan overleve tørke
  • installere og forbedre systemer og apps, som advarer befolkningen før et forestående uvejr

Sammen klæder vi verdens fattigste på til et klima i hastig forandring -og hvert et skridt tæller den 8. marts.

Du kan stadig støtte

Tusind tak for opbakningen til alle dem, som var med til at samle over 10 millioner kroner ind til verdens fattigste ved indsamlingen 2019.

Var du ikke hjemme, da vi var forbi i foråret, eller blev der slet ikke banket på din dør?

Send et valgfrit beløb via MobilePay til 285020 eller SMS 50 til 1911.
På forhånd tak!

Meld dig ind i klimakampen