Støt

Samarbejdspartnere

Samarbejdet omhandler projektet ’Håb til handling’, som skal oplyse børn og unge om klimaforandringer, og engagere dem til at gøre en forskel for den verden, som de lever i.
Se mere her

Samarbejdets fokus er den årlige sogneindsamlingen og andre kampagner, der har internationalt fokus, hvor FDF engageret deltager og støtter op om vores initiativer.
Læs mere her

Et fælles oplysningsprojekt rettet mod børn og unge skal oplyse om og engagere dem i klimaet og bæredygtig udvikling blandt børn og unge.
Læs mere her

Samarbejdets formål er at skabe engagement om klima og bæredygtig udvikling i kirker i Danmark.  
Læs mere her

Ungdomsorganisationen skaber engagement om verdensmålene i deres aktiviteter, etablerer nødboldturneringer og har en fast tilstedeværelse på Ungdommens Folkemøde.
Læs mere her

Danske friskolebørn hjælper børn i Afrika ved at bygge brønde! Undervisnings- og aktivitetsforløbet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og har fokus på, at danske børn kan bidrage aktivt til at ændre uligheder og uretfærdigheder i verden. Projektet indebærer en indsamling, hvor overskuddet går til at bygge brønde med rent vand i Afrika.
Se mere her

Sammen med Y’s Men Region Danmark arbejder vi for at spille en positiv rolle i verdens flygtningesituation. Det sker bl.a. gennem oplysningsarbejde, der skal sikre bedre forståelse for især flygtningebørn.
Se mere her

Samarbejdet handler om at skabe engagement om verdens flygtninge. Målet er at formidle viden og indsigt til danske børn, så de kan tale åbent om det at være flygtning i børnehøjde.
Læs mere her

Formålet med samarbejdet er at fremme rettighederne og livsvilkår for børn og unge, der sikrer dem skolegang.
Læs mere her

Skaber engagement om udvikling og internationale forhold blandt højskoleelever. I forløbet foreligger muligheden for at rejse til Palæstina, Malawi og Nepal, og efterfølgende deltage i Folkekirkens Nødhjælps oplysningskampagne i Danmark.
Læs mere her

Undervisningsforløbet 'Verdensborger' har til formål at styrke elevernes globale forståelse og engagement til at gøre en forskel i verden og i Danmark. Afsluttes med en tur til Palæstina.
Læs mere her

Uddannelsesforløbet ’Global’ har til formål at udvide elevens horisont og motivere dem til aktivt at deltage som verdensborgere. Det afsluttes med en studietur til Israel/Palæstina. 
Læs mere her

Samarbejdet ’Global Stifinder’ har det primære mål at styrke efterskoleelevernes forståelse og engagement. Forløbet afsluttes med en studietur til Cambodia, Malawi, Uganda og Zambia.
Læs mere her

’Global Teenager’ er et forløb i efterskolens undervisning med efterfølgende tur til Palæstina. Turen skal give eleverne større perspektiv og bedre forståelse for dem selv og den omkringliggende verden. 
Læs mere her

Samarbejdet sker igennem Global iværksætter-linjen på skolen, der oplyser  eleverne om andre kulturer og samfundsforhold, samtidig med, at de engageres i et udviklingsprojekt, hvor de gør en forskel. Osted Efterskole rejser til Malawi.
Se mere her

I gymnasielinjen ”Global” undervises eleverne i internationale forhold og får dermed indblik i global politik og religiøse og kulturelle problemstillinger. Holdet rejser til Nepal og oplever landets forhold og Folkekirkens Nødhjælps lokale projekter.
Se mere her

Undervisningsforløbet ’Global Learning’ skal lære eleverne at tage lokale og globale problemstillinger op. Afsluttes med en studietur til Cambodia.
Læs mere her