Palæstina – syv årtiers humanitær indsats

Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet på Vestbredden og i Gaza siden 1954. Vi er der stadig – mere end syv årtier senere.

© Aseel Baidoun

Folkekirkens Nødhjælps engagement i Palæstina begyndte, da Det lutherske Verdensforbund i kølvandet på konflikten over oprettelsen af staten Israel overtog driften af Augusta Victoria Hospital i Østjerusalem.

Hospitalet tog sig af syge palæstinensiske flygtninge, der ikke havde andre steder at søge hjælp. Folkekirkens Nødhjælp engagerede sig i at løfte den store opgave. Først på Augusta Victoria Hospital og siden på det kristne Al Ahlia Hospital i Gaza.

De efterfølgende år bidrog danske hospitalsledere og sygeplejersker til at opbygge professionelle hospitaler, der i dag er en vigtig del af det palæstinensiske sundhedsvæsen.

Arbejdet har siden 1948 udviklet sig på et bagtæppe af krigen i 1967, der kulminerede med besættelsen af Vestbredden og Gaza, to blodige intifadaer og årtiers diplomatiske forsøg på at forhandle en ende på besættelsen og en løsning på konflikten. Det er endnu ikke lykkedes. Konsekvenserne for den palæstinensiske og israelske civilbefolkning er enorme.

Folkekirkens Nødhjælp støtter i dag en række palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer, der arbejder hårdt for at afhjælpe de store humanitære behov i Palæstina og fremme demokrati, menneskerettigheder og folkeret.

Ikke mindst samarbejdet med palæstinensisk KFUM/K har i årtier bidraget til at fremme kvinders rettigheder og styrke lokalsamfunds robusthed. Men også til i samarbejde med danske efterskoler at plante tusindvis af oliventræer på Vestbredden, der beskytter bønder mod at miste deres jord til de ulovlige bosættelser.

Nøglen til at løse den humanitære krise og skabe fred er at styrke respekten for menneske- og folkeret fra alle parters side. Her spiller det internationale samfund en vigtig rolle. Det er Folkekirkens Nødhjælps mandat at arbejde for lige rettigheder for palæstinensere såvel som israelere, fremme respekt for menneske- og folkeret og understøtte en faktabaseret og nuanceret offentlig og politisk debat om den humanitære virkelighed på Vestbredden og i Gaza.

Vi arrangerer blandt andet delegationsrejser for politikere, kirkeledere og andre meningsdannere. Og ved at give vores palæstinensiske og israelske partnere en stemme i den danske og europæiske debat. Vores håb er, at det i sidste ende vil bidrage til retfærdighed, fred og fremtidsperspektiver for Palæstinas unge.


Et hvidt kort giver fornyet håb

Se i videoen her, hvordan et plastikkort hjælper 17-årige Maysaa og hendes familie i Gazastriben til en bedre fremtid.

Læs artiklen her: Et lille, hvidt plastikkort er en ny form for nødhjælp

Twitter LinkedIn Facebook