Støt

Hjælp udsatte familier

Støt udsatte familier - Vores minimumsbeløb er 3.000 kr.

Bliv Fast støtte
©Paul Jeffrey

Forestil dig, at du hver aften må lægge dit grædende barn sulten i seng. At du ikke kan sende dine børn i skole. Eller at bomber og skud tvinger dig til at flygte fra dit hjem.

Det er virkeligheden for familier i lande som Zimbabwe, Nepal og Syrien. De står hver dag op til en barsk kamp mod sult, fattigdom, krig og katastrofer. I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi for at give de udsatte familier et værdigt liv.

Og I kan være med året rundt ved at støtte fast.

Som fast støtte gør I det muligt for os at planlægge vores indsats i de lande, vi arbejder i, så effektivt som muligt.

Doner 3.000 kr og få et støttelogo

Vores minimumsbeløb er 3.000 kr, når du støtter årligt.
Støtter din virksomhed fast med mindst 3.000 kr. årligt, får I som tak et støttelogo til brug i egne medier – fx på jeres hjemmeside.

Dit bidrag kan fx give
1 familier husly
1 mennesker mad en dag
3 børn psykosocial hjælp

Giver I 100 kr. til vores arbejde, fordeler de sig generelt sådan, at:

  • 82 kr. går til familier i nød
  • 12 kr. går til indsamling og oplysning
  • 6 kr. går til administration

Se regnskabet

Skattefradrag for donationer

Som virksomhed kan I trække jeres donationer til Folkekirkens Nødhjælp fra i skat. Det maksimale fradrag i 2021 er 17.000 kr.

Vi indberetter automatisk jeres donationer til SKAT på jeres CVR-nr. For at opnå fradrag skal I derfor oplyse jeres CVR-nr.
Når der i forbindelse med en donation indgår et element af reklameydelse, fx støttelogo, har virksomheden mulighed for at få fuldt fradrag for beløbet som driftsudgift.

Det er op til jeres virksomhed at vurdere, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostning (f.eks. reklameudgift).

Læs mere om reglerne for fradrag på skat.dk

Det går jeres støtte til – et konkret eksempel

Folkekirkens Nødhjælp fortsætter 100 års tradition for handlekraft og innovation ved at udvikle og afprøve nye løsninger til fordel for mennesker i nød. En stor del af vores arbejde koncentrerer sig om klimahjælp, da klimaforandringerne rammer verdens fattigste hårdest.

I Kenya etablerer vi fx køkkenhaver og skaber adgang til vand. Se bare her:


Jeres støtte gør os i stand til at hjælpe de mennesker i verden, der har allerstørst behov. Læs mere om, hvordan vi arbejder