© Daniel Østergaard Kvinder og en mand kigger på afgrøder

GLOBUS: FDF og Folkekirkens Nødhjælp

Børn, unge og voksne arbejder med på verdensmålene.

GLOBUS er et femårigt projektsamarbejde mellem FDF og Folkekirkens Nødhjælp.  Vi sætter fokus på verdensmålene sammen med børn, unge og voksne i FDFs kredse og skaber rammer for bæredygtig handling – lokalt som globalt.

Hvem?

FDF er en børne- og ungdomsorganisationen, som på landsplan har 350 kredse og 25.000 medlemmer. GLOBUS bygger videre på et mangeårigt samarbejde med udgangspunkt i et fælles ønske om at udvikle børn og unges globale forståelse og engagement. Partnerskabet tager udgangspunkt i FDFs og Folkekirkens Nødhjælps grundlæggende værdier og folkekirkelige forankring.

Hvad?

I perioden fra 2019 til 2023 samarbejder Folkekirkens Nødhjælp og FDF om verdensmålsprojektet, GLOBUS. Gennem projektet vil FDFere arbejde med FNs verdensmål og skabe kreative, lærerige og sjove aktiviteter for børn og unge for at få mod og lyst til at gøre en forandring for den verden, vi deler. Med udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Nepal gør projektet både børn og voksne i FDF klogere på, hvordan man kan gøre en forskel og sætte en bæredygtig kurs for verden.

Hvordan?

Projektet sætter særligt fokus på tre af de 17 Verdensmål, som FDF-kredse over hele landet kan arbejde med ved deres ugentlige møder, på sommerlejre eller til landsdækkende arrangementer:
Mål 12: ‘Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: ‘Klimaindsats’
Mål 15: ‘Livet på land’

Et bærende element er fortællinger, billeder og materiale fra Folkekirkens Nødhjælps bæredygtighedsprojekter i Nepal, som børn og unge møder og omsætter til handling.

Læs mere: www.fdf.dk/globus


Kontakt

Konsulent for folkelige og kirkelige relationer
Sarah Krøger Ziethen
Projektleder
Jonas Holmgaard Hundebøll