© Folkekirkens Nødhjælp En mand og en kvinde står parat til spørgsmål omkring "Kirken & verdensmålene

Kirken og verdensmålene

Folkekirkens Nødhjælp inviterer til et projekt, der skal inspirere og engagere til at arbejde med tro og udvikling.

De 17 Verdensmål – bæredygtighedsmål – blev vedtaget på FN’s generalforsamling i 2015, og de har siden fået bred opbakning fra 193 lande. Målene, der frem mod 2030 skal gøre vores verden til et bedre sted at leve, omfatter temaer som bekæmpelse af fattigdom og sult, ansvarligt forbrug, klima, fred og retfærdighed samt opbygning af stærke institutioner.

Folkekirkens Nødhjælp sætter fokus på Verdensmålene

Verdensmålene er på dagsordenen globalt og i høj grad også i Danmark. Det gælder både i erhvervslivet, foreninger og i det offentlige liv. Spørgsmålet bliver så: Skal og hvordan kan kirken, fællesskaber og enkeltpersoner tage del i arbejdet med Verdensmålene? Det ønsker Folkekirkens Nødhjælp at sætte fokus på med projektet Kirken & Verdensmålene.

Målgruppe: Deltagerne i Verdensmålsprojektet kan være mange. Det kan være kirkefolk – menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og frivillige – aktører i lokalområdet, frivillige i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsarbejde eller sogneindsamling, og måske andre der er optaget af verden.

Form: Vi tilbyder et programforløb efter aftale indholdende foredrag, åben diskussion og refleksion, som ledes af medlemmer af en gruppe af seniorfrivillige tilknyttet Folkekirkens Nødhjælp.

Praktisk:

Projektet Kirken & verdensmålene formidles af frivillige seniorer i Folkekirkens Nødhjælp. 
Christel Eyermann, Poul Møller Petersen, Birgitte Thyssen og Finn Dyrhagen har med præste- eller undervisningsbaggrund beskæftiget sig intensivt med Verdensmålene og været på studiebesøg i Uganda.
Der betales foredragshonorar til Folkekirkens Nødhjælp, ligesom transport afregnes.


Kontakt

Chefkonsulent
Birthe Juel Christensen
Seniorfrivillig projektmedarbejder
Finn Dyrhagen