Stop omskæring

Hvert 15. sekund bliver en pige omskåret. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper omskæring af piger.

Omskæring af piger har store sundhedsmæssige konsekvenser og kan i værste fald koste menneskeliv.

Der findes forskellige typer af pigeomskæring. Infibulation er den mest omfattende. Det praktiseres særligt i Somalia, Sudan og Etiopien. Indgrebet omfatter fjernelse af klitoris, de indre kønslæber og delvis de ydre kønslæber. Det resterende væv sys sammen, så der kun efterlades en lille åbning til passage af urin og menstruationsblod.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper alle typer af omskæring af piger.

Fakta om omskæring

 • Op mod 200 millioner kvinder verden over er omskåret ifølge UNICEF.
 • Flere end 2 milllioner piger og unge kvinder omskæres hvert år – det svarer til, at fire piger omskæres hvert minut.
 • Langt de fleste piger omskæres, inden de fylder 15 år.
 • Omskæring er dokumenteret i mere end 29 lande (hovedsageligt i Afrika og Mellemøsten).
 • I mange tilfælde foretages omskæring med barberblade, urene knive eller glasskår. Ved ceremonier, hvor flere piger omskæres samtidig, kan urene redskaber overføre sygdomme.
 • Under indgrebet oplever pigerne smertechok, blødning, smertefuld vandladning, infektion, blodforgiftning, stivkrampe og psykisk chok pga. indgrebets karakter.
 • Omskæring kan få voldsomme konsekvenser for pigerne senere livet – både fysisk og psykisk: Smerter ved menstruation, underlivssmerter, kronisk underlivsbetændelse, som kan føre til barnløshed, invaliderende vandladningsproblemer, komplikationer i forbindelse med svangerskab og fødsel, smerte ved samleje og seksuelle problemer.
 • Forældre, der har mulighed for at betale for det, kan få indgrebet udført på sygehus under bedøvelse og mere hygiejniske forhold.
 • Omskæring af piger og unge kvinder foregår i hele verden. Det er en gammel tradition, som ikke er bundet op på en bestemt religion.
Stop omskæring

I Etiopien har omskæring af piger været forbudt siden 2004, og regeringen arbejder aktivt mod omskæring bl.a. gennem et omfattende oplysningsarbejde.

Alligevel skønnes det, at der stadig er 25 millioner etiopiske piger og kvinder, som er blevet omskåret.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper omskæring i Etiopien ved at:
 • Styrke piger og kvinder gennem netværk og selvhjælpsgrupper
 • Undervise og lave oplysningsarbejde på skoler
 • Hjælpe piger og kvinder til at blive økonomisk uafhængige, så de kan modstå presset fra familie og omverden om omskæring
 • Efteruddanne de kvinder, der lever af at omskære, så de kan få et andet indtægtsgrundlag
 • Uddanne og oplyse lokalsamfund, religiøse ledere samt politi og sundhedspersonale om farerne ved omskæring
 • Engagere religiøse ledere i aktivt at arbejde for at ændre normer og praksisser.

Nytter det?

Ja! På 15 år – fra 2000 til 2015 – er andelen af omskårne piger og kvinder i alderen 15 til 19 år faldet fra 74 procent til 47 procent.

For etiopiske piger og kvinder i alderen 15 til 49 år er tallet højere. 65 procent af dem er omskåret.

Nye undersøgelser viser også, at etiopiernes opbakning til omskæring er stærkt faldende.

Over 80 procent af etiopierne mener, at pigeomskæring skal stoppe.

I 2000 var 3 ud af 10 piger og kvinder imod pigeomskæring. I 2016 steg det til 8 ud af 10 piger og kvinder.

Kilder: UNICEF, Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen.

Twitter LinkedIn Facebook