© Sofia Wraber Udsigt fra en top i Etiopien

Compliance

I Folkekirkens Nødhjælp sikrer vi compliance af både intern og ekstern regulering gennem et omfattende kontrolsystem. Compliance-systemet er særligt vigtigt for at kunne leve op til Folkekirkens Nødhjælps kerneværdier, og bidrager til transparens og ansvarlighed i Folkekirkens Nødhjælps arbejde – både i Danmark og i de enkelte lande, hvor vi arbejder.

Vores compliance-arbejde ledes af forskellige interne og eksterne krav, der afspejles i Folkekirkens Nødhjælps politikker, manualer og retningslinjer, hvoraf nogle eksempler er nævnt i listen nedenfor:

 • Code of Conduct 
 • Politik for forebyggelse mod seksuel udnyttelse og misbrug
 • Politik for beskyttelse af børn
 • Anti-korruptions politik
 • Core Humanitarian Standard 
 • General databeskyttelsesforordning (GDPR)
 • Counter Terrorism Compliance Policy 
 • Risiko management politik
 • Menneskerettigheds politik
 • Klima politik
 • Regnskab manual
 • Procurement manual 

For at sikre, at politikker og guidelines følges er Folkekirkens Nødhjælp afhængig af sine dedikerede medarbejdere og de relevante enheder indenfor områderne. For eksempel er Folkekirkens Nødhjælps indkøbs enhed i Danmark, sammen med alle indkøbs medarbejderne i de lande vi arbejder i, ansvarlige for alt compliance-arbejdet relateret til indkøb både internt i Folkekirkens Nødhjælp, men også i forhold til vores partnere.

Derudover har Folkekirkens Nødhjælp en enhed for Strategi Udvikling og Kvalitetssikring, der har til opgave at sikre at hele organisationen følger en uniform tilgang til udvikling, implementering og afslutning af projekter og programmer. Denne enhed har det generelle overblik over alle compliance-områder og koordinerer compliance-opgaver på tværs af organisationen, når der er behov for dette. Yderligere sikrer enheden, at der er en ensformig tilgang til Folkekirkens Nødhjælps program og projekt arbejde, og at resultaterne lever op til de gældende kvalitets standarder, dette gøres gennem program og projekt manualen.


Kontakt

Han Van Kammen
Compliance Coordinator
+45 5060 4092
hvka@dca.dk


Læs mere