Støt

Nødstrøm

Skab grønt håb over elregningen

©Jakob Dall

Nødstrøm planter håb og gør fremtiden grønnere for alle

Nødstrøm er grøn strøm fra danske vindmøller. Det er samtidig klimahjælp til verdens fattigste, der hver eneste dag lever med klimaforandringerne. Læs mere her

©Jakob Dall

Hvad er Nødstrøm?

Natur-Energi har siden 2009 samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om sikre hjælp til de mennesker, der står i første række, når klimakatastroferne rammer.

Vi har i år skruet op for klimaambitionerne og gjort Nødstrøm 100% klimaneutral, fordi vi sørger for at plante træer, der kompenserer dit elforbrug.

Til en fair pris kan du tænde for strømmen med god samvittighed. Det kan du, fordi du med dit abonnement:

 1. Planter i træer i Uganda, der gør produktionen af din strøm 100 % klimaneutral
 2. Investerer i klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne
 3. Sikrer akuthjælp, når klima-skabte katastrofer rammer.

Kun ved at investere i alle tre initiativer, kan vi sammen skabe håb og gøre fremtiden grønnere for alle.

Bestil Nødstrøm

Bestil Nødstrøm og gør fremtiden grønnere

Læs mere om, hvad det koster at blive kunde hos Nødstrøm

©Mikkel Østergaard

Nødstrøm planter håb og gør fremtiden grønnere for alle

Klimaforandringerne rammer os alle. Det går især hårdt ud over verdens fattigste.

Folkekirkens Nødhjælp er til stede i verdens klimabrændpunkter og redder liv. Når er der er tørke og høsten slår fejl. Når oversvømmelser og cykloner ødelægger folks hjem.  Når hele samfund bryder sammen og mennesker drives på flugt.

Nødstrøm, er 100% klimaneutral strøm, fordi vi sørger for at plante træer, der kompenserer dit elforbrug. Det er samtidig klimahjælp til verdens fattigste, der hver eneste dag lever med klimaforandringerne.

 

©Mikkel Østergaard

Det går hjælpen til

Som Nødstrømskunde bidrager du til tre ting:

1 - Plante skov, der er med til at reducere de drivhusgasser, der er årsagen til klimaforandringerne. Skoven kompenserer for dit CO2-aftryk og kommer samtidig lokalbefolkningen i Uganda til stor gavn.

 • Træerne plantes i Uganda, hvor der er akut brug for træplantning pga. mange års skovrydning. Netop skovrydning har skabt store sultproblemer og er med til at forværre klimaforandringerne.
 • Træerne plantes i områder, der ellers er øde. Det sikrer bedre jordforhold, som giver bønderne en bedre høst og kvæg bedre græsningsmuligheder. ​
 • Træerne er med til at modvirke jordskred og oversvømmelser, pog så skaber de skygge. ​
 • Træerne per en vigtig kilde til mad og naturmedicin, mens de vokser. ​
 • Træerne skaber arbejdspladser da træerne kræver løbende pleje.

2 - Opbygge klima-robuste samfund, så verdens fattigste står stærkere i kampen mod klimaforandringerne f.eks. ved at:​

 • Anlægger diger, dæmninger og opsamlingssøer, der forhindrer oversvømmelser​
 • Bygger solide broer og bygninger, som ikke styrter sammen ved jordskred​
 • Effektiviserer landbruget og introducere nye klimaresistente fødevarer såsom quinoa og sukkerrør, der kan overleve tørke ​
 • Etablerer vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer rent drikkevand, når tørke og oversvømmelser rammer
 • Alternative energikilder som solceller og biobriketter

3 - Sikre katastrofehjælp til verdens fattigste, når de bliver ramt af klimakatastrofer i form af oversvømmelser, tørke, sult. Katastrofehjælpen redder liv og hjælper ofrene på fode igen, så de kan leve værdige liv – og blive i stand til at modstå fremtidige kriser og katastrofer.

Kun ved at investere i alle tre initiativer, skaber vi håb og bæredygtig udvikling. Men vi skal samtidig huske på, at arbejdet med klimahjælp og klimakompensation i verdens fattigste lande slet ikke er nok. Vi bør hver især mindske vores aftryk og passe bedst muligt på klodens ressourcer.

På den måde kan vi i fællesskab sikre en grønnere og bedre fremtid for alle.

Bestil Nødstrøm