Bliv klogere på dit tekstilaffald og hjælp klimaet

Nye initiativer for affaldssortering skal give grøn omstilling luft under vingerne.

I dag bliver under 1% af alle tekstiler genanvendt, mens resten ender som affald. Det sætter dybe aftryk på klimaet, og derfor skal langt mere tekstil fremover genbruges. Her kan du blive klogere på dit tekstilaffald og knivskarp på, hvordan du passer på jorden ved at genbruge mere og sortere bedre.

tekstiler sætter klimaet under pres

Tekstiler er den fjerdestørste klimasynder i Europa.

Det skyldes blandt andet, at produktionen udleder store mængder CO2, og at vi i dag smider en alt for stor andel ud.

Derudover forurener tekstiler miljøet. Et færdigt tekstilprodukt består af mange typer fibre, som er udvundet af råmaterialer.

Desværre er det i dag langt billigere at bruge syntetiske materialer, når vi producerer tekstiler. Og faktisk udgør plastik i gennemsnit 60-70% af vores garderobe.

Når du smider dine hullede sokker i tekstilaffald, gør du dem derfor til en ressource, der på ny kan blive en del af produktionskæden. Du skåner klimaet og bidrager til, at vi kan genanvende langt flere tekstiler i fremtiden.

Men en forkert sortering kan medføre, at de andre sorterede genstande må kasseres. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvad der skal sorteres i den nye container.

Sådan sorterer du Tekstilaffald:

Få styr på, hvad der skal i din nye container

Derfor skal vi nu sortere vores Tekstilaffald

EU lovgiver i de her år på en lang række områder, der skal fremme den bæredygtige omstilling. Som en del af det nye Affaldsrammedirektiv, skal EU-borgernes tekstilaffald nu indsamles og sorteres.

På den måde skal det være nemmere at genanvende husholdningernes tekstilaffald til nye produkter, så vi reducerer vores fælles klimaaftryk.

Europæernes tekstilproduktion kræver plads, der svarer til 4 gange Danmarks areal

Har du også fået en container til tekstilaffald?

I Danmark har vi allerede efterlevet EU’s krav. Det har vi gjort ved at ændre vores egen Affaldslov og starte den særskilte indsamling af danskernes tekstilaffald.

Tekstilaffaldet bliver hentet af kommunen og kørt afsted til sortering. Herefter sorteres det efter fibertyper og behandles, så det kan genanvendes.

Ny lovgivning for tekstilaffald og bæredygtig produktion

EU’s Affaldsrammedirektiv: Træder i kraft den 1. januar 2025.

Forpligter alle medlemsstater til en særskilt indsamling af borgernes tekstilaffald.

Den danske Affaldsbekendtgørelse: Trådte i kraft den 1. juli 2023.

Forpligter danske kommuner til at indsamle husholdningers tekstilaffald.

I EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler: Beskriver EU kommissionen forslag til mere bæredygtig produktion af alle EU´s markedsførte tekstilprodukter. Dele af strategien er allerede blevet til lovgivning.

genbrug mere, spild mindre

Hvis du vil spare på din egen CO2-udledning, kan du altså vælge at kigge på dit tøjforbrug.

Selvom dit tøjforbrug kun dækker under halvdelen af dit samlede tekstilforbrug, svarer det til, at du hvert år køber 30 nye t-shirts.

Tøjproducenter har derudover en stor indflydelse på mængden af spild. I Danmark bliver ca. 677 tons nyt tøj bliver hvert år smidt ud, før det overhovedet kommer i butikkerne.

Køb genbrug

Der er mange fysiske og online genbrugsbutikker, hvor du kan finde alt fra møbler til tøj. I Folkekirkens Nødhjælps over 100 butikker kan du gå på jagt efter gode fund til lave priser. Overskuddet går til vores arbejde.

Mangler du lidt inspiration til at komme i gang? Her kan du læse om, hvordan du får max ud af din genbrugsbutik.

Sælg eller donér dit tøj

Har du selv noget tøj eller andre produkter, som du gerne vil give nyt liv? Hvis det i følge din nye guide er klar til genbrug, tager vi meget gerne imod jeres donationer i både vores genbrugsbutikker eller tøjcontainere.

I 2023 solgte vores genbrugsbutikker…

867.152 stykker tøj og tekstiler. Læs mere om, hvordan vi arbejder med genbrug her.


Kvinde arbejder i sin køkkenhave. Illustration til Folkekirkens Nødhjæpls klimahjælper. © Jakob Dall

5 ting, du kan gøre for klimaet

Genbrug, madspild og grønne gaver.
Bliv klogere på alt det, du kan være med til gøre for at passe endnu bedre på klimaet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om tekstilaffald

Hvilken indflydelse har tekstilproduktionen på klimaet?

Når tekstiler skal udvindes og behandles, er det på bekostning af klimaet. EEA har lavet en undersøgelse, som viser tekstilernes påvirkning på klima og miljø:

Den 4. største miljø- og klimasynder 
Forbruget af tekstiler i Europa den fjerdestørste miljø- og klimasynder. Foran tekstiler er de største syndere boliger, fødevarer og mobilitet.
 
Den 3. største forbruger af vand og land 
Tekstilproduktionen i Europa, har det tredjestørste forbrug af vand og landareal. 
 
Den 5. største forbruger af råmaterialer og udledning af drivhusgasser 
Tekstilproduktionen i Europa er den femtestørste forbruger af råmateriale og den femtestørste udleder af drivhusgasser. 

Hvad siger EU om tekstilaffald i Affaldsrammedirektivet?

Fra den 1. januar 2025 skal alle EU’s medlemslande begynde en særskilt indsamling af tekstilaffald, ifølge Affaldsrammedirektivet

I direktivet står der blandt andet: 
“For at undgå en affaldsbehandling, der fastlåser ressourcer på affaldshierarkiets laveste niveauer, øge andelen af affald, der forberedes til genbrug eller genanvendes, skabe mulighed for genanvendelse af høj kvalitet og fremme brugen af sekundære råstoffer af høj kvalitet.” 

Med andre ord, betyder det, at vi i den nye affaldslov skal sikre indsamling af tekstile materialer, så det bliver muligt at genanvende materialerne i stedet for, at det bliver brændt og går til spilde. 

Hvad har “fast fashion” med den stigende mængde af tekstilaffald at gøre?

I forslaget til ændring af Affaldsrammedirektivet fastslår man, at “fast fashion” forværrer mængden af tekstilaffald.  

Ifølge Earth.Org er “fast fashion” et begreb, der beskriver store modeproducenter, som driver hurtig tøjproduktion i lav kvalitet og sælger de nyeste trends til en billig pris. 

Tøjet i denne produktion består i høj grad af syntetiske fibre, hvilket kræver rigtig meget energi at omdanne, og det udleder store mængder CO2. 
 
Fast fashion er en produktion, som gennem årene har vist sig som profitabel. Derfor er industriens forretningsmodel svær at ændre, selvom det vil være det bedste for miljøet.  

Hvor stort er en EU-borgers tekstilforbrug?

Generelt ligger danskernes tøjforbrug 35% over verdens samlede gennemsnit. Men vores tøforbrug er kun en lille del af vores samlede mængde forbrug af tekstiler.

Ifølge EEA svarer en EU-borgers gennemsnitlige tekstilforbrug til 15kg per person. Det er fordelt ud på 6.0kg beklædning, 6.1kg husholdningstekstiler og 2.7kg fodtøj.

Hvad sker der med det indsamlede tekstilaffald?

Det er kommunernes ansvar at samle tekstilaffald ind fra husholdningerne. 

Miljøstyrelsen har listet de processer, tekstilaffaldet gennemgår, efter du har smidt det i containeren. Læs Miljøstyrelsens egen beskrivelse her.

Først grovsorteres det indsamlede tekstil gennem, hvor det våde tekstilaffald bliver frasorteret, så det ikke forurener resten.

Efterfølgende sorteres det igen af flere omgange, så uegnet tekstilaffald ikke bliver genanvendt. Resten bliver inddelt i fibertyper og farver, inden det genanvendes gennem mekansike eller kemiske processer.

Til sidst kan det genanvendes på ny til nye tekstiler, som du kan finde i tøjprodukter, isolering, fyld til møbelhynder og bilsæder, klude og tæpper. 

Se også en video fra Kredsløb, der viser, hvordan de genanvender tekstilaffald.

Twitter LinkedIn Facebook