© Mike Kollöffel

Nødstrøm

Bidrag til træplantning og klimatilpasning via din elregning

Nødstrøm er grøn strøm fra danske vindmøller. Som Nødstrøm-kunde bidrager du via dit el-abonnement til træplantning i Uganda, og er med til at sikre klimatilpasning og nødhjælp, i de områder der er hårdest ramt at klimaforandringerne.

Hvad er Nødstrøm?

Natur-Energi har siden 2009 samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om klimahjælp i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Sidenhen har vi udvidet samarbejdet, og udviklet el-produktet Nødstrøm.

Nødstrøm har to grønne blade. Det betyder, at den strøm du køber, udelukkende kommer fra vedvarende energikilder. Samtidig kompenseres CO2-udledningen svarende til dit strømforbrug via træplantning.

Til en fair pris bidrager du via dit el-abonnement til:

  • Træplantning i Uganda, der sikre et CO2-optage tilsvarende til dit el-forbrug
  • Klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne
  • Akuthjælp, når klima-skabte katastrofer rammer

Kun ved at investere i alle tre initiativer, kan vi sammen skabe håb og gøre fremtiden grønnere for alle.

Klimaforandringerne rammer særligt verdens fattigste lande

Klimaforandringerne skaber ekstreme vejrfænomener og stigende temperaturer. Det mærkes særligt i verdens fattigste lande, hvor klimarelaterede katastrofer som tørke, oversvømmelser og cykloner har ødelæggende konsekvenser.

Det ekstreme vejr har stor risiko for at beskade både bebyggelse og landbrug, og dermed mange menneskers livsgrundlag.

Derfor er Folkekirkens Nødhjælp til stede med katastrofehjælp, når klimarelaterede katastrofer rammer et samfund. Samtidig arbejder vi på langsitede løsninger, der skal sikre tilpasning til nye vejrforhold.

Som Nødstrømskunde bidrager du til 3 initativer:

Træplantning

En del af løsningen i kampen mod klimaforandringer er træplanting. Træer optager CO2 fra atmosfæren og lagrer det i årevis. Som Nødstrøm-kunde bidrager du via din elregning til træplantning i Uganda, svarende til dit el-forbrug. Træerne plantes samarbejde med lokale landbrugsforeninger, skoler, kirker.

Udover CO2-optaget bidrager træerne til lokalbefolkningen iform af frugter, som kan spises eller sælges. Desuden er træerne med til at modvirke jordskred og oversvømmelser og skabe skygge.

Læs mere om hvordan trærne plantes:
Træer giver skolebørn vigtig skygge og mad

Klimatilpasning

Som Nødstrøm-kunde bidrager du også til arbejdet med klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Klimatilpasning kan f.eks. være introduktion til tørkeresistente afgrøder, og etablering af vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser.

Klimatilpasning er en afgørende del af kampen mod klimakrisen fordi klimaforandringerne har allerede har store konsekvenser.

Katastrofehjælp

Katastrofehjælpen redder liv og hjælper mennesker på fode igen, så de kan leve værdige liv – og blive i stand til at modstå fremtidige kriser og katastrofer.

Kun ved at investere i alle tre initiativer, skaber vi håb og bæredygtig udvikling. 

Mange danskere har fokus på, hvordan de kan give et bidrag. Gennem vores grønne elprodukter kan du alene ved dit valg af strøm være med til at øge andelen af vedvarende energi i elnettet og samtidig bidrage til en mere langsigtet grøn omstilling ved at plante træer i Uganda.
Jakob Bundgaard, adm. Direktør i Natur-Energi