© Mike Kollöffel

Nødstrøm, få grøn strøm

Bidrag til træplantning og klimatilpasning via din elregning

Nødstrøm er grøn strøm fra danske vindmøller. Som Nødstrøm-kunde bidrager du via dit el-abonnement til træplantning i Uganda, og er med til at sikre klimatilpasning og nødhjælp i de områder, der er hårdest ramt at klimaforandringerne.

Hvad er grøn strøm fra Nødstrøm?

Natur-Energi har siden 2009 samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp om klimahjælp i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Sidenhen har vi udvidet samarbejdet og udviklet el-produktet Nødstrøm, der gør det let at skifte til grøn strøm.

Nødstrøm har to grønne blade. Det betyder, at den strøm du køber, udelukkende kommer fra vedvarende energikilder. Samtidig kompenseres CO2-udledningen svarende til dit strømforbrug via træplantning.

Til en fair pris bidrager du via dit el-abonnement til:

  • Træplantning i Uganda, der sikrer et CO2-optag svarende til dit el-forbrug
  • Klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne
  • Akuthjælp, når klimaskabte katastrofer rammer

Ved at investere i alle tre initiativer kan vi sammen skabe håb og gøre fremtiden grønnere for alle.


Klimakrisen kalder på handling

Klimaforandringerne rammer verdens fattigste særligt hårdt

Klimaforandringerne skaber ekstreme vejrfænomener og stigende temperaturer. Det mærkes særligt i verdens fattigste lande, hvor klimarelaterede katastrofer som tørke, oversvømmelser og cykloner har ødelæggende konsekvenser.

Det ekstreme vejr har stor risiko for at beskade både bebyggelse og landbrug og dermed mange menneskers livsgrundlag.

Derfor er Folkekirkens Nødhjælp til stede med katastrofehjælp, når klimarelaterede katastrofer rammer et samfund. Samtidig arbejder vi på langsitede løsninger, der skal sikre tilpasning til nye vejrforhold.

Illustration til side om billig grønt strøm fra Natur-Energi i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Når du vælger grøn strøm, bidrager du til tre initativer:

Træplantning

En del af løsningen i kampen mod klimaforandringer er træplanting. Træer optager CO2 fra atmosfæren og lagrer det i årevis. Som Nødstrøm-kunde bidrager du via din elregning til træplantning i Uganda svarende til dit el-forbrug. Træerne plantes samarbejde med lokale landbrugsforeninger, skoler, kirker.

Udover CO2-optaget bidrager træerne til lokalbefolkningen i form af frugter, som kan spises eller sælges. Desuden er træerne med til at modvirke jordskred og oversvømmelser og skabe skygge.

Klimatilpasning, en del af løsningen

Som Nødstrøm-kunde bidrager du også til arbejdet med klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Klimatilpasning kan for eksempel være introduktion til tørkeresistente afgrøder og etablering af vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser.

Klimatilpasning er en afgørende del af kampen mod klimakrisen fordi klimaforandringerne har allerede har store konsekvenser.

Katastrofehjælp

Katastrofehjælpen redder liv og hjælper mennesker på fode igen, så de kan leve værdige liv – og blive i stand til at modstå fremtidige kriser og katastrofer.

Ved at investere i alle tre initiativer skaber vi håb og bæredygtig udvikling.

Mange danskere har fokus på, hvordan de kan give et bidrag. Gennem vores grønne elprodukter kan du alene ved dit valg af strøm være med til at øge andelen af vedvarende energi i elnettet og samtidig bidrage til en mere langsigtet grøn omstilling ved at plante træer i Uganda.
Jakob Bundgaard, adm. Direktør i Natur-Energi

Vær med til at redde liv og skabe håb for fremtiden

Du kunne også været interesseret i…