© Yilmaz Polat solceller på en grøn mark

Internationale erhvervspartnerskaber

Størstedelen af vores arbejde foregår ude i verden. Vores internationale erhvervspartnerskaber bidrager til bæredygtig vækst og innovative løsninger i markeder, hvor behovet for samtænkning af løsninger der bidrager til FN’s Verdensmål er stort. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med flere danske og lokale virksomheder om forretningsudvikling i de lande, vi er til stede i – særligt i Afrika og Asien.

Et samarbejde hviler på virksomheders tekniske kompetencer og forretningsforståelse med Folkekirkens Nødhjælps indsigt i lokale forhold og arbejde med langsigtet udvikling via lokale netværk.

Ambitionerne for vores samarbejder hviler i høj grad på ideen om ligeværdige partnerskaber, innovation og fælles værdiskabelse for en mere retfærdig og bæredygtig udvikling.

I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi særligt med Verdensmål 1 (fattigdomsbekæmpelse), 2 (fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug), 8 (anstændige jobs og lokal markedsudvikling), 13 (klima), 16 (retfærdige samfund) og 17 (partnerskaber og ansvarlighed). Læs mere om hvordan vi arbejder med FN’s Verdensmål.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder desuden i tråd med FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv for at fremme samfundsansvar og bæredygtige forretningsmodeller som en integreret del af vores engagement med virksomheder. Læs mere om hvordan vi arbejder med virksomheder samfundsansvar.Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du blot at høre mere om dine mange muligheder, så skriv til: erhverv@dca.dk