Støt

Danske investeringer i afrikansk landbrug gemmer sig i mørket

16.03.2015

©Folkekirkens Nødhjælp

De danske pensionskasser PKA, Pension Danmark og Danica investerer tilsammen 762 millioner kroner i afrikansk landbrug. Det viser rapporten Pensionspenge i Afrikansk Landbrug, som Danwatch har udarbejdet for Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp og CARE Danmark. Investeringer er vigtige, for de sikrer udvikling og mindsker fattigdom i Afrika.

Men rapporten viser, at pensionskassernes investeringer gemmer sig i mørket. Ingen kan reelt vide, om de danske pensionspenge gavner – eller direkte skader – afrikanerne.

”Den manglende gennemsigtighed er et stort problem. Afrikanske bønder tørster efter investeringer, og danske penge kan være med til at bekæmpe sult og skabe arbejdspladser. Men de kan også gøre stor skade og modarbejde basale menneskerettigheder, hvis de frarøver bønderne deres jord eller tvinger dem til slavelignende kontraktforhold,” siger Marianne Haahr fra CARE Danmark.

Se også: Investér i en klimaaftale 

Menneskerettighederne skal respekteres

Rapporten viser, at det er umuligt for en almindelig dansker at vide, hvad hans pensionsindbetalinger reelt investeres i. Alle tre pensionskasser forvalter deres investeringer gennem fonden Silverland, som har hovedsæde i Luxembourg. Af ’konkurrencehensyn’ ønsker hverken Silverland eller de tre pensionskasser at uddybe deres investeringer.

Konkurrencehensynet vejer dog ikke tungere end pensionskassernes forpligtelse til at sikre, at deres investeringer er ansvarlige både socialt og miljømæssigt. Men ifølge rapporten er de flotte principper om ’ansvarlige investeringer’ en rodebutik af frivillige erklæringer, som langt fra dækker alle menneskerettigheder – eksempelvis kan retten til mad overses, hvis landbrugsinvesteringer i jordlod ikke tager hensyn til de fattige bønder, som lever af at dyrke jorden i forvejen.

Det bliver ikke mindre problematisk af, at kontrollen med investeringernes effekter i overvejende grad overlades til Silverland selv.

”Pensionskasserne skal gøre langt mere ud af at sikre, at FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv overholdes. Det stiller blandt andet krav om åbenhed i forhold til investeringernes mulige negative effekter på menneskerettighederne, og til hvordan investeringerne adresseres,” siger Gitte Dyrhagen Husager fra Folkekirkens Nødhjælp.

Winfred i Cambodja er en af mange, som bliver hjulpet hver gang der bliver givet en ged
©Mai Gad

Ministers fond skal efterleve retningslinjer

Om investeringer i afrikansk landbrug både kan skabe profit for investorer og fremme fødevaresikkerheden, optager også handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Han præsenterer snart en investeringsfond, som skal sætte endnu mere skub i danske investeringer i afrikansk landbrug.

Danske skattekroner skal tiltrække pensionsmillioner til projekter i Afrika, så fattige bønder får bedre levevilkår, og fonden tjener penge.

På baggrund af DanWatch-rapporten mener Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp og CARE Danmark, at det er afgørende, at den nye fond kræver informationer om investeringsprojekterne, og at projekterne efterlever retningslinjerne for ansvarlige investeringer helt fra begyndelsen.

”Vi opfordrer ministeren til at sikre, at landbrugsinvesteringsfonden som minimum lever op til FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Hvis ministeren alvorligt mener, at skattekronerne skal bekæmpe sult og fattigdom og ikke bare tjene penge til investorerne, skal menneskerettighederne indarbejdes i forretningsmodellen,” siger Kirsten Hjørnholm Sørensen fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Mogens Jensen præsenterer en investeringsfond, som skal sætte endnu mere skub i danske investeringer i afrikansk landbrug
©Jantzen

Læs også: Vær med i kampen mod sult og fattigdom.