Kikseproduktion i Addis Ababa

Proteinkiks i Etiopien

Et partnerskab mellem danske og etiopiske virksomheder danner rammen for udviklingen af en proteinrig kiks baseret på kikærter.

Projektet skal demonstrere de lokale udviklingseffekter, som opstår, når hidtil eksporterede varer produceres og udvikles lokalt.

Novozymes, Arla og Folkekirkens Nødhjælp er – med støtte fra den danske regering – i fuld gang med at udvikle en sund kiks med lavt sukkerindhold og højt proteinindhold. Projektet hviler i høj grad på Verdensmål 2 om af afskaffe sult.

Projektet sker i samarbejde med den etiopiske kiksefabrik, Moya Foods Complex, som er markedsførende indenfor kikseproduktion til lavindkomstforbrugere i Etiopien. Kiksen baseres på kikærter, der er en lokal afgrøde i Etiopien. Kikærter er både ekstremt proteinholdige, og så kan de dyrkes i tørkeramte områder.

Et partnerskab tilsat alle nødvendige ingredienser

Udviklingen af partnerskabet har fundet sted inden for P4G – Partnering for Green Growth and Global Growth samarbejdet. Til udvikling af proteinkiksen bidrager Novozymes til udviklingen af enzymer og Arla Foods Ingredients med valleprotein. Moya Foods Complex står for anden fase af udviklingen samt fremtidig produktion og distribution af proteinkiksen.

P4G har givet finansiering til både første og anden fase af udviklingen af proteinkiksen i Danmark og Etiopien. Det var i Aarhus og Bagsværd, hvor design og udvikling af kiksen i den indledende fase har fundet sted. Udviklingen af version 2.0 – med en forbedret version af opskriften – produceres og testes i Addis Ababa.

Credit: Laba Media

En bæredygtig forretningsmodel som involverer det etiopiske lokalsamfund

Proteinkiks bliver i høj grad eksporteret til verdens fattige lande for at afhjælpe fejlernæring. Men global fejlernæring og sult kan ikke løses ved, at lande som Etiopien importerer fødevarer. Der er behov for produktion baseret på lokal viden, lokale afgrøder og på lokale fabrikker i partnerskaber med højteknologiske fødevarevirksomheder.

Den lokale forankring er afgørende, hvis det skal lykkes at få bugt med fejlernæring i Etiopien, og samtidig skabe en bæredygtig forretningsmodel, som danske virksomheder kan overføre til andre lande i det globale syd. Corona-pandemien har i høj grad sat den økonomiske udvikling tilbage i mange lande, og derfor er der behov for risikovillige investeringer, som formår at skabe langsigtet udvikling.

Langsigtede ambitioner for kikseproduktionen på Afrikas Horn

I flygtningelejre og de allerfattigste samfund i Etiopien skal kiksen være med til at bekæmpe og forebygge kvinder og børns underernæring. Derudover skal den bidrage til bæredygtig vækst og udvikling, herunder arbejdspladser på lokale fabrikker, hos distributører samt lokale bønder.

Der sælges årligt 80 millioner kiks baseret på hvede og uden den rigtige proteinsammensætning på Afrikas Horn. Formålet med projektet er at erstatte en stor del af disse kiks med sundere og mere proteinrige kiks. Ambitionen er derfor på længere sigt, at sikre koblingen til stærke lokale institutioner og fremme adgangen til risikovillig finansiering.


Projektet er støttet af P4G

Projeket er finansieret af P4G (Partnerships for Green Growth and Global Goals). P4G blev oprindeligt blev sat i værk af den danske regering for at igangsætte partnerskaber, som leverer på Verdensmålene og grøn omstilling.

Læs mere her: Sustainable Food Partnership | P4G (p4gpartnerships.org)

Twitter LinkedIn Facebook